Uutiset

Yleinen

Lietelannan separoinnilla runsaasti hyötyvaikutuksia – Reiskone urakoi ympäri Suomen

Reisjärveläinen Reiskone Oy on lähtenyt Suomessa rohkeasti uudelle alalle ja suorittaa lietelannan separointiurakointia kautta maan. Separoinnin ansiosta lietelannan ravinteet saadaan paremmin käyttöön suoraan oikeaan kohteeseen. Separointiprosessissa lietelannasta erotetaan erilleen kuiva-aine ja nesteosa. Samalla liukoinen typpi siirtyy nesteosaan ja vastaavasti fosforin määrä kuiva-aineessa lisääntyy.

Separoitu nesteosa soveltuu erinomaisesti nurmille, koska typpi imeytyy nestemäisessä muodossa nopeasti. Samalla kuiva-aineen poissaolon ansiosta mahdollinen lannan kulkeutuminen rehuun vähenee huomattavasti ja myös haju­haitat pienenevät. Separoinnin aikaansaama kuiva-aines taas soveltuu mainiosti kynnöksille ja vähäfosforisille pelloille. Tehokkaan menetelmän ansiosta ostolannoitteiden tarve laskee reilusti ja parhaissa tapauksissa tila voi päästä ravinneomavaraiseksi keskimääräisen sadon samalla kasvaessa.

Kuljetuskulut laskevat ja säiliötila kasvaa

Merkittävin hyöty separoinnista saadaan kuljetuskulujen laskiessa, sillä tiivis kuiva-aines on edullisempaa kuljettaa kaukaisimmille pelloille kuin liete. Peltojen laitaan voi kuljettaa vaikka keväällä jo lantapatterit, jotka on myöhemmin helppo levittää. Nestemäistä ainesta voidaan taas levittää esimerkiksi lähipelloille tavallista lietettä enemmän, sillä fosforin määrä ei kasva liian korkeaksi. Tästä seuraa myös ajallisesti mittava hyöty kiireiseen sesonkiaikaan.

Separoinnin jälkeen kuiva-aineen osuus on noin 20–30 prosenttia ja tämän ansiosta lietesäiliöön tulee suurin piirtein saman verran arvokasta lisätilaa. Moni tila toteuttaa separoinnin yhteydessä samalla myös lietteen siirron säiliöstä toiseen.

Reiskoneen toimintamalli osoittautunut toimivaksi

Reiskone hoitaa separoinnin käytännössä ”kaikki kerralla” -palveluna. Yritys tuo mukanaan kaikki tarvittavat välineet ja asiakkaan halutessa he hoitavat myös kuiva-aineen levityksen. Separointikoneen teho on lietteen koostumuksesta riippuen noin 700–1200 raakalietekuutiota vuorokaudessa ja kuiva-ainetta syntyy 175–300 kuutiota. Separointi voidaan suorittaa tarvittaessa vain yhteen säiliöön, jolloin sieltä poistetaan kuiva-aines ja aikaansaadaan samalla lisätilaa.

Laitteiston toimitti Rekitec Oy, joka otti käyttäjän toiveet tarkasti huomioon. Tälläkin hetkellä tehdään pieniä lisäyksiä laitteen varustukseen, esimerkiksi pesusäiliö, ja samalla kehitetään laitteiston tehokkuutta.

Homma toimii Ylöjärvellä

Kävimme huhtikuun alkupuolella seuraamassa Reiskoneen suorittamaa separointia suurella maatilalla Ylöjärvellä Pirkanmaalla. Reisjärveläiset Joni Hirviniemi ja Toni Kinnunen olivat noin puolivälissä urakkaansa ja kaiken sujuessa mainiosti miehet lähinnä valvovat koneita ja siirtävät peräkärryä sen täyttyessä. Itse prosessi on korkeatasoisten koneiden ja älykkään menetelmän ansiosta yksinkertaisen toimiva.

Liete imetään pumpuilla letkuihin, jotka toimittavat lietteen kahden separaattorin kautta ruuviseulontaan. Näin aikaansaatu kuiva-aines siirretään kuljettimen avulla peräkärrylle ja nesteosa pumpataan takaisin haluttuun säiliöön. Sähkötoiminen prosessi on todella hiljainen ja toiminta samalla työn kuvan huomioon ottaen erittäin siistiä. Varustelultaan Reiskoneen miehet ovat varautuneet kaikkeen: etäsäiliöitä varten kuorma-auton lavalla on mukana reilun kokoinen aggregaatti, letkua on mukana yli 70 metriä ja sen siirtoon käytetään auton omaa kuormausnosturia. Itse separaattorin pitkälle viedystä suunnittelusta kertoo sen itsepuhdistusominaisuus, joka takaa katkeamattoman toiminnan. Kaikesta voi päätellä

Reiskoneen  kehittäneen kustannustehokkaan ja kokeilemisen arvoisen työmenetelmän, josta on varmasti hyötyä Suomen maatiloille koventuvan kilpailun aikana. Ala on kasvava ja tilaa on vielä kymmenille alan urakoitsijoille. Tällä hetkellä tietoisuuden lisääntyminen separoinnista luo varmasti uutta kysyntää.

www.reiskone.fi

Lue seuraavaksi