Uutiset

Yleinen

Lämpökonteilla nostetta

Kotimaista polttoainetta hyödyntävien lämmitysjärjestelmien ja -laitteiden markkinoilla on tällä hetkellä selkeä trendi kasvaviin yksikkökokoihin ja järjestelmien toimittamiseen kytkentävalmiina lämpökontteina.

Lämpökonttien valmistajana Ala-Talkkari on alan pioneeri ja valmistusmäärillään omassa sarjassaan. Viime vuotinen vajaan sadan kontin tuotantomäärä lienee lehden ilmestyessä jo täynnä ja lämmitysteholla laskettuna ylitettykin.

Lämpökonteilla joustavuutta

Lämpöyrittäjyyden yleistyminen on lisännyt lämpökonttien osuutta markkinoista. Kontti on helppo kytkeä olemassa olevaan järjestelmään ja tarpeiden muuttuessa voidaan kokoluokkaa muuttaa vaikka konttia vaihtamalla. Kontti on verraten helppo siirtää paikasta toiseen ja myydä eteenpäin. Tämän varmistamiseksi on konttia hankittaessa varmistettava laitteiden soveltuvuus mahdollisimman monille polttoaineille.

Lämpöyrittäjän ja asiakkaan toiminnan kannalta kontin etuna on myös helppo eriyttäminen yrityksen muista tiloista. Tarvittaessa lämpöyritys voi toimia vaikka verkkoaidan takana, eikä yrityksen tiloihin tarvitse päästää ulkopuolisia. Myös polttoaineen kuljetuksesta aiheutuva liikenne ja piha-alueen puhtaanapito on helpompi järjestää konttia käytettäessä.

Lämpökonttia ei pääsääntöisesti katsota kiinteistöön kuuluvaksi, vaan sitä käsitellään koneen kaltaisena irtaimistona ja tämä tuo muassaan muutamia mukavia etuja. Poistot voidaan tehdä huomattavasti nopeammassa aikataulussa ja monelle tilinpäätösostoja miettivälle lämpökontti on varmasti harkinnan arvoinen ratkaisu.

Rahoitus on järjestettävissä konekaupan ehdoilla, eli laite itsessään käy vakuudeksi ja myös leasing –rahoitus on järjestettävissä. Konttia vaihdettaessa jäännösvelka voidaan siirtää uudelle sopimukselle ja niin edelleen.

Yhteistyön voimaa

Ala-Talkkarin tuotannossa alihankintayhteistyöllä on keskeinen merkitys, vaikkakin lämmitysjärjestelmien keskeiset osat ovat omaa valmistetta. Yrityksen myymän koneistus-alihankinnan osuus liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Ostettava alihankintatyö on lähinnä hitsausta.

Näkyvin osa alihankintaostoa ovat lämpökontit, jotka hankitaan naapuritontilla toimivalta MegaKone Oy:ltä. MegaKone tekee kontin rakennuksen osalta valmiiksi ja kantaa pihan poikki Ala-Talkkarin kokoonpanohalliin laiteasennusta varten. Yritys toimi aiemmin Ala-Talkkarin tiloissa, mutta toiminnan laajentuessa omien tuotantotilojen rakentaminen oli molempien kannalta luontevin ratkaisu.

Kaikille oikea koko

Ala-Talkkarin valtava kattiloiden ja polttolaitteiden mallisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yhdistellä oikein mitoitettu paketti kaikkiin tarpeisiin. Neljällä konttikoolla voidaan tarjota jo 16 vakiomallia ja niistä vielä varustelua muuttamalla hienosäätää runsas määrä eri vaihtoehtoja. Siitä huolimatta kaikki käytettävät komponentit ovat sarjatuotannossa ja mitoitettu jo alun perin yhteensopiviksi.

Konttimalleista pienin on lähinnä maatiloille mitoitettu AgriCont Power, jonka mitat ovat 2500 x 4400 mm. Kattilana on Veto –stokerikattila teholuokissa 30 – 250 kW. Syöttölaitteena on Veto –jousipurkain 11 m3 säiliöllä. Leveämmässä PowerW –mallissa kontin leveys kasvaa kolmeen metriin ja siilotilavuus neljääntoista kuutioon.

Seuraava perusmalli MaxiCont on suunnattu suuremmille maatiloille, sekä teollisuuteen ja kiinteistöyhtiöille. Kontin koko on 3000 x 6000 mm, W –mallin leveys kasvaa 3500 ja EW –mallin 4000 millimetriin. Kattilatehot ovat 60 – 300 kW.

Kohderyhmää puhutteleva ominaisuus MaxiContissa on huomattavasti pikkuveljeä suurempi siilotilavuus, joka perusversiossa on 23 m3, W –mallissa 26 m3 ja EW –mallissa 29 m3. Näistä konteista huomattava osa menee lämpöyrittäjien hoidettaviksi ja pitkä täyttöväli antaa joustavuutta polttoainetoimituksiin.

Suurin konttimalli MegaCont sopii lämpöyrittäjille ja teollisuuskäyttöön. Aluelämpökeskukset ja suuret kasvihuoneet, tai laitokset ovat yleisimpiä sijoituspaikkoja. MegaContin koko 4000 x 9000 mm ja siilotilavuus 39 m3. Kattilatehot 300 – 500 kW.

Varustelulla huolettomuutta

Lämpökeskuksen hoitoon ja valvontaan käytettävissä olevan ajan vähetessä ja hoito-käynnin matkan pidetessä, paranee automatisoitujen toimintojen ja hälytysjärjestelmien hankinnan kannattavuus. Konttimallien kasvaessa tulevat edellä mainitut tekijät useimmiten automaattisesti huomioitaviksi ja lisäksi lämpökeskuksen toiminnan kriittisyys lämmitettävälle kohteelle kasvaa. Varajärjestelmien luominen ja käyttö on hankalaa ja kallista.

Ala-Talkkarin konteissa vakiovarustelun taso kasvaa kokoluokan mukana ja lisävarustelulla voidaan ominaisuuksia täydentää vaikka vielä jälkikäteenkin. Kontin käyttötarkoituksen muuttuessa tai konttia jälleenmyytäessä tämä on rahan arvoinen etu.

Itse konttia voidaan jo hankintavaiheessa varustella maisemaan ja käyttöpaikkaan sopivaksi. Kontin saa halutessaan metalli- tai puuverhoiltuna, silmään sopivan värisenä. Leveät MaxiContit ja MegaContit voi varustaa peräovilla ja ajorampeilla, kippaamalla tapahtuvaa täyttöä varten.

Kattilahuoneen varustelussa on käytettävissä kaikki alan olemassa oleva tekniikka. Esimerkkeinä palamista tehostavat liikkuva-arinainen palopää, savukaasuimuri, automaattinen nuohous ja tuhkanpoisto. Pienissäkin laitoksissa elämää helpottava varuste on GSM hälytyskeskus kattilan ja polttolaitteen toiminnoille, sekä siihen liitettävä säiliön pinnan mittaus ja hälytysjärjestelmä.

Lambda –logiikkaohjauksella voidaan mitata savukaasujen puhtautta ja säätää palamisilmaa ja polttoaineen syöttöä. Savukaasujen puhdistus, etäkäyttöjärjestelmät internetin kautta ja myytävän energian mittaus ovat suuremmissa laitoksissa jo välttämättömiä ominaisuuksia.

Paloturvallisuuteen liittyvä varustus on jo vakiona kattava. Konttilämpökeskusten paloturvallisuutta parantaa aina niiden sijoittaminen ulos, muista rakennuksista erilleen. Luonnollisesti kontteihin voidaan asentaa samat lämmitys- ja käyttöveden tuottamiseen ja jakeluun tarvittavat varusteet, kuin perinteiseen pannuhuoneeseenkin.
Lisätietoa tuotteista saat yrityksen nettisivuilta www.ala-talkkari.fi

Lue seuraavaksi