Uutiset

Yleinen

Käytännön maataloustuotannon ja tutkimustyön yhteys

Runsas sata osallistujaa Pietarin fermeriyhdistyksestä, Pietarin maatalousyliopistosta ja Helsingin yliopistosta sekä suomalaisia maaseutunuoria kokoontui 27.2. ympäristöteknologiaseminaariin Helsingin yliopistoon Viikkiin. Seminaari on osa venäläisen viljelijäjärjestön (AKKOR) ja MTK:n Pietarissa huhtikuussa 2013 tekemää BSAG (Baltic Sea Action Group) -Itämerisitoumusta. AKKOR ja MTK sitoutuivat vaihtamaan tietoa ja kokemuksia erityisesti teknologisista ratkaisuista lannan ja muiden ravinteiden hyödyntämisestä ympäristöystävällisesti.

Ensimmäinen vaihe sitoumusta täytettiin huhtikuussa 2014 Pietarin maatalousyliopistossa (Pushkin), jossa viljelijät, tutkijat ja hallinto keskustelivat hyvässä yhteistyössä. Viikin seminaari on jatkoa viljelijöiden väliselle vuoropuhelulle sekä yliopistojen väliselle yhteistyölle Venäjän ja Suomen välillä.  Pietarin ja Leningradin alueen fermeriyhdistyksellä on sitoumuksen täyttämisessä keskeinen rooli.

Maataloustieteissä tehdään laadukasta tieteellistä tutkimusta, josta saadaan koko ajan uutta tietoa. BSAG-seminaari tarjoaa hyvän mahdollisuuden tiedon jakamiseen.

Avauspuheenvuorossa MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi korosti tiedeperustaista ympäristöpolitiikkaa. Kiinteä yhteys käytännön maataloustuotannon ja yliopiston välillä on välttämätöntä.

Käytännön menetelmistä Sahi nosti esille peruskuivatuksen toimivuuden, joka tehostaa ravinteiden käyttöä ja jonka merkitys kasvaa, jos sateet lisääntyvät ilmastonmuutoksen edetessä. Viljelijät eivät kuitenkaan selviä kustannuksista yksin vaan tarvitsevat yhteiskunnan tukea tähän.

Pietarin ja Leningradin alueen fermeriyhdistyksen puheenjohtaja Aleksandr Bykovin mukaan myös Leningradin alueella valtion tuki on tärkeää. Aloitteleville viljelijöille ja perhemaatalouteen annettavat tuet mahdollistavat myös uusien teknologioiden käyttöönoton. Juuri aloittavat viljelijät ovat tärkeässä asemassa, koska tulevaisuus on heidän käsissään.

Lue seuraavaksi