Uutiset

Yleinen

Kalajätteestä biodieseliä VTT:n koordinoimassa hankkeessa – Koelaitos Vietnamissa

Projektissa kehitetään myös hiilidioksidin käyttöön perustuvaa jäähdytystä ja kalanjalostusolosuhteisiin soveltuvaa pakastusjärjestelmää. Uudentyyppisellä kylmäjärjestelmällä saavutetaan noin 20 %:n energiasäästö. VTT:n koordinoimassa projektissa on mukana useita suomalaisia ja vietnamilaisia pk-yrityksiä. Projektin päärahoittaja on Euroopan Unioni. Suomen Ulkoministeriö rahoittaa demonstraatiolaitteiston rakentamista Vietnamiin.

´Kalateollisuuden jätteestä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa niin, että toiminta on taloudellisesti varsin kannattavaa. Projektin jäsenillä on tavoitteena jo sen kuluessa aikaansaada merkittävää liiketoimintaa´, toteaa VTT:n erikoistutkija Aulis Ranne. Projektin toteutus perustuu perustutkimuksen läpikäyneeseen teknologiaan.

Vietnamilainen Hiep Thanh Seafood JSC:n kalanjalostuslaitoksen yhteyteen rakennettavan demonstraatiolaitoksen avulla varmistetaan laitteistojen toimivuus ja uuden teknologian saattaminen nopeasti markkinoille. ´Hanke on meille mahdollisuus ottaa käyttöön uusinta teknologiaa ja vähentää tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja´, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Nguyen Van Phan. Hiep Thanh Seafood JSC tuottaa 120 000 kg kalanperkuujätteitä vuorokaudessa, joka tällä hetkellä myydään rehuteollisuuden käyttöön.

Vietnam sopii hyvin laitoksen sijoituspaikaksi, koska siellä on runsaasti kalantuotantolaitoksia ja tarvetta hajautettuun energiantuotantoon ja nykyaikaiseen jäähdytysteknologiaan. Kaakkois-Aasian maat ja Kiina ovat maailman kalantuotannon keskuksia.

VTT toimii projektin ideoijana ja koordinaattorina sekä osallistuu erilaisiin tutkimus- ja demonstraatiotehtäviin laitoksen integroinnin optimoimiseksi ja toimintojen kehittämiseksi. Muut projektiin osallistuvat organisaatiot ovat TÜV Rheinland (Saksa), Technofi (Ranska), NEF – the National Energy Foundation (UK), Hiep Thanh Seafood JSC (Vietnam), Preseco Oy (Suomi), Vahterus Oy (Suomi), ECC – Energy Conservation Center for Hochiminh City (Vietnam), RCEE Energy and Environment JSC (Vietnam) ja AF Industry JSC (Vietnam). Demonstraatiolaitteiston myötä projektiin kytkeytyy myös muita suomalaisia yrityksiä alihankkijoina.

ENERFISH-projektin toteuttamisen taustalla on yleismaailmallinen tarve lisätä uusiutuvien energiavarojen käyttöä. EU:n puolelta projektin läpimenoon vaikutti EU:n tavoitteet suunnata teknologiaosaamista kehitysmaihin ja hyödyntää paikallisia tuotantoresursseja. EU:n osuus 5 milj. euron kokonaisbudjetista on noin 60 % ja Suomen Ulkoministeriön noin 10 %. Lokakuussa 2008 alkanut ENERFISH-projekti päättyy vuonna 2011.

Lähde: http://www.preseco.fi/
Kuva:
Wikipedia Commons

vtt.fi

Lue seuraavaksi