Uutiset

Yleinen

Lasten turvallisuus maatilalla

Lapsi maatilalla

Maatila tarjoaa lapsille hyvän koti- ja kasvuympäristön, josta löytyy runsaasti virikkeitä ja tekemistä. Sen lisäksi, että maatila on maatalousyrittäjäperheen koti, on se myös aikuisten työympäristö. Vanhempien työpaikkana maatila voi olla lapselle myös arvaamattoman vaarallinen ympäristö. LähiTapiolan, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tuottaman Turvallinen maatila -videosarjan neljäs video käsittelee lasten turvallisuutta maatilalla. Muutaman minuutin mittainen Lapset -video julkaistiin 22.4.

Maatiloilla tapahtuvissa tapaturmissa loukkaantuu vuosittain satoja lapsia. Etenkin tilan työhuippujen aikana maatalousyrittäjän työ vaatii täydellistä keskittymistä, jolloin lasten valvontaan ei aina pystytä panostamaan riittävästi. Kesäkuukaudet ovatkin maatilojen lapsille tapaturma-altteinta aikaa.

Eniten tapaturmia lapsille sattuu koneiden kanssa. Muita tyypillisesti tapaturmille altistavia tekijöitä ovat kotieläimet, rakenteilla olevat rakennukset, vesistöt, tilalla käytettävät kemikaalit ja tuli. Maatilan laaja pihapiiri houkuttelee lasta erilaisiin leikkeihin, mutta hauskoihin kiipeily- ja piilopaikkoihin kätkeytyy myös monia vaaroja. Lapsi on toiminnassaan kekseliäs, jopa arvaamaton ja samalla varsin kokematon. Tämä on yhdistelmä, joka helposti maatilaympäristössä saattaa johtaa tapaturmaan.

Tapaturmariski saatetaan helposti aliarvioida

Maatilalla on lukuisia jo aikuisellekin vaarallisia paikkoja, joita ei välttämättä aina huomaa. Aikuisten kokemat vaarat voivat näyttää myös huomattavan erilaisilta lasten näkökulmasta, mistä johtuen tapaturmariskejä saatetaan helposti aliarvioida. LähiTapiola, Mela ja MTK haluavat videolla muistuttaa, että lasten turvallisuus maatilalla on ennakoivaa toimintaa, jossa vanhemmilla on aina päävastuu. Aikuisten tehtävä on kartoittaa turvallisuusriskit tilalla sekä opastaa ja neuvoa lapsia toimimaan turvallisesti ja välttämään vaaranpaikkoja. Aikuiset myös antavat lapselle esimerkin omalla toiminnallaan – lapset saavat turvallisen työn ja toiminnan mallin aikuisilta.

Vaarallisten paikkojen poistaminen kokonaan ei aina ole mahdollista eikä ehkä edes tarkoituksenmukaista, mutta ne voidaan pyrkiä eristämään erilaisilla suojakaiteilla tai porteilla niin, ettei lapsi pääse vaarallisen kohteen lähelle. Traktorit ja työkoneet ovat useimmiten syynä vakaviin lapsiin kohdistuviin tapaturmiin maatiloilla, joten niiden kanssa tulisi aina noudattaa erityistä varovaisuutta. Myös pihapiirin turvallisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi järjestämällä lapsille oma sallittu leikkialue selkeästi erilleen tiestä. Lapsen kanssa on hyvä kävellä maatilalla ja sen lähiympäristössä, pihalla ja rakennuksissa ja kertoa hänelle samalla vaaranpaikoista havainnollisesti paikan päällä. Lasten turvallisuuden edistäminen maatiloilla on hyvä nähdä ennakoivana ja vaiheittain etenevänä toimintana.

Lapset -video on katsottavissa YouTubessa: http://youtu.be/yNBTO3izhV0

TP

Lue seuraavaksi