Uutiset

Yleinen

Keuda kouluttaa metsäkonekuljettajia

Viime lehdessä oli juttua maatalouskonehuoltajakoulutuksesta.Keudan Mäntsälän yksikkö kouluttaa myös muita luonnonvara-alan opiskelijoita ammattiin. Yksi mielenkiintoinen koulutusvaihtoehto on Metsäalan perustutkinto, minkä koulutuksen jälkeen voi ammattina olla metsäkoneenkuljettaja. Etelä-Suomessa on alueellisesti pulaa metsäkonekuljettajista ja Mäntsälän yksikössä on mahdollisuus valmistua siihen ammattiin.

Mäntsälässä koulutetaan metsäalan ammattilaisia vuodessa noin kymmenen. Enempään ei ole resursseja, kun koulutus sisältää paljon käytännön koneopetusta. Koulutuksen ammattinimike on metsäenergian tuottaja ja koulutus pitää sisällään valmiudet kuljettajan ammatin harjoittamiseen.

Teorian lisäksi painopiste on käytännön tekemisessä. Valmiuksiensa mukaan opiskelijoilla on ajossa kuormatraktori, vanha ja uusi harvesteri. Isäntälinjan traktorikalusto on myös tarjolla opetukseen.

Metsäkonekuskien pitää lähes poikkeuksetta saada myös koneensa siirrettyä itse. Koulutus antaa siihen valmiuden. Lavalla Juhani Kyrö ohjaamassa opiskelijaa, Reidar Silfvastia.

-Meidän etu on se, että koneen käyttöä voidaan opettaa kunnolla myös metsässä, kertoo opettaja Juhani Kyrö. Kukaan työnantaja ei anna uutta konetta ensi kertaa opiskelijalle kokeilla, mutta täällä se on mahdollista.

Koulutuksessa ei ole jatkuvaa läsnäolopakkoa, vaan valittavina on erilaisia oppimispolkuja. Kaksi opiskelijaa on oppisopimuskoulutuksessa. He saavat omiin töihinsä taatusti hyvät valmiudet yhteistyökumppaneidemme kanssa, Juhani toteaa. Tärkeää on päästä tekemään ja oppimaan samalla koko ajan.

Vuodenvaihteessa valmistui Saaren kartanolle uusi maanrakennushalli, jossa huolletaan myös metsäkoneet ja ne Valtra-huollon koneet, jotka eivät sovi vanhaan huoltohalliin. Uudessa opetushallissa on hyvät pesutilat koneille. Käynnissä on ajokoneen rasvaus.

Hankitaan kortteja ja taitoa

Koulutus pitää sisällään henkilöautokortin, jonka koulutus ostetaan kilpailutettuna. Tämän lisäksi suoritetaan C-kortti ja ammattipätevyys. Koulutukseen liittyvän ammattipätevyyden laajuus on 280 tuntia alle 21-vuotialla. Sitä vanhemmilla laajuus on 140 tuntia. Kaikki koulutus liittyy tavallaan ammattipätevyyden hankintaan, kun esimerkiksi ensin teoriassa ja sitten käytännössä harjoitellaan koneen sitomista ja turvallista kuljettamista lavetilla.

Ajokone on saatu turvallisesti alas lavetilta. Oikealla Mika Lindqvist, toimialapäällikkö luonnonvara- ja ympäristöpalveluista ja opettaja Juhani Kyrö. Nyt on käynnissä neljäs syksy metsäalan perustutkintoa.

-Maarakennuspuolella meillä oli hyvä tilanne vuonna 2018, kun koulutukseen oli 39 ensisijaisia hakijaa, jolloin kaikki uudet opiskelijat halusivat ensisijaisesti tänne, toimialapäällikkö Mika Lindqvist kertoo. Myös tänä vuonna hakijoiden määrä oli suuri.

-Meidän etu on toki koko luonnonvara-ala, kun maatalous- ja metsäpuolen koulutukset ovat tässä samassa ja oma ala saattaa jollain muuttuakin. Koulutus on tietyiltä osin kuitenkin samaa, joten opinto-ohjelmia voidaan sorvata opiskelijalle sopivaksi. Meillä on täällä nykyisin kirjoilla reilu 600 opiskelijaa ja opiskelijatyövuosia kirjataan noin 560.

Myös ruotsinkielisille

-Me olemme sitouduttu toimialana kouluttamaan myös ruotsia äidinkielenään puhuvia ja vuosittain heitä on 5-10, Mika muistuttaa. Olemme lähellä monia ruotsinkielisiä, joita on Itä-Uudeltamaalta.

Oppitunnit ovat suomeksi, mutta tarvittaessa termejä haetaan myös ruotsiksi, joten se vaatii myös meiltä henkilökunnalta ymmärrystä ja panostusta.

-Ruotsinkieliset saavat vastata tenttiin ruotsiksi ja esimerkiksi koulutukseen kuuluva metsäluontohoitokortti on kaksikielinen. Emme saa kirjoittaa kuin suomeksi annetut todistukset tutkinnosta, Mika tarkentaa.

Koulutus vaiheittain

Koululla on metsää noin 350 hehtaaria, missä voidaan tiettyyn rajaan saakka harjoitella metsänhoitoa. Meillä on lisäksi yhteistyökumppaneita, jotka ovat tarjonneet omaa metsäänsä opetuskäyttöön.

Moto harjoittelukohteella, noin seitsemän hehtaarin kakkosharvennuksella, missä hakkuu suoritetaan kolmessa vaiheessa.

Ensin kalustoon tutustutaan koululla. Kun hallintalaitteet ovat tutut ja perusasiat tunnetaan, voidaan siirtyä jo kevyeen metsäharjoitteluun koulun metsissä. Useimmiten ensin ajetaan tovi ajokonetta. Tämän jälkeen voidaan siirtyä vähitellen jo oikeisiin töihin motolla.

-Laskutamme asiakasta toki normitaksalla, joten siinä mielessä emme kilpaile markkinoilla. Kun opiskelijat ovat töissä toisen metsässä, he ovat päässeet aitoon työtilanteeseen, toki samalla oppimistilanne, joka pitää saattaa kunnialla loppuun, Mika kertoo.

Opiskeluun kuuluvat myös pienet vastoinkäymiset. Muuten ei opi. Toisen vuoden opiskelija Reidar Silfvast on tehnyt metsätöitä jo kotonaan moottorisahalla ja traktorikalustolla, joten aivan uutta kaikki ei ole.

Lue lisää Keudan luonnonvara-alan koulutuksista.

Lue seuraavaksi