Uutiset

Yleinen

Käytetyistä auton renkaista ryhdytään valmistamaan ekopolttoainetta Valkeakoskella.

Tehtaan päätuotteen, nestemäisen polttoaineen, tuotanto on yli 10 000 tonnia vuodessa. Sivutuotteina tehtaasta saadaan hiiltä ja renkaista erotettua kierrätettävää metallilankaa. Tuotantolaitoksen sijoituspaikka Valkeakoskella on UPM:n Tervasaaren tehtaiden teollisuusalue.

Ensimmäisessä vaiheessa, ennen varsinaisen tehtaan rakentamista käynnistetään pienen mittakaavan koelaitoksen toiminta. Koelaitoksen kapasiteetti on noin kymmenesosa varsinaisen tehtaan kapasiteetista. Koelaitoksen rakentaminen aloitetaan välittömästi ja sen toiminta käynnistyy tänä keväänä.

– Pilotointivaiheen tavoitteena on testata teknologian toimivuus. Haluamme myös osoittaa tuotteiden laadun ja hankkia tietoja teollisen mittakaavan tuotantoon. Päätös tuotantolaitoksen perustamisesta tehdään pilottilaitoksesta saatujen kokemusten ja tietojen perusteella, kertoo johtaja Pekka Marjomaa Peatec Oy:stä.

Suomessa kierrätetään vuosittain noin 40 000 tonnia käytettyjä renkaita eli noin 3,5 miljoonaa kappaletta. Käytetyistä renkaista saatu materiaali ei sovellu uusiorenkaiden valmistamiseen, vaan sitä kierrätetään muun muassa tien- ja urheilupaikkarakentamiseen sekä kumipinnoituksiin.

Pyrolyysiteknologian avulla voidaan rengasmateriaali hyödyntää 100 prosenttisesti. Raaka-aineen Peatecin tehtaalle toimittaa Kuusakoski Oy.

– Peatecille ensi vuonna valmistuvan tuotantolaitoksen kapasiteetti on noin 20 000 tonnia vuodessa eli  prosessoimme noin 50 prosenttia Suomen vuotuisista kierrätysrenkaista. Tuotantolaitos työllistää suoraan noin 20-25 henkilöä ja välillisesti noin 10, kertoo Marjomaa.

Peatecin käyttämä pyrolyysiprosessi edustaa vihreää teknologiaa. Prosessista jää kiinteitä jätteitä alle yksi prosentti massasta ja ainoat päästöt ilmaan syntyvät, kun puhdistettu kaasu poltetaan energiaksi. Prosessi ei myöskään käytä vettä, eikä pyrolyysikattilasta ole poistoa ulkoilmaan. Laitoksessa itsessään ei ole merkittäviä melunlähteitä.

Kuivatislaus eli pyrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa orgaanisia kiinteitä aineita hajotetaan kuumentamalla ilman hapen pääsemättä vaikuttamaan prosessiin.  Peatecin Valkeakosken laitos käyttää matalan lämpötilan pyrolyysiä, jossa renkaan hiilivedyt kuumennetaan kaasuksi hapettomassa tilassa. Suurin osa kaasusta jalostetaan polttoöljyksi. Jäljelle jää hiiltä ja teräsromua, jotka erotetaan ja  hiili jalostetaan tuotteeksi.

Peatec Oy on vuonna 2008 perustettu yritys pyrolyysiteknologian hyödyntämiseksi. Yhtiö on yksityisessä suomalaisessa omistuksessa. Peatec tuntee pyrolyysiteknologian ja prosessit, organisoi pyrolyysilaitosten suunnittelun ja rakentamisen sekä markkinoi ja myy lopputuotteet.

Lähde: Bioweb/Kauppalehti

Lue seuraavaksi