Uutiset

Yleinen

Jätepohjaisesta mikrobiöljystä uusiutuvan dieselin tulevaisuuden raaka-ainetta

Kuva: Neste kuva-arkisto

Vuoden 2007 lopussa Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kanssa käynnistetty tutkimus on edennyt vaiheeseen, jossa prosessiteknologiset ongelmat on ratkaistu. Hiivoilla ja homeilla tuotetusta mikrobiöljystä on jo valmistettu uusiutuvaa NExBTL-dieseliä.

”Tutkimuksemme keskittyy raaka-ainepohjan laajentamiseen. Mielenkiintomme kohteena ovat erityisesti ravinnoksi kelpaamattomat raaka-aineet, joilla voidaan vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimus on osoittanut, että jätepohjainen mikrobiöljy täyttää erinomaisesti nämä edellytykset, ja siksi pidämme sitä erittäin lupaavana tulevaisuuden raaka-aineena”, kertoo Neste Oilin bioteknologian päällikkö Markku Patajoki.

Onnistuneen tutkimusvaiheen jälkeen selvitetään mikrobiöljyn edellytykset pilottimittakaavan tuotantoon. Kaupallisessa tuotannossa mikrobiöljy on aikaisintaan vuonna 2015.

Maatalouden ja teollisuuden jäte- ja sivuvirroista ravintoa mikrobeille

Hiivat ja homeet ovat mikrobeja, jotka käyttävät ravinnokseen orgaanisia yhdisteitä kuten sokereita. Tutkimus on osoittanut, että hiivojen ja homeiden ravinnoksi sopivat hyvin erilaiset maatalouden sekä teollisuuden jäte- ja sivuvirrat.

”Mikrobien ravintona voidaan käyttää myös vilja- tai ruokosokereita, mutta kestävän kehityksen näkökulmasta maatalouden ja teollisuuden jäte- ja sivuvirrat ovat vielä kiinnostavampia. Kartoitamme parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja. Mikrobiöljyn tuottoon hiivalla tai homeella soveltuvat esimerkiksi oljet ja perinteisen biodieselin tuotannossa sivutuotteena syntyvä glyseroli”, kertoo Neste Oilin tutkija Perttu Koskinen.

Uudet innovaatiot edellyttävät soveltavaa tieteellistä tutkimusta

Suomi on yksi mikrobiöljytutkimuksen edelläkävijämaista, ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun ja Neste Oilin tutkimus edustaa suomalaista huippuosaamista. Teknillinen korkeakoulu teki tieteellisen tutkimuksen alkuvaiheen selvittämällä teolliseen käyttöön soveltuvimmat hiiva- ja homelajit sekä kehittämällä tuotantotekniikkaa siten, että mikrobit keräävät itseensä riittävästi rasvaa eri raaka-aineista. Neste Oilin osaamista tarvittiin puolestaan mikrobiöljyn tehokkaaseen erottamiseen biomassasta.

”Yhteistyö Neste Oilin kanssa on sujunut erinomaisesti. Olemme pystyneet hyödyntämään perustieteellistä osaamistamme uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden löytämiseksi. Juuri tällaista soveltavaa tieteellistä tutkimusta tarvitaan uusien innovaatioiden syntymiseen”, sanoo professori Simo Laakso Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun biotekniikan ja kemian tekniikan laitokselta.

Neste Oililla on pitkä historia puhtaampien liikennepolttoaineiden kehittäjänä. Yhtiön vuotuiset tutkimus- ja kehityskustannukset ovat lähes 40 miljoonaa euroa, ja noin 80 prosenttia projektien kokonaiskustannuksista liittyy uusiutuviin raaka-aineisiin. Tutkimuksen kohteena ovat mikrobien lisäksi muun muassa levät, jatropha ja metsäteollisuuden sivutuotteet.

Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä voidaan valmistaa eri kasviöljyistä ja elintarviketeollisuuden rasvajätteestä. Tällä hetkellä raaka-aineena käytetään palmu- ja rypsiöljyä sekä elintarviketeollisuuden rasvajätettä.

http://www.nesteoil.fi/

 

Lue seuraavaksi