Uutiset

Yleinen

Karhotukseen uusia menetelmiä – ROCkaako karhotin

Ensimmäisellä Suomeen tuodulla ROC:n karhottimella on nyt karhotettu kahden korjuukerran rehuja ja kokemukset siitä ovat positiivisia. Toimintapa on hieman poikkeuksellinen, kun kaikki sato nostetaan kolmella noukinsegmentillä ylös matolle. Matolla sato kuljetetaan oikealle tai vasemmalle tai molempiin suuntiin.

ROC:n karhottimella saadaan itse asiassa karhotettua oikeastaan kuinka vahva tai märkä sato vain. Noukin kun saa nostettua sadon matolle, matto siirtää sadon karholle.
Perinteiseen keskelle karhottavaan karhottimeen verrattuna ROC:n karho muodostetaan eri tavalla. ROC.ssa sato putoaa karholle matolta, eikä satoa haravoida pitkin pellon pintaa. Kun noukinta tehdään pellon pinnasta ylöspäin, satoon ei haravoida kaikkea pellon pinnassa olevaa vanhaa heinää, maata tai mahdollisesti nurmeen levitettyä lantaa. Tämä on omiaan parantamaan rehusadon laatua, kun maakosketusta ei tule niin paljon kuin perinteisellä karhottimelle.

Jos niitto on tehty karholle tai sato on vankkaa, noukinta voidaan jopa hieman nostaa ylöspäin. Tällöin pellon pintaa ei haravoida ollenkaan, kun sato nousee mattona noukkimella ylös. Laadukkaasta urakoitsijan rehunkorjuuketjusta asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa.

Kestävä kone

Uusi karhotin on nyt ollut käytössä ensimmäisestä rehunkorjuusta lähtien ja sillä on karhotettu reilu 1000 hehtaaria. Koneeseen on vaihdettu kymmenkunta noukkimen piikkiä reunoihin, jotka käyvät kiinni pellon reunan epätasaisuuksiin ja vääntyvät.
Koneen öljyt ovat pysyneet siellä missä niiden olisi pitänyt pysyäkin, eli öljyvuotoja ei ole ollut. Riippumatta kasvustosta, kaikki peltolohkot on saatu karhotettua ongelmitta, mikä on urakoitsijalle tärkeää.

Pitkät huoltovälit

ROC:n karhotus ja kevennykset toimivat koneen omalla hydrauliikalla. Sähköä tarvitaan vain ohjaamaan sitä, kumpaan suuntaan ja miten monella matolla karhoa tehdään.
Noukin on poikkeuksellisesti muovikaarinen, jolloin se ei ruostu. Heinä ei siis takertele sadonkorjuun alussakaan. Noukkimen piikit ovat kiinni yhdellä rosteripultilla ja mutterilla. Piikki saadaan vaihdettua yhdellä avaimella, koska mutteri on klipsillä kiinni noukkimen koneistossa. Noukkimen piikit pääsevät joustamaan aivan taka-asentoon, jolloin piikki ei vahingoitu helposti.

– Noukkimen runkolaakereiden rasvausväli on 500 tuntia. Piikkiakselit ovat kestovoidellut ja rasvamäärä niissä on suuri. Piikkiakseleille luvataan 4–5000 hehtaarin kesto, kun pyörimisnopeus on alhainen, Salomo Vilen ROC:n Suomen edustaja kertoo. Salomo jatkaa, että runkolaakerit kestävät rasvattuna ”maailman tappiin”.

Varaosat suoraan tehtaalta

Huoltovälit ovat ROC:ssa pitkät. Laitteen oma öljysäiliö on 370 litraa ja vaihtoväli on 4000 tuntia tai neljä vuotta. Kun öljytilavuus on suuri, öljy ei pala järjestelmässä.
Nopeasti laskettuna neljässä tuhannessa tunnissa vaikka työsaavutuksella 7 ha/tun­nissa takana on 28 000 hehtaaria karhotettua peltoa. Tuohon karhotettuun hehtaarimäärään on hempulimmasta päästä olevia karhottimia jo ajettu muutama loppuun.

Varaosat tilataan koneeseen suoraan tehtaalta, tällöin maahantuojaa ei ole välissä ylläpitämässä varastoa. Tällöin jää välistä myös yhdet varastointikustannukset.
– Noukkimen piikit ja laakerit kuten muutkin varaosat ovat ROC:lla edulliset, kun toimitukset ovat suoraan koneen omistajalle, Salomo kertoo.

Kestävää materiaalia

Koneen rakenteet ovat hardoxia ja rosteria siellä missä sato ja liike rakenteita normaalisti kuluttavat. Tällöin pinta ei kulu, ruostu eikä kaipaa erityistä hoitoa.
ROC:n kuljetinmatot ovat vaihdettavissa parinkymmenen sentin pituinen segmentti kerrallaan. Periaatteessahan maton kuluminen on vähäistä, kun matto pyöriessään siirtää satoa ainoastaan sivuttain. Mattoa ei siis oikeastaan kuluta mikään. Ainoastaan terävä esine tai tapaturma saattaa rikkoa maton.

Maton kireyttä kannattaa kuitenkin seurata. Matto kiristetään yhdestä ruuvista, jolloin automatiikka tasapainottaa maton.
– Ensimmäiseen tuhannen hehtaarin aikana mattoja ei ole vielä edes kiristelty, Janne kertoo.

Kolmiosainen

Noukin jakaantuu kolmeen segmenttiin ja kaikkien lohkojen ripustus on takana keskellä. Lohkoja kannattelee takaa aisa, joka on nivelöity lohkoon. Nivel antaa joustavuutta pellon epätasaisuuksissa. Jos sivulohko ajetaan esteeseen, koko aisa antaa myöten taaksepäin. Jousitus on hydraulinen, eikä runko rikkoonnu. Jos noukin jostain syystä rikkoutuu vaikka törmäyksessä, koneella voidaan jatkaa työtä kahdella yksiköllä.

Kaikissa kolmessa segmenetissä on neljä umpikumipyörää. Ne ovat telissä ja pyörillä on yhteensä 200 kilon hydraulinen paine. Jokaisella pyörällä on siis 50 kilon paine. Lisäksi lohkoilla on jousikuormitteiset tassut, jotka pitävät noukkimen korkeutta vakiona.

ROC:n vetolaite on järeä. Karhotin painaa viisi tonnia, joten koneella on painoa melko paljon.
Sivulohkot ja taitot hoidetaan traktorin omalla hydrauliikalla. Varret ja nivelet ovat jämeriä ja hydraulisylinterin varret sekä koneen runkotapitukset on kovakromattuja.
ROC:ia tiesiirrot voidaan tehdä turvallisesti. Karhottimessa on tieajossa käytössä myös hydraulinen jousitus jarrujen lisäksi, jolloin kone kulkee vakaasti ja pysähtyy myös maantienopeuksilla.

Paljon hydrauliikkaa

ROC:lla voidaan karhottaa vaikka koneeseen ei tulisi sähköjä ollenkaan. Tällöin karhotetaan vain oikealle puolelle.
Hydrauliikkaletkuja on koneessa paljon. Letkut ovat merkattu, jolloin letkua ei tarvitse seurata, vaan toinen pää löytyy etsimällä sama merkintä.

Ainoastaan sivulohkoja ja takapyörin korkeutta ohjataan traktori hydrauliikalla. Kun päisteessä halutaan päästä valmiin karhon yli, nostetaan karhotinta ja samaan aikaan nousevat sivulohkot yläviistoon.

Ajotekniikkaa

Lohko on normaalilla sadolla syytä kiertää ensin ympäri, jotta karho saadaan etäämmälle pellon reunasta. Jotta karho ei kasva valtavan suureksi, vaihtoehtona on käyttää vain kahta lohkoa.

Kun seuraavaa kierrosta ajetaan, karhotetaan täydellä leveydellä, mutta ulommainen lohko käännetään täyttämään reunakarhoa ja kaksi sisimmäistä lohkoa ohjataan sisään. Tämän jälkeen voidaan karhotusta jatkaa pitkän sivun suuntaisesti.
Kun karhottimella karhotetaan suoraa sivua, saadaan yhteen karhoon kerättyä myös kerrannaisia edestakaisin ajol­la.

Haasteita ajolinjoissa

Vaikka toimintatapa on selkeä ja karhottaminen onnistuu ensikertalaiseltakin, pitää ROC:n kanssa töissä toki miettiä, miten saadaan mahdollisimman tasainen karho aikaiseksi. Kun koneella ajetaan suoraan ja tasaisesti niitettyä peltoa eteenpäin karho on yleensä tasainen.
Haasteet tulevat vastaan etenkin siinä vaiheessa, kun karhottimella ajetaan kaarretta sisäänpäin.

Tällöin matolle nostettava ja sivulle siirrettävä rehu pitäisi saada tasaisesti levitettyä, vaikka rehumassaa on paljon. Jos karhotus tehdään huolimattomasti, kulmassa saattaa olla kasalla rehua, kun kulma ”pysähtyy” kaarteessa. Kasat hidastavat seuraavaa vaihetta, jollei silppurin kuljettaja ole tarkkana. Matolla rehun siirtymistä on mahdollista ”ohjata” hidastamalla ajonopeutta tai pysäyttämällä matto tai ajamalla pienemmillä moottorin kierroksilla ja pienentämällä siten öljynvirtausta.

Pellon esteet

ROC:lla karhotettavan sadon suuntaa voidaan vaihtaa kesken ajon. Tällöin esimerkiksi tolppien viereen ei jää karhoa. Tällöin karhot ovat hieman erikokoisia, mutta niin ne olisivat vaikka työ tehtäisiin millä tahansa menetelmällä.

Rocilla voidaan sarkapelloilla karhottaa jopa ojan yli. Tällöin saadaan kerättyä saralta sato seuraavalle saralle. Tällöin voidaan vähentää ajokertoja pellolla.

Lue myös aiempi juttu Mattilan Koneasema Oy:stä

Lue seuraavaksi