Uutiset

Yleinen

Jätteenpolttolaitos Tarastenjärvelle

Pirkanmaan Jätehuolto ja Tampereen Sähkölaitos esittävät, että hyötyvoimalaitoksen suunnittelua jatketaan ja laitoksen sijoituspaikaksi valitaan Tarastenjärven vaihtoehto. Yhtiöt päättivät myös solmia aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on perustaa Tammervoima Oy hyötyvoimalaitoksen toteuttajaksi ja valmistella voimalaitoksen ympäristölupahakemus tämän vuoden aikana.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeesta tehtiin laaja ympäristövaikutusten arviointi, jossa tarkasteltiin neljää voimalaitoksen sijaintipaikkavaihtoehtoa (Lielahti, Sarankulma, Rusko ja Tarastenjärvi). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto toukokuun lopulla. Tarastenjärven vaihtoehto nousi parhaaksi tehtyjen selvitysten ja YVA:n pohjalta.

Hyötyvoimalaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa, varmistaa jätehuollon järjestämisen lain vaatimukset täyttäen ja tukee kierrätyksen kehittämistä.

Lähde: finbioenergy.fi

 

Lue seuraavaksi