Uutiset

Yleinen

Koneurakoitsijoille taksakysely

TTS tutkimus seuraa maatalouskoneurakoinnin toteutuneita taksoja joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä. Kyselyn järjestelyjä hoitaa Reetta Palva. Hintatiedustelulla kartoitetaan maataloudessa tehdyn urakoinnin ohella maatalous- ja traktoriyrittäjien muille sektoreille tekemää urakointityötä, kuten urakointia viherympäristö-, metsä-, maarakennus-, peltoenergia- ja kiinteistökohteissa. Kyselyllä kerätty hintatieto antaa suuntaa urakointimarkkinoiden hintatasosta. Tulokset julkaistaan TTS tutkimuksen tiedote -sarjassa sekä alan ammattilehdissä.

Jälleen kerätään urakoinnin viimeisimpiä hintatietoja. Vastauksia tarvitaan mahdollisimman paljon erilaisista urakointitöistä, jotta saadaan luotettava ja kattava läpileikkaus maatalouden ja muiden traktoriurakointitöiden hinnoista ja hintojen kehityksestä. Tehdyistä töistä toivotaan mahdollisimman tarkkaa hintojen kirjaamista. Jos hinnoittelussa veloitus on eritelty osiin, esimerkiksi karjanlannan osalta levitykseen, kuljetukseen ja kuormaukseen, hinnat voidaan myös tilastoida siten.

Nyt kyselyn voi täyttää myös internetissä. Linkki kyselyyn löytyy TTS:n internet-sivuston www.tts.fi etusivulta otsikolla ”Urakointihintakysely”. Lomake on myös tulostettavissa netistä postitse lähetettäväksi tai kyselyn voi täyttää netissä. Suora linkki kyselyyn on myös www.urakointiuutiset.fi sivuilta. Kaikille yhteystietonsa jättäneille vastaajille lähetetään kyselyn tulokset sisältävä TTS tutkimuksen tiedote.

Vastaukset kyselyyn on mahdollista antaa maaliskuun loppuun, mutta vastauksia toki toivotaan mahdollisimman pian, jotta niitä päästään käsittelemään, toteaa Reetta.

Myös edellisen kyselyn tulokset löytyvät mainitusta internet-linkistä.

Lue seuraavaksi