Uutiset

Yleinen

Laatua ja nopeutta perunanviljelyyn – Grimme-perunakoneet

Maanviljelijöiltä kysytään usein, miksi he eivät ole lisänneet perunahehtaarimääräänsä. Usein vastauksen on, että pellot ovat liian kiviset ja eivät näin ollen sovellu perunanviljelyyn. Grimme CS:n avulla myös tämä ongelma saadaan monella pellolla hoidettua ja aikaansaadaan sopivat perunanviljelyolosuhteet. Grimmen menetelmässä penkkiaurauksen jälkeen otetaan käyttöön Grimme CS 150 erottelukone, joka hoitaa kaikki muokkaukset kerralla.

Erottelukone tekee penkistä perunamaata erottaen siitä kivet ja kokkareet. Isoimmat kivet siirtyvät takana olevaan kivisäi­liöön ja pienet kivet ja kokkareet hoidetaan liukuhihnalla penkkien väliin. Istutusalustaksi tulee yli 30 cm laadultaan ja tasaisuudeltaan oivaa perunamaata. Samalla perunanistutus ja -nosto nopeutuvat, koska kuljettaja voi luottaa maan kivettömyyteen ja voi lisätä nopeutta.

Automatiikka kuljettajan tukena

Grimme CS on uutta teknologiaa käyttävä ammattilaisen kone. Sen monipuoliset säätömahdollisuudet takaavat oikean työskentelytavan pellolla kuin pellolla. Kuljettajan käytössä on kattava ohjauspaneeli sekä monitori, jolla voi valvoa kivisäiliön täyttymistä. Poimintaleveys koneella on 150 senttiä ja eteensä kone vaatii mielellään ainakin 120-heppaisen traktorin. Poimintakorkeus on portaattomasti säädettävissä ja isommat kolhut estää törmäyssylinteri, joka pysäyttää koneen turvallisesti esimerkiksi todella ison kiven löytyessä.

Vantaat nostavat kivet ensin kovametalli- ja sitten muovirullastolle, jossa ainesten hajotus alkaa. Muovinen tähtirullasto on säädettävissä ja näin varmistetaan paras lopputulos ja samalla taataan, että rullasto voidaan käyttää kunnolla loppuun asti ja näin säästää varaosakuluissa.

Seuraavaksi maa-aines siirtyy seulastolle, josta hyvälaatuinen maa tippuu penkkiin ja isot kokkareet ja kivet jatkavat matkaansa. Lopuksi pienemmät kivet ja kokkareet tippuvat sivulle heittävälle liukuhihnalle, joka siirtää ne penkkien väliin. Liukuhihnan pyörimissuunta on myös vaihdettavissa, jolloin kokkareet saa haluamalleen puolelle. Kaikista isoimmat kivet siirtyvät takaosaan kivisäiliöön, joka on helppo tyhjentää vaikka ojan penkalle seuraavassa käännöksessä.

Grimmen erottelukoneen hienous piilee sen kattavissa säätömahdollisuuksissa. Niiden avulla kuljettaja saa aikaan optimaalisen jäljen ja työnopeus voi yltää hehtaariin tunnissa. Kone ”haistelee” anturien avulla toimintaansa automaattisesti ja auttaa kuljettajaa. Mattojen ja seulojen kulmat voi säätää, kallistusautomatiikka hakee parhaan työasennon ja takapyörien ohjaus hoituu myös näppärästi.

Tanskan malliin

Perunanviljelyssä, kuten muussakin maataloudessa, uudet menetelmät tulevat Suomeen yleensä Tanskan ja Ruotsin kautta muutaman vuoden viiveellä. Tämän tyyppinen maanmuokkaus on Tanskassa jo vuosia ollut suosittua ja Grimme myykin siellä 10–15 uutta erottelukonetta vuodessa. Ruotsissa menetelmän suosio on kasvussa ja koneita myydään tällä hetkellä noin viisi kappaletta vuodessa. Alku on Suomessa ollut lupaava ja Suomen myynnistä vastaava Roland Rosenback ja huoltoa ja varaosatoimintaa sekä käyttäjäkoulutusta hoitava Timo Myllyviita ovat erittäin luottavaisia Grimmen menetelmään ja tulevaisuus maassamme näyttää hyvältä. ”Suomalainenhan ei usko ennen kuin näkee”, naurahtavat miehet ja niinpä työnäytökset ovat erinomainen tilaisuus esitellä tuotetta ja menetelmää aidoissa olosuhteissa.

Lapväärtin näytöksessä penkit oli ajettu Grimme BFL-penkkiauralla, joka jättää neliömäisen pohjan peltoon. Tähän mahtuu hyvin erottelukoneen heittämää pienkokkaretta ja pikkukiviä ja jatkossa ne toimivat ”piensalaojana”, joka nopeuttaa pellon kuivumista. Merkittävä hyöty on myös työmenetelmän pieni työvoiman tarve. Erottelukoneeseen ei tarvitse hankkia muita henkilöitä kuin kuljettaja.

”Paras mainos on tyytyväinen asiakas”, toteavat Roland ja Timo, ja niinpä he luottavat menetelmän suosion kasvuun kunhan paikallisilta viljelijöiltä saadaan lisää kokemuksia. Perunasadon laadun ja määrän kasvu ovat mittareita, jolla menetelmä tulee ottamaan asiakkaansa. Miehet suosittelevat erottelukonetta peruna- ja porkkanaviljelijöille sekä alan urakoitsijoille.

Kun asiakas menestyy, Grimme menestyy

Grimmen maahantuonnissa on varaosapuoli ja huolto kunnossa. Timo Myllyviidan pitkäaikainen kokemus alasta toimii takeena palvelun toimivuudesta. Kristiinankaupungin varaosavarastosta löytyvät hyllystä nopeasti viljelijän tarvitsemat osat. ”Sesonkiaikana työ ei saa katketa yhden osan puuttumisen vuoksi”, kertoo Timo ja niinpä hyllyistä löytyvät kaikki tärkeimmät osat mattoja myöten. Grimmen suhtautumisesta kertoo myös se, että talven ja kevään aikana Roland, Timo ja Grimme Skandinavienin edustaja kiersivät 100 tilaa ympäri Suomea ja tutustuivat koneisiin. Näin miehillä on jo etukäteen hyvä tietämys siitä, mitä varaosia saatetaan tarvita ja mitä uutta kalustoa tulisi olla tarjolla. Samalla asiakasrekisteri päivittyi.

Vara­osien hinta on laskenut merkittävästi ja näin ”harmaiden” varaosien tarvetta ei enää käytännössä ole. Kristiinankaupungin lisäksi merkittävät keskusvarasto löytyy Tanskan Århusista, josta logistiikka Suomeen pelaa joustavasti.
Kun kyseessä ovat Grimmen tasoiset teknisesti kehittyneet ja myöskin arvokkaat koneet, on ensiarvoisen tärkeää, että niitä osataan käyttää tilanteiden vaatimusten mukaan. Tässä kuvaan astuu Timo, joka hoitaa perinpohjaisen käyttäjäkoulutuksen. Näin koneesta saadaan maksimaalinen hyöty ja taloudellisuus käyttöön ja myös koneenkäyttäjien virheet saadaan poistettua. Grimmen teknologia onkin osoittautunut helpoksi sisäistää ja monipuolisetkin toiminnot on otettu pelotta käyttöön. Oikealla tekniikalla varmistetaan sadon puhtaus ja vaurioitumattomuus ja samalla työ nopeutuu.

Heine Hylleberg-  Pohjoismaiden Grimmen taustalta

Lapväärtissä oli mukana myös Grimme Skandinavienin johtaja Heine Hylleberg. Hän kertoo käytännössä syntyneensä alalle ja maatalouskoneiden olleen aina osa hänen elämäänsä. Merkittävää kokemusta ja laajempaa näkemystä alasta hän hankki työskennellessään vuosia Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Texasista ja Ontariosta saadut kokemukset ovatkin auttaneet häntä useasti uransa aikana. Grimmen tehtaat ovat Saksassa Dammen kaupungissa ja vuonna 1995 Heine siirtyi tehtaille, ja hän hankki monipuolisen tietämyksen merkistä työskennellessään mm. hydrauliikkaosastolla, sähköpuolella sekä tuotekehityksessä. Näin voikin sanoa, että tämä mies tuntee Grimmen koneet viimeistäkin mutteria myöten. Vaikka miehen vastuulla ovat suuret linjat, ei hän unohda tärkeintä osaa eli itse

perunanviljelytyötä. Hänen filosofiansa mukaan jokainen Grimme Skandinavienin työntekijä osaa vastata asiakkaan kysymyksiin ja tarvittaessa myös opastaa koneen käytössä. Mies itse noudattaa ohjetta ja näyttää esimerkkiä ja Lapväärtissä työnäytöksessä traktorin pukille istui Heine. Hyvin näytti työ sujuvan ja Roland ja Timo saivat keskittyä asiakkaiden informoimiseen.

Suomi on uusi markkina-alue Grimme Skandinavienille ja niinpä Heine tutustuikin sen tilanteeseen perin pohjin kiertämällä Rolandin ja Timon kanssa runsaasti tiloja ympäri Suomen ja tapaamalla monissa erilaisissa tilanteissa olevia viljelijöitä. Maanviljelijän kuunteleminen on Heinen tapa nähdä kokonaistilanne. Hän kertoo suomalaisten viljelijöiden olevan hyvin aikaa seuraavia ja valmiita uusiin menetelmiin. Välillä isäntiä täytyy miltei toppuutella ja suositella hieman perinteisempiä konevalintoja, hän naurahtaa.

Grimme – perunanviljelykoneiden perinteinen perheyhtiö

Grimme on valmistanut metallituotteita Saksan Dammessa jo miltei 150 vuotta. 1930-luvulta lähtien he ovat erikoistuneet perunanviljelykoneisiin ja tuotekehitys on jatkunut tähän päivään saakka alan etujunassa.

Yhtiössä on edelleen voimakas perheyrityksen leima ja tällä hetkellä toiminta henkilöityy Franz Grimmeen, joka Heinen tavoin tuntee tuotteet kuin omat taskunsa. Yhtiö työllistää yli 1 600 työntekijää yli sadassa maassa. Samasta Dammen kaupungista löytyvät myös Grimmen perheen Internorm- ja Ricon-yritykset. Näistä Internorm valmistaa rullatuotteita sekä Grimmen koneisiin että myös muihin merkkeihin. Riconin tehtaalta taas saapuvat mm. matot ja seulontalaitteet.

Grimme on hyvässä kasvussa ja tulevaisuudessa yhtiö panostaa perunakoneiden lisäksi mm. sokerinviljelykoneisiin. Panostus tuotekehitykseen ja koneiden lopullisten käyttäjien kuuntelu ovat Grimmen toiminnan peruskivi nyt ja tulevaisuudessa.

www.grimme.dk

Katso myös video Grimme laatikkopesurista:
http://www.grimme.dk/fi/tuotteet/erikoistuotteet/kassevasker

Lue seuraavaksi