Uutiset

Yleinen

Komission bioenergiaesitys hälventää epävarmuutta ja mahdollistaa bioenergian käytön lisäämisen

Komissio esittää yhtenäisiä raameja kiinteille, nestemäisille ja kaasumaiselle biomassalle. Esityksen tavoitteena on bioenergian kestävyyden varmistaminen. Seuraavaksi katse kääntyy jäsenmaihin ja europarlamentaarikkoihin, joiden tulisi tukea esitystä.

Osana EU:n ns. talvipakettia Euroopan komissio on tänään esitellyt pitkään odotetun ehdotuksensa bioenergian kestävyyden varmistamisesta. Kiinteän biomassan ja biokaasun kestävyyttä säädellään päivitetyssä uusiutuvan energian direktiivissä (RED2), johon jo aiemmin ovat sisältyneet kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille ja bionesteille.

Komission esitys loisi kiinteille, nestemäisille ja kaasumaisille metsäbiomassasta tuotetuille polttoaineille melko yhtenäiset kestävyyskriteerit ja menettelyn niiden todentamiselle. Esitys ei toisi esteitä eri biomassajakeiden energiakäytölle. Liikenteen edistyneet biopolttoaineet saisivat esityksestä lisäkannustetta koko EU:n alueella.

Bioenergia-ala on tyytyväinen, että komissio sai aikaan esityksen vuosien valmistelun jälkeen. Toimialalla muhinut epävarmuus on hälvennettävissä tämän suuntaisella lopputuloksella ja bioenergian käyttöä voidaan lisätä EU:n tavoitteiden mukaisesti.

– Biomassan energiakäytön kestävyys Euroopassa varmistetaan ilman liiallista byrokratiaa ja riippumatta siitä mikä lopputuote biomassasta syntyy, arvioi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

– Olemme iloisia, että komissio päätyi toimintamalliin, joka mahdollistaa sekä viranomaisvetoisen riskinarvioinnin että vapaaehtoisiin järjestelmiin pohjautuvan bioenergian kestävyyden varmistamisen. Näin saadaan koko EU:n laajuinen yhtenäinen vähimmäistaso, joka kattaa myös unionin ulkopuolelta tuodun biomassan.

Globaalisti toimiva kestävyysjärjestelmä vaatii joustavan toteutustavan mahdollistamisen eri maissa.

– Meille tärkeä asia on ollut varmistaa kestävyyskriteereiden todentamisen toteutettavuus laajapohjaisellakin metsäomistajarakenteella mukaan lukien pienmetsänomistajat. Keskeistä tässä on, että todentamisen työkaluina voi käyttää laajasti käytössä olevia metsäsertifiointijärjestelmiä, kommentoi valmistelua seurannut toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty.

Jatkokäsittelyssä ei ole varaa halkoa neulasia

Direktiivin valmistelu jatkuu seuraavaksi jäsenmaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä. Direktiivin lopullinen hyväksyntä tapahtunee aikaisintaan vuoden kuluttua.

– Tärkeää on nyt, että esitys saadaan pysymään toimivana kokonaisuutena. Toivomme Suomen hallituksen ja europarlamentaarikkojen tukevan komission esityksen päälinjoja. Esitystä on harkittu pitkään ja on Euroopan ja Suomen etu, että näissä linjoissa pysytään; neulasten halkomiseen ei tule erehtyä. Tämä vaarantaisi EU:n uusiutuvan energian lisäystavoitteen ja sen, että bioenergia korvaa monimuotoisesti fossiilista energiaa, painottaa Laurikka.

Lue seuraavaksi