Uutiset

Yleinen

Hyvä ennakkosuunnittelu avainasemassa sijoitettaessa – lämpökeskus vanhaan kiinteistöön

Projektin vaikeusastetta voidaan vielä nostaa kasvattamalla laitoksen kokoa 400 kilowattiin ja sijoittamalla se vanhaan teollisuuskiinteistöön. Vaikeudet ovat kuitenkin voitettavissa hyvällä ennakkosuunnittelulla, mistä on tuoreena esimerkkinä kauhajokelaisen Biofire Oy:n toteuttama lämpökeskus pienteollisuustalossa Honkajoella.

Yhtenä merkittävimmistä turvetuotannon keskuksista on Honkajoella ollut suuret paineet paikallisen polttoaineen käytölle. Kunnan pienteollisuustalon yhteyteen suunniteltiin aikanaan koko keskustaajamaan lämmön tuottavaa lämpökeskusta, mutta siitä luovuttiin. Rakentamiskustannukset maantieteellisesti laajan taajaman lämmönsiirtoverkolle ohjasivat hajautettuun malliin lämmöntuotannossa. Nykyisin kunnan kiinteistöjä lämmitetään useammalla paikallisella lämpökeskuksella ja luonnollisesti kotimaisella polttoaineella.
Honkajoen keskustassa sijaitseva pienteollisuustalo on nähnyt monenlaista toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmaa. Alkujaan teurastamoksi rakennettu kiinteistö koki suuruutensa päivät Honkajoki Oy:n luujauhotehtaana ja tehtaan muutettua nykyiselle paikalleen keskustan ulkopuolelle ovat vanhat tilat toimineet pienteollisuustalona, jonka suojissa on toiminut ja toimii edelleen eri alojen yrityksiä.

Reilun 4000 neliömetrin teollisuustiloja on vuosikymmenet lämmitetty öljyllä, vaikka useita suunnitelmia kiinteään polttoaineeseen siirtymisestä on tehty. Biofire Oy:n toimitusjohtaja Reijo Santala laski olleensa tekemässä viittä eri suunnitelmaa ja tarjousta nyt esittelyssä olevaan kohteeseen. Suunnitelmat ovat jääneet eri syistä toteuttamatta, mutta kohde on tullut tutuksi vuosien varrella.

Tuumasta toimeen

Honkajoen pienteollisuustalon siirryttyä konekauppias Tauno Heinolan omistukseen viime vuonna, tuli lämmitysratkaisun mietintä uudelleen ajankohtaiseksi ja tällä kerralla hanke myös toteutettiin. Biofire Oy vastasi suunnittelusta ja projektin toteutuksesta.

Heinolan mukaan polttoainevalinnassa painoivat erityisesti paikallisten yrittäjien työllisyyden parantaminen ja polttoaineesta maksettujen rahojen jääminen oman alueen toimintaa elävöittämään. Öljyn hinnan jatkuva kallistuminen luonnollisesti helpotti osaltaan päätöksentekoa sekin.

Laitoksen teho on 400 kilowattia ja sen polttoaineena käytetään pääasiassa haketta, sekä lisänä palaturvetta. Polttoaineen syöttölaitteet ja poltin ovat Biofiren omaa valmistetta ja kattilana on Tulimax. Varalla on 290 kW:n öljykattila. Reijo Santala korostaa reilun mitoituksen merkitystä laitoksen toiminnalle, toimintavarmuus ja käyttöikä paranevat, kun laitteista ei jouduta jatkuvasti ottamaan täyttä tehoa ulos.

Santalan mukaan suurimpia haasteita vanhoihin tiloihin lämpökeskuksia sijoitettaessa on tilojen ahtaus. ”Kattilan ympärillä pitää olla riittävästi huoltotilaa, mikä liian usein unohtuu uusiakin kohteita suunniteltaessa”, toteaa Santala. ”Honkajoen kohteessa tilaa kattilahuoneessa oli suorastaan ruhtinaallisesti, eikä laitteiston sijoittamisessa ollut ongelmia”.

Polttoainevarasto oli aiemmissa suunnitelmissa aiottu maanpinnan tasolle, mutta laitoksen käytöstä vastaavan Jarmo Sivulan ehdotus varaston laskemisesta parilla metrillä, kattilahuoneen lattian tasoon on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Samalla vältyttiin rakennuksen katon korottamiselta ja helpotettiin varaston täyttöä.
Varastoon mahtuu kerralla reilu 60 kuutiometriä tavaraa, mikä riittää puskuriksi polttoainehuoltoon. Polttoaineen laitokselle toimittaa paikkakuntalainen yritys Lämpö-Rautjärvi Oy.

Toimitus

Laitoksen käyttöönotto tapahtui helmikuun puolivälissä, viikon verran edellä aikataulusta. ”Toimitusaikataulujen pitävyys oli tärkeimpiä tekijöitä tämän hankkeen onnistumiselle. Aikaa ja rahaa säästyi, kun sähkö- ja putkimiehet pääsivät tekemään kerralla työnsä valmiiksi sovittuina päivinä”, kiittelee Heinola.

”Normaali toimitusaika Biofire Oy:n laitoksilla on 6–8 viikkoa, lähinnä kattilatoimittajien ja muiden alihankkijoiden tilanteesta riippuen. Rakennusvaiheessa työt tehdään kerralla valmiiksi asti, jotta vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä paikkauksilta. Näin aikataulut pitävät myös seuraavissa kohteissa”, sanoo Santala.

Huolellisen suunnittelun ansiosta laitteisiin ja rakenteisiin ei jouduttu asennusvaiheessa tekemään muutoksia, mikä osaltaan varmisti toimitusaikataulun pitämisen. ”Asiantuntijan tekemä ennakkosuunnittelu on avainasemassa lämpökeskuksen rakentamisessa ja erityisesti tämä korostuu sijoitettaessa laitosta vanhoihin tiloihin”, sanoo Santala ja jatkaa ”Olemassa olevia laitoksen osia, kuten polttoaineasemaa ja varaajia voidaan usein hyödyntää uudessakin laitoksessa ja alentaa rakentamiskustannuksia merkittävästi”.

Napista käyntiin

Tilaajapuolen yllätti positiivisesti laitoksen kivuton käyttöönotto ja helppokäyttöinen ohjausautomatiikka. Järjestelmää hallitaan yhdeltä kosketusnäytöltä, jossa asiat on ryhmitelty loogisesti valikoihin. Laitoksen toimintahistoriaa voidaan seurata graafisesti käyrinä ja lukuarvoina, sekä tehdä tarvittavat korjaukset suoraan näytölle näppäilemällä. ”Lyhyen käyttöönottokoulutuksen jälkeen ei ole juuri neuvoja tarvinnut kysellä. Lähinnä säätöohjeita polttoaineen vaihtuessa” kertoo Jarmo Sivula.

Tarvittaessa laitos hälyttää apua lähettämällä kännykkään tekstiviestillä tiedon hälytyksen aiheuttajasta ja lisäksi kattilan käyttöhistorian viimeisimmät tiedot ongelman tarkemman määrittelyn helpottamiseksi. Sivula kertoo, ettei varsinaisia hälytyksiä ole vielä kahden kuukauden aikana tullut yhtään. Kaikki poikkeamat toiminnassa ovat olleet lieviä ja hoidettavissa normaalien huoltokäyntien yhteydessä.

”Täytyy tunnustaa, että mulla on ollu aikamoisia ennakkoluuloja näitä laitoksia kohtaan, mutta tän laitoksen rakentamisen ja ensimmäisten käyttökuukausien aikana ne on lähteny”, vakuuttaa Heinola. Hänen omistamissa liike- ja teollisuustiloissa tullaan lämmitysratkaisut ottamaan lähiaikoina tarkempaan syyniin. Heinolan Auto ja Traktori Oy:n rakennukset, sekä samalla tontilla oleva Pome Honkajoki Worksin teollisuushalli lämmitetään tällä hetkellä omilla öljykattiloillaan, mutta yhteen kotimaista polttoainetta käyttävään keskukseen siirtyminen otetaan nyt vakavaan harkintaan.

Biofire Oy kertoo mielellään lisää lämmitysratkaisuistaan, jotka käsittävät kokoluokat omakotitalosta suuriin lämpölaitoksiin. Lisätietoja tuotteista ja yhteystiedot löydät yrityksen nettisivuilta www.biofire.fi

Kimmo Alakoski

Lue seuraavaksi