Uutiset

Yleinen

Koneyrittäjien Piirainen – kivihiilestä luovuttava ennen turvetta

– Puuenergian lisääminen on hämmentävässä tilanteessa, kun pienpuun energiatukea ei näytetä saavan voimaan, totesi puheenjohtaja Asko Piirainen avajaispuheessaan Koneyrittäjien liiton 42. liittokokouksessa Jyväskylässä 29. lokakuuta 2011.

Yhdessä laajalla sidosryhmällä laadittu suo- ja turvemaiden strategia ja ympäristöministerin linjaukset turpeen asemasta energiapolitiikassa ovat pahasti ristiriidassa. EU:n energiapolitiikassa painotetaan uusiutuvuutta, omavaraisuutta ja vähäpäästöisyyttä. Suomessa turve on lähipolttoaine, joka täyttää Euroopan tavoitteet paremmin kuin kivihiili.
– Turpeen verotusta ollaan asteittain nostamassa, mutta samalla täytyisi harkita vakavasti fossiilisen kivihiilen verotuksen kiristämistä. Kivihiilestä tulisi luopua ennen turvetta pitkällä aikavälillä, Piirainen sanoi.

– Keskisessä Suomessa energiapuuhun investoineet koneyrittäjät ovat hämmentyneinä seuranneet muun muassa Jyväskylän Keljonlahden voimalaitoksen investointeja kivihiilen kuljettimiin. Aiotaanko jo Sisä-Suomessakin lämmittää kivihiilellä?
Energiapuun hyödyntämisen ja käytön lisäämistavoitteiden pullonkaulana ovat osittain pienpuun korjuun kustannukset. Pienpuuhakkeen tuotantokustannukset ovat toistaiseksi ylittäneet maksukyvyn metsähakkeesta.

– Pienpuun energiatuella tulee olla tavoitteena luoda toimivat energiapuumarkkinat, joilla on kestävät toimintaedellytykset vaadittaville kalustoinvestoinneille sekä kyvylle palkata tekijöiksi vaadittavia alan ammattilaisia. Tämän kenties vuosikymmenen mittaisen markkinoiden ylösajon jälkeisenä tavoitteena tulee olla tuista irtautuminen ja markkinalähtöinen toiminta, Piirainen totesi.

Lue seuraavaksi