Uutiset

Yleinen

KoneAgria 2016 2/3

Mepun osastolla oli esillä uudet siilot, joista saadaan tarvittaessa myös isoja siiloja. Suomeen on toimitettu jo reilun 1200 kuution viljasiilo. Siilot on mitoitettu 200 kg/m2  lumikuormille ja keskiaukko on kaksiosainen, jolloin kaikki yhteet sopivat. Teräskartiopohjasiiloja on tarjolla 45 ja 60 asteisena myös puskurisiiloksi ja puhallettavina.
www.mepu.fi, myynti www.k-maatalous.fi

Hyväkoneen osastolla oli esillä uusi combi-perävaunu. Pohjana on kotimainen Camion-maansiirtoperävaunu, jota voidaan korottaa 196 senttiä korkealla rehumodulilla. Tällöin kokonaistilavuus kasvaa maansiirtovaunun 10 kuutiosta 36,3 kuutioon. Moduli voidaan nostaa pois vaikka trukkipiikeillä. 70-senttisellä viljakasetilla tilavuus kasvaa vastaavasti 19,5 kuutioon. Modulilaidat lukitaan perävaunuun reilusti lavalukoilla. www.hyvakone.com

Maatalouden murrostilassa työn tehostaminen on tullut koko ajan tärkeämmäksi. PEL-tuote Oy on yhdessä Cinia Solutions Oy:n kanssa kehittänyt MyAgriPlan ohjelmiston, jolla pystytään lisäämään työkoneiden käytön tehokkuutta, tekemään työnsuunnittelua, varmistamaan koneiden huolto-ohjelmien toteuttaminen ja saamaan laskutusperusteita urakoinnista. Työkoneisiin sijoitetaan tiedonkeräysyksikkö, joka kerää anturi- ja sijaintitietoa. Näiden tietojen avulla pystytään tekemään suunnitelma jokaiselle koneelle erikseen. Järjestelmästä saadaan myös raportit tehdyistä töistä. Työ- ja lohkokohtaisesti voidaan myös tallettaa esimerkiksi paalilukumääriä tai muistiinpanoja.

Luotettava Kivi-Pekka kivenkeräyskone on saanut uuden yksimittaisen rungon ja samalla kokonaan uuden takarungon. Kippauskorkeus voidaan valita 290 ja 235 sentin välistä portaittain, jolloin kivikasa saadaan korkeammankin laidan yli. www.pel-tuote.fi

Lue seuraavaksi