Uutiset

Yleinen

Kvernelandilta uusi karhottava etuniittokone

Rehuntekoon liittyen on käyty keskustelua, onko niittomurskaus vai pelkkä niitto toimivampi tapa tehdä rehua. Pelkkä niitto on ollut ongelmallista maitotilojen kannalta, koska rehu tallaantuu traktorin renkaiden alle. Kvernelandin uusi karhottava etuniittokone on tähän ratkaisu.

Rehunteossa harkitaan jo pelkkää niittoa yleisesti käytetyn niittomurskauksen sijasta, koska rehu korjataan nuorena. Perusteluita löytyy useampiakin:
– Niiton tehontarve laskee noin 40 % niittomurskaukseen verrattuna, jolloin tilan pienempikin traktori kykenee merkittävään suorituskykyyn pienemmällä polttoainelaskulla.

– Niittokoneen odotettu kestoikä on niittomurskainta pidempi, ja niittokone on investointina reilusti halvempi kuin niittomurskain.

Tallausongelma on ollut viimeinen merkittävä syy, miksi pelkkään niittoon ei ole haluttu siirtyä – nyt siihenkin on ratkaisu

Toki pelkässä niitossa rehun karhottaminen on välttämätöntä, mutta se on jo omaksuttu osaksi isoja korjuuketjuja. Myöskään rehun kuivumisprosessissa ei ole havaittu isoja eroja, sillä vaihtelua on paljon jo pelkästään olosuhteiden, rehukasvin, maalajin, sängen pituuden yms. vuoksi. Niinpä tallausongelma on ollut enää viimeinen merkittävä syy, miksi pelkkään niittoon ei ole haluttu siirtyä, erityisesti maitotiloilla.

Uudessa Kverneland 2832FS -etuniittokoneessa karho muodostetaan karhotinpelleillä ja siirtoruuvilla, joka siirtää niittolautasilta tulevan rehumassan keskelle. Karhon leveys säädetään siirtämällä karhotinpeltejä sivusuunnassa. Myös levälleen niitto onnistuu. Karhotinruuvien aiheuttama lisätehontarve on vain 5 hv.

Karhotinvarustus ei vaikuta koneen kevennys- ja turvajärjestelmän liikeratoihin. Hinnallisesti karhottava etuniittokone asettuu perinteisen etuniittokoneen ja etuniittomurskaimen puoliväliin. Ratkaisu on parhaimmillaan ajosilppuriketjussa osana perhosniittokonetta tai ainoana niittokoneena, jos karhotinta ei ole. Uutuus on mielenkiintoinen vaihtoehto etuniittomurskaimelle.

Lue seuraavaksi