Uutiset

Yleinen

Kasvinsuojeluaineiden uudet suojaetäisyydet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa viljelijöitä tarkistamaan käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöihin ennen ruiskutusta. Tänä kasvukautena kasvinsuojeluaineiden käyttäjät ovat velvoitettuja ensimmäistä kertaa noudattamaan uusia, riskiin perustuvia suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyydet voi tarkistaa helposti Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

 Kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitukset muutettiin riskiperusteiseksi vuonna 2013, ja viljelijät ovat velvoitettuja noudattamaan uusia suojaetäisyyksiä tänä kasvukautena. Rajoitusten tarkoituksena on suojella vesistöjen kasveja ja eläimiä kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksilta. Uudet suojaetäisyydet tulee olla merkittynä 1.1.2015 markkinoille luovutettavissa myyntipakkauksissa. Ennen vuotta 2015 ostettujen valmisteidensuojaetäisyydet tulee tarkistaa Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä olevasta myyntipakkauksen tekstistä.

 Mistä tiedän, sijaitsevatko viljelmäni vesistön varrella?

  •  Uusia suojaetäisyyksiä tulee noudattaa niiden vesistöjen varsilla, jotka löytyvät Mavin VIPU-palvelusta.  Klikkaamalla karttatasoaukeamasta vesistöt-kohtaa kartalle tulee näkyviin sinisillä viivoilla (valkoinen reunus) ne vesistöt, joilla suojaetäisyyksiä on noudatettava.
  • Vesistösuojaetäisyys mitataan ruiskutushetken vesirajasta. Ympäristösitoumuksen tehneiden viljelijöiden pitää huomioida myös, että ympäristökorvausjärjestelmän mukaan vähintään kolme metriä leveä, kasvipeitteinen suojakaista vesistön varrella olevalla pellolla pitää jättää ruiskuttamatta.

 Ohjeita levittämiseen ja suuttimien valintaan

  • Uudet suojaetäisyydet on laskettu vesistöön aiheutuvan kasvinsuojeluainekuormituksen perusteella. Kaikkien vesistöjen varsille on jätettävä vähintään kolmen metrin levyinen ruiskuttamaton alue. Joillekin vesieliöille hyvin myrkyllisillä valmisteilla edellytetään tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.
  •  Tukesin verkkosivuilta http://www.tukes.fi/vesistorajoitus löytyvät listat hyväksytyistä suuttimista sekä ohjeita ajonopeuden ja paineen valintaan. Tuulikulkeumaa alentavia suuttimia tulee käyttää 3-100 metrin matkalla vesistöstä. Kauempana suuttimet voidaan vaihtaa viuhkasuuttimiin.
  • Tukes suosittelee tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä myös muilla peltoalueilla, jotta myös muun ympäristön kuormitus pienenee ja esimerkiksi pientareilla elävien lajien monimuotoisuus säilyy paremmin.

Lue seuraavaksi