Uutiset

Yleinen

Koneyrittäjät: liikennekaaressa kaivattua normipurkua

Koneyrittäjät ovat tyytyväisiä liikennekaareen sisältyviin norminpurkuesityksiin. Kansallisille EU-määräyksistä poikkeaville lisäsääntelyille ei ole perusteita ja varmasti myös EU-sääntelyssäkin on edelleen tarvetta purulle.

Kuljettamista koskevien normien purkua on kaivattu, mikä koneyrittäjin osalta koskee urakointi- ja traktorikuljetuksia. Liikennekaarihanke on hyvä osoitus siitä, miten vaikeaa tarpeettomankin sääntelyn purkaminen meillä on, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Urakointikuljetusten sujuvuuden turvaaminen jää jatkossa asetustasolle. Tällöin on huolehdittava siitä, että urakointikuljetukset eivät nykyisestä vaikeudu, vaan että niiden toteuttaminen pikemminkin helpottuu.  Ei ole järkeä vaikeuttaa ns. urakointikuljetuksia eli kuljetuksia, jotka liittyvät kiinteästi yrittäjän harjoittamaan ”normaaliin” yritystoimintaan. Esimerkiksi maarakentajan ja parkettiasentajan tulee voida jatkossakin kuljettaa materiaalinsa ja tarvikkeensa itse eikä yrittäjää pidä pakottaa käyttämään sitä varten alihankintapalveluita. Onhan tunnettua, että alihankintaketjun pidentyessä riski harmaasta taloudesta olennaisesti kasvaa.

Liikenneministeri Berneriä on kiittäminen siitä, että normien purussa näytään päästävän sanoista tekoihin.

Lue seuraavaksi