Uutiset

Yleinen

Kokonaistuotanto ja viennin arvo nousivat metsäteollisuudessa

Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 1,6 prosenttia ja kokonaistuotanto oli hieman suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Euroopan talouden epävarmuus heijastuu metsäteollisuuden markkinoille. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on välttämätöntä, jotta työllisyyttä ja hyvinvointia voidaan turvata.

Teollisuus hakee uutta kasvua biotalouden markkinoista. Tästä ovat osoituksena metsäteollisuuden kaavailemat suurinvestoinnit Suomeen, joiden arvo on yhteensä noin 1,5 miljardia euroa.

”Metsäteollisuuden investointeja on vauhditettava kilpailukykyä edistävällä lainsäädännöllä ja eteenpäin katsovalla teollisuuspolitiikalla. Kaikki teollisuudelle lankeavat lisärasitteet heikentävät kilpailukykyä, kun taloudessa ja markkinoilla vallitsee epävarmuus. Yrityksille kohdentuvat verot ja sääntely on pidettävä kurissa ja investointikannustimien on oltava riittäviä”, painottaa toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä.

”Investoinnit muun muassa maakuntien liikenneväyliin ovat välttämättömiä, jotta puuvirrat liikkuvat. Myös työmarkkinoilla on saatava aikaan alakohtaisia, kilpailukykyä parantavia uudistuksia työllisyys- ja kasvusopimuksen tavoitteiden mukaisesti ”, muistuttaa Jaatinen.

Paperiteollisuuden tuotantomäärä ennallaan

Paperiteollisuuden tuotanto pysyi alkuvuonna 2014 lähes samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Paperia ja kartonkia tuotettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 5,2 miljoonaa tonnia. Graafisten papereiden tuotanto on jatkanut laskuaan, mutta kartongin ja muiden paperilajien, kuten hygieniapapereiden, tuotanto kasvoi.

Paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 3,1 miljoonaa tonnia, mikä on 1,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Graafisten papereiden kulutus jatkoi rakenteellisista syistä laskuaan Euroopassa, joskin kulutuksen väheneminen on hidastunut viime vuosista.

Kartonkia tuotettiin tammi-kesäkuussa 1,5 miljoonaa tonnia. Kartongin tuotanto kasvoi puoli prosenttia alkuvuonna verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Sellun tuotanto oli Suomessa tammi-kesäkuussa 3,5 miljoonaa tonnia. Tuotannon supistumisesta huolimatta sellun vienti kasvoi alkuvuonna yli 5 prosenttia.

Euroopan epävarma taloustilanne heijastui sahatavaran kysyntään

Sahatavaran tuotanto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,7 milj. m³, mikä oli 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Sahatavaran vienti oli reippaassa kasvussa, nousua oli lähes 9 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Viime vuonna hyvin vetäneen Aasian markkinan kysyntä tasaantui. Epävarma taloustilanne Euroopassa vaikutti sahatavaran kysyntään heikentävästi. Kotimaan kysyntää rasitti puolestaan rakentamisen vähäisyys.

Vanerin tuotanto oli noin 600 000 m³, jossa oli kasvua 9 prosenttia edellisvuodesta. Pääosa vanerista viedään Eurooppaan.

Puukauppa tasaista alkuvuonna

Puukauppa kävi alkuvuonna 2014 edellisvuosia pirteämmin, mutta tahti tasoittui kesäkuussa. Puuta ostettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa yksityismetsistä 16,9 miljoonaa kuutiota puuta. Tukkien ostomäärä oli 7,6 ja kuitupuun 8,6 miljoonaa kuutiota.

TP

Lue seuraavaksi