Uutiset

Yleinen

Kolmen valmistajan erilaiset koneet

Pyysimme keväällä 2007 koekäyttöön kolmen valmistajan pilkekoneet. Kun konevalintaa tehtiin, päätettiin kutsu tehdä hieman poikkeuksellisesti. Kaikki kutsutut koneet olivat hieman erityyppisiä, joten itse asiassa koneet painivat hieman eri sarjassa ja niillä on eri käyttäjä kohderyhmät.

Kun koneiden ominaisuuksia käytössä verrattiin, huomattiin että niillä kaikilla saa toki pilkkeet tehtyä, mutta laatu vaihteli. Toisissa koneissa taas piti keskittyä ainoastaan rankojen syöttöön toisissa myös pilkkeen katkomiseen ja halkaisuun.

Pilkkeitä traktorivoimalla

Kaikkia pilkekoneita käytettiin 72 hevosvoimaisella Valmet 702 traktorilla, jossa oli käytössä 540 kierroksen voimanulosotto. Mikään pilkekone ei tarvinnut muuta ulkopuolista voimaa laitteen pyörittämiseen.

Koneiden käyttäjinä olivat Urakointi Uutisten henkilökuntaa ja toisaalta tehtaan miehet, joiden otteet näkyvät myös rutinoituneina liikesarjoina etenkin teknisesti monipuolisemmissa laitteissa.

Kaikkien koneiden puunkatkaisu- ja oikeastaan halkaisutavatkin olivat erilaiset, joten niiden ominaisuuksien pelkästään keskenään vertaaminen ei ole välttämättä mielekästä. Eri menetelmät kun soveltuvat nimenomaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttökokeessa löydettiin yhdelle koneelle jopa erittäin hyvin sopiva uusi käyttökohdekin.

Käyttörutiinit oikeiksi

Pilkottava ranka vaikuttaa pilkontatulokseen. Suora, vahva ja oksaton ranka on kaikille pilkekoneille eduksi. Parhaimmat tulokset laadukkaalla rangalla saadaan Hakki Pilkkeellä ja Palaxilla. Vähiten rangan laadusta kärsi Bilkkeen kone.

Kaikki koneet toki ovat parhaimmillaan suorassa oksattomassa rangassa, jolloin työ ei keskeydy takelteluihin. Toisin päin ajatus kääntämällä, jotta työsaavutus olisi hyvä, pitää vaativan koneen ostajan laittaa myös koko rankojenhankinta ja pilkkeen jatkokäsittely kuntoon. Huomiota kannattaa kiinnittää myös puun syöttösuuntaan. Kaikissa koneissa etenkin paksua puuta kannattaa tarjota tyvi edellä, jolloin se on helpommin hallittavissa Palaxissa ja Hakki-Pilkkeessä. Bilkeen koneessa tyvisyöttö taas lisää sopivasti todennäköisyyttä ylimääräisestä rangan halkeamisesta. Toisaalta ohuemmassa rangassa, joka on hieman huonosti karsittu, rangan oksat osuvat tyviedellä syötössä helpommin koneen rakenteisiin.

Jos pilkekoneessa on yksi tai useampi liikuteltava käyttökahva, vaikuttaa käyttörutiini laitteen käyttöön. Paljon pilkkeitä tekevä arvostaa laitteen monipuolisuutta ja sitä, ettei työ keskeydy turhan usein. ”Lopputuotehallintaa” helpottavat esimerkiksi säädettävä poistokuljettimen nopeus ja kääntö.

•••

Hakki Pilke 2 X 32 Greenspeed – monipuolinen pilkekone

Maaselän Kone Oy:n Hakki Pilke -koneet on suunniteltu pilkeammattilaiselle, jotka haluavat tehdä pilkettä ensin katkaisten rangan siististi leikkaavalla laippaterällä ja sitten halkaisemalla pilkkeen hydraulisesti. Hallintalaitteet on keskitetysti koottu ohjainpöytään, josta ne löytyvät symboleilla merkittuna.

raktorikäytössä Hakki Pilke ei tarvitse muuta kuin voiman ulosottoakselista. Hakki Pilkkeessa on oma hydraulipumppu ja itsenäinen hydrauliikka, joilla hoidetaan kaikki koneen toiminnot.
Pilkottavat puut syötetään terälle hihnalla, jonka liikettä ohjataan samasta ohjainvivusta kuin terän nousua ja laskua. Kun samalla vivulla puuta liikutetaan matolla ja ohjataan laippaa, vivun liikeradat sulkevat vahingonmahdollisuuden pois. Ohjain on luontevasti oikealla kädellä ohjainpöydällä, jossa hallitaan myös terän ja kuljettimen nopeutta portaattomasti ja nostopöydän toimintoja. Terän käynnistämiseen on oma hallintavipunsa.

Moottorisahan terä

Moottorisahaterän käyttö katkaisussa on hyvä ratkaisu etenkin silloin, kun pilkekone hankitaan yhteiseksi. Kukin osakas käyttää omaa teräänsä, eikä teräkulu ole toisaalta merkitsevä kustannus. Sahattaessa kuluu myös teräketjuöljyä.

Moottorisahan terä on myös mahdollista teroittaa kotona, koska terä tylstyy valitettavasti joka tapauksessa kenttäolosuhteissa. Terä voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen, eikä työ keskeydy kuin hetkeksi. Terän teroittaminen on edessä ennemmin tai myöhemmin. Terän käyttö on mekaaninen eli terää pyöritetään hihnoilla. Terän pyöritys voidaan pysäyttää kytkimellä milloin tahansa. Kun rankaa syötetään terälle, rankaa painetaan samalla yläpuolella olevalla tuella. Tällöin katkaistava puu pysyy paremmin paikallaan eikä esimerkiksi pääse pyörähtämään.

Kaksi synkronoitua halkaisijaa

2X- mallissa on kaksi puristinta halkomassa polttopuita. Kahden puristimen käyttö nopeuttaa halkaisua ja tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että edellisen pilkkeen katkettua, voidaan uusi pilke saman tien katkaista ja pudottaa alas. Tällöin katkonta on jatkuvaa ja ainoan katkoksen aiheuttavat mahdollinen puun juuttuminen puristimeen tai puiden loppuminen syöttöpöydältä, muuten puuta voidaan katkaista ilman odottelua.

Puu halkaistaan hydraulitunkeilla, jotka on tahdistettu toimimaan vuorotellen. Halkaisemassa olevan tunkin harja ohjaa putoavan puun vapaalle puolelle ja toinen tunkki aloittaa halkaisun toisen palattua perustilaan. Molemmilta tunkeilla oli oma vastinrauta, jossa oli neljä sakaraa sivuttain, jolloin iso puu halkeaa kuuteen osaan. Pilkekoneen vakiotoimituksessa on vain kahteen tai neljään osaan halkaistava terä.

Hakki Pilkeessä on voimanmuunnin, jolloin sitkeän puun halkaisuun saadaan lisää voimaa pienentämällä tunkin etenemisnopeutta.

Syöttöpöytä lähes välttämätön

Syöttöpöytä on tässä pilkekoneessa lähes ehdoton varuste hankittavaksi, jollei käytetä jotain omaa järjestelyä. Pöydän avulla saadaan muutamia isompia puita tai useampia pieniä puita nostettua kerralla työkorkeudelle.

Hakki Pilkkeessä puut nostettiin lisävarusteena hankittavalla hydraulikäyttöisellä syöttöpöydällä. Pöydässä on 55 senttiä leveä tila syöttöä odottaville puille. Puita voidaan toki kasata muutamia päällekäin, mutta tällöin ne eivät ole kuitenkaan erityisen käteviä siirrellä pöydälle. Nopeimmillaan töissä päästään eteenpäin, kun puita on pöydällä rinnakkain.
Tarvittavat ominaisuudet ratkaisevat

Hakki-Pilkeen 2 X 32 Greenspeed on parhaimmillaan, kun käsitellään suuria määriä vahvaa polttopuurankaa ammattimaisesti. Tällöin pitää kuitenkin panostaa myös rangansyötön helppouteen. Käyttäjäkokemukset ns. ensikertalaisilta olivat, että monipuolisen koneen käyttö vaatii totuttelua, koska hallittavia asioita oli mukana olleista koneista eniten.
Kun säädettäviä kohteita on enemmän, voidaan nopeutta nostaa, ja kun työhön harjaannutaan ammattikäytössä, päästään vaikuttamaan myös lopputulokseen eniten. Halkaisu useampaan osaan etenkin vahvoissa rungoissa, helpottaa jälkikäsittelyä ja parantaa pilkkeen laatua.

Jotta koneen ominaisuudet pääsisivät esiin, kannattaa hankkia myös hydraulinen nostopöytä, jolloin työskentelykorkeudelle saadaan nostettua telalta. Pöytänä voidaan toki käyttää myös muuta korkeammalle nostettua tasoa tai telaa.

•••

Bilke S – yksinkertaisesti toimiva

Bilke on varkautelaisen valmistajan Bilke Oy:n yksinkertainen ja toimiva pilkekone, jossa turhia liikkuvia osia ei ole yhtään. Tämä varmistaa sen, että konetta on oikeastaan mahdotonta käyttää väärin. Kone on myös rakenteeltaan yksinkertainen, jolloin rikkoontumis- tai tukkeutumisvaara on äärimmäisen pieni.

Koko laite toimii mekaanisella voimansiirrolla, jolloin turhia tehohävikkejä ei tule missään vaiheessa, eikä toisaalta huoltokohteitakaan ole enemmälti. Eniten pitää huolehtia siitä, että voimansiirto on voideltu ja rummun voiteluastiassa on öljyä.

Pilkkoo puun ilman aktiivisuutta

Bilkeen koneen syöttöhihna liikkuu muista koekäytössä olleista laitteista poiketen käytännössä melkein koko ajan, kun kone on toiminnassa. Maton mekaanisen kulumisen vähentämiseksi syöttökuljettimessa on levykytkin, joka alkaa luistaa, kun puun koko kasvaa. Kun syöttöhihna vetää rankaa jatkuvasti rankaa sisäänpäin, tyhjäkäyntiä ei laitteella tule kuin silloin, kun hihnalle ei ole nostettu puuta. Koneen katkaisuun tai halkaisuun ei tarvitse tai voi aktiivisesti vaikuttaa.

Kone ei oikeastaan tarvitse erillistä syöttöpöytää. Syöttöpöytä saattaisi joskus jopa hankaloittaa koneen käyttöä tai pöydän pitää olla riittävän etäällä hihnasta. Kun rangan pään nostaa hihnalle, kone alkaa vetää sitä jo sisään. Jos ranka on pitkä, rankaa ei tarvitse kuin kannatella tukkisaksilla ylösnoston jälkeen. Jos ranka on lyhyt, ranka pilkotaan automaattisesti siihen koskematta. Kun ranka syötetään kourua pitkin hihnalla, joka on koteloitu myös päältäpäin, ranka ei iske käsille.

Spiraaliterällä poikki ja halki

Pilkonta Bilkeen koneessa tehdään rummulla, jossa on viiltäen leikkaava spiraaliterä. Sisään sopii 22 senttiä halkaisijaltaan oleva ranka, mutta litteä kappale voi olla maksimissaan 34 senttiä leveä. Kun Bilke tekee vain yhden halkaisun, se sopii erityisesti pienemmälle rangalle. Toki isompaakin rankaa voi koneella käsitellä, mutta parhaimmillaan se on maksimissaan 10-15 sentin rangalla.

Poistokuljetin on leveämpi kuin muissa käyttökokeessa olleilla laitteilla, jolloin rummusta tyhjennettävät katkaistut ja halkaistut pilkkeet eivät aiheuta patoa. Bilke toki sylkeekin puut yleensä kylki edellä kuljettimelle, joten kuljettimen on syytä ollakin leveä.

Uusia käyttökohteita

Bilkeen koneen heikkous on siinä, että puuta ei halkaista kuin kerran. Halkaisu kerran sopii pienille puille, mutta paksut rangat olisi monesti syytä halkaista useamman kerran.
Koneen käyttäjät pitivät Bilke -pilkekonetta luontevana käyttää heti alusta lähtien. Säätää ei tarvinnut muuta kuin haluttu pilkkeen pituus. Rangat kulkivat takeltelematta rummulle ja sieltä eteenpäin kuljettimelle. Kun koneella pilkottiin kuivaa halkoa, kone teki roskaa enemmän kuin muut. Konetta pidettiin kätevänä, tehokkaana ja helppohoitoisena kimppakoneenakin toisin kuin muita koekäytössä olleita koneita, joiden katsottiin olevan lähinnä pilkeurakoitsijoille sopivia.

Erityisen kätevä Bilkkeen pilkekone oli halkojen pilkkomisessa. Tällöin halkoja sai syöttää hihnalle peräjälkeen ja jokainen puu halkaistiin kerran ja katkaistiin määrämittaan. Kun halkoja purki perävaunun takalaidalta yksi ihminen, sai halkoja syöttää jatkuvasti ja joka iskulla valmistui halkaistu pilke.

•••

Palax 70 S – sopiva peruskäyttäjälle ja urakointiinkin

Terästakomo Oy valmistaa Palaxin pilkekoneet Ylistarossa. Palaxin pilkekone katkaisee pilkkeet sirkkelinterällä, jonka katkaisujälki on sileä, joten tämän ominaisuuden puolesta pilke kelpaa hyvin kaupallisen luokitellun pilkkeen valmistamiseen.

Puut siirretään katkaistavaksi mattokuljettimella, jonka liikkeet ovat sujuvat. Katkaistavaksi sopii enintään 25 senttiä paksu puu. Katkaisuterää ja syöttökuljetinta ohjataan hydraulisella joystik – venttiilillä, jonka toiminta on tarkka ja looginen.

Kovametalli-teräkatkaisu

Puiden katkaisussa käytetään yläpuolisella kovametalliterällä varustettua 700 millistä sirkkelinterää, joten terä on huoleton normaalikäytössä. Terä ei tarvitse voitelua, kuten moottorisahanterällä varustetut pilkekoneet.

Voima siirretään terälle automaattisesti säätyvillä kiilahihnoilla mekaanisesti suoraan voimansiirrosta. Halkaisuterän korkeutta säädetään hydraulisesti. Puun käsittelyä aloittelijoille opastetaan selkeästi tarroin koneen kyljessä, mikä vähentää alkutakkuilua.

Puuta on pidettävä paikallaan etenkin viimeistä sahausta tehtäessä, kun painavaa runkoa ei ole enää tukena. Kiinnipitoon käytetään vasenta kättä, jolla painetaan kahvasta metalliläppä puun tueksi. Oikealla kädellä hoidellaan puun syöttö ja katkaisu. Kun puu on katkennut, väistää myös puun pituuden rajoitin, jolloin puu pääsee esteettömästi putoamaan halkaisukouruun. Katkaistu pilke putoaa kouruun hieman kourun takaosasta, jolloin se asettuu pyörähdysliikkeen ansiosta useimmiten pohjalle suoraan.

Yksi tunkki

Palaxissa yksi tunkki työntää puun terän läpi ylemmästä syöttökourusta kokonaan alempana sijaitsevaan halkaisukouruun. Pientä puuta pilkottaessa kahteen osaan vaakaterät nostetaan yläasentoon, jolloin terä halkaisee puun ainoastaan kahtia. Halkaisukourun pohjalla on arina, josta putoaa maahan irtonaiset roskat. Halkaisua pidettiin kätevänä ja paluuliikettä nopeana.
Koneessa on vakio-varusteena sivusuunnassa kääntyvä poistokuljetin. Kuljetin on muista poikkeavasti rakennettu hammaspyörävedolla, kahdella ketjulla ja muovikolilla.
Kuljettimen rakenne on täysin avoin alapuolelta ja yläpuolelta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ylimääräiset roskat putoavat pois eikä rullien väliin jää tikkuja. Roskien poisputoaminen vähentää käyttöhäiriöitä merkittävästi.

70 S -mallissa automaattinen pikaliikeventtiili nopeuttaa pilkekoneen työskentelynopeutta, kun se säätää halkaisutunkin nopeutta. Pienet puut halkeavat kokonaan pikaliikkeellä. Paksuilla puilla lähestymisisku on pikaliikkeellä ja liike hidastuu vain halkaisun alkuvaiheen ajaksi, kun tunkin liike hidastuu. Kun puun halkeaminen alkaa ja voimantarve vähenee, palautuu tunkin pikaliike. Käyttäjä ei eroa pilkontatilanteessa heti huomaa, mutta kuin joutuisana halkomisena. 70 S -mallissa on vakiovarusteena hydraulisesti säädettävä halkaisuterän korkeus.

Syöttöpöytä ehdoton

Palaxin tehokas käyttö edellyttää syöttöpöytää. Sellainen oli koekäytössä mukana lisävarusteena. Syöttöpöydän takana oleva hydraulinen hammasrulla oli kätevä lisä, millä puut sai helposti liikkeelle hihnalle. Syöttöpöydän voi toki korvata sopivalla telallakin.

Sinunkaupat heti

Palaxin koneen kanssa pääsi töissä sinuiksi heti. Hallintalaitteita ei ollut liiaksi asti ja saatuvilla olevat olivat sopivat käyttää. Sopivan pituisten pilkkeidentekoa helpottaa esimerkiksi viimeisen puun pituutta osoittava asteikko. Kun tiedetään viimeisen pilkkeen pituus, voidaan toiseksi viimeinen pilke jättää vajaamittaiseksi. Näin viimeinen sahaus sujuu luontevasti, kun painopiste on vielä maton päällä olevalla pidemmällä pilkkeellä

Lue seuraavaksi