Uutiset

Yleinen

Ketterä hälytyssovellus varoittaa lämpenemisestä heinällä, viljalla, oljella…

Espoolainen Quanturi Oy lähti maailmanvalloitukseen kuivaheinän palovaaran havaitsemiseen ja heinän laaduntarkkailuun kehittämällään sovelluksella ja laitteistolla. Nyt yhtiö kertoo moneen taipuvan keksintönsä estäneen neljännesmiljoonan suuruiset vahingot Blomberg Stevedoringin varastolla Vaasassa.

Vaasan, Kalajoen ja Kristiinankaupungin satamissa toimiva Oy Blomberg Stevedoring Ab on erikoistunut viljan ja rehuraaka-aineen massakäsittelyyn tarjoten asiakkailleen niin logistiikkapalveluja kuin esimerkiksi viljan ja rehun testaus-, analysointi- ja varastointipalveluja. Määrät ovat suuria: esimerkiksi vuonna 2018 Blombergin vastuulla oli raaka-ainetta noin 1 200 000 tonnin verran.

Blomberg hankki tarpeisiinsa Quanturin lämpöantureita, jotka sopivat suuren raaka-ainevaraston monitorointiin. Kun heinän lämpötilan ja laadun tarkkailussa käytettävät anturit ovat alle puolimetrisiä, Blombergille valmistettiin 2,5-metrisiä antureita. Quanturin kehittämä teknologia perustuu anturien avulla tehtävän seurannan tuottamaan dataan, joka kertoo lämpötilan muutoksista. Tiedot tulevat pilvipalvelun kautta tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimeen, ja hälytysrajat ylittyvässä tilanteessa järjestelmä antaa hälytyksen puhelimeen.

Joulukuussa 2018 Blombergin varastolla Vaasassa oli vahinko lähellä. Yhtiön varastoima rehuraaka-aine alkoi huolestuttavasti kuumentua. Järjestelmän hälyttäessä ylikuumenemisesta huolitsija ilmoitti tilanteesta raaka-aine-erän omistajalle, jonka pyynnöstä erä kuormattiin toiseen varastoon matalammaksi kasaksi. Riittävän aikainen reagointi esti noin 250 000 euron vahinkojen syntymisen.

– Järjestelmän käyttökokemukset ovat tähän mennessä olleet pelkästään positiivisia. Lämpötilan seuraaminen on helppoa, ja aiommekin hankkia laitteistoja lisää Vaasaan ja ottaa ne käyttöön myös muissa toimipisteissämme, kertoo terminaalin johtaja Kari Seranto Blomberg Stevedoringilta. Quanturi Oy pystyy tarjoamaan monenlaisia ratkaisuja teollisuuden ja maatalouden laadunvalvontaan ja vahinkojen estoon. Heinänpaalien monitorointiin yritys on myynyt maailmanlaajuisesti tuhansia antureita HAYTECH-tuotenimellä. Viljavarastojen seurannan lisäksi teknologian hyödyntäminen on vahvassa kasvussa kompostoinnissa ja sen käytöstä on hyviä kokemuksia myös jätteenkäsittelyssä, hakkeen lämpötilan seurannassa ja turvetuotannossa.

– IoT-teknologia antaa meille paljon mahdollisuuksia. Jatkuvalla mittauksella voidaan estää vahinkoja, ja kattava mittausdata luo perustan lopputuotteiden laadun parantamiseen. Kasvullemme on hyvät näkymät, iloitsee Quanturin toimitusjohtaja Nadine Pesonen.

Lue seuraavaksi