Uutiset

Yleinen

Huonosti huolletut viljankuivureiden polttimet aiheuttavat tulipalovaaran

Lämmitysenergia Yhdistys ry muistuttaa elonkorjuuaikaan,että viljankuivurit tarvitsevat säännöllistä ja asiantuntevaa huoltoa. Kuivurit ja rakennusten lämmityskäyttöön asennetut öljy-ja kaasulaitteet saa huoltaa vain Tukesin myöntämät asennusoikeudet omaava asennusliike. Näin varmistetaan, että öljypolttimen ja -laitteiden huolto-ja asennustyöt tehdään lakien ja asetusten mukaan. Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö tutkii,kuka laitteet on asentanut ja huoltanut. Ilman vaadittavaa pätevyyttä tehty asennus vaikuttaa mahdollisten korvausten saamiseen.

Asennusliikkeen tuore kertomus viljankuivurin tulipalosta:

”Isäntä soitti, että kuivuriuuni savuttaa ja toimii huonosti. Vika oli rikkinäisessä nuohousluukun tiivisteessä, josta virtasi kuivatusilmaa savukaasujen puolelle. Savuhormi ”täyttyi” ylipaineisesta vieraasta ilmasta. Polttimen puhallin ei jaksanut puhaltaa riittävää ilmamäärää palamiseen ja palaminen tapahtui ali-ilmalla.

Liian pienen ilmamäärän vuoksi savukaasuissa oli mukana palamatonta polttoainetta. Tämä kondensoitui lämmönvaihtimen kylmemmissä osissa tippuen kuivausilman puolelle. Polttoaine ilmeisesti höyrystyi jälleen pesän alaosan kuumemmassa palotilassa. Sieltä se kulkeutui kuivausilman mukana kuivausilmakanavaan, jossa se ainakin osin kondensoitui. Polttoaine valui kuivausilmaputken saumoista ulos ja sitä imeytyi suuri määrä palovillaan.

Nuohousluukun tiiviste korjattiin. Lämmönvaihtimesta ja tulipesästä puhdistettiin enemmät polttoaineet pois. Poltin käynnistettiin 1-liekillä. Lämmönvaihtimesta höyrystyi polttoainetta ulos, mikä näkyi harmaana savuna. Kuivausilman lämpötilan noustua noin 50 asteeseen kuivausilmakanavan eristeistä alkoi tulla harmaata savua, jolloin laitteisto sammutettiin. Eristeisiin imeytynyt polttoaine saavutti leimahduspisteen. Palovilla paloi avoimella liekillä ensin kuivuriuunin ja kuivaamorakennuksen välissä ja hetken päästä myös kuivaamorakennuksen sisällä. Alkusammutukseen käytettiin kolme 12kg:n jauhesammutinta ja yksi 6 kg jauhesammutin. Palokunnan tultua paikalle ei avointa liekkiä enää ollut. Poltin oli ilmeisesti palanut ali-ilmalla jo jonkin aikaa, sillä kuivausilmakanavaan oli joutunut paljon öljyä. Osin myös kuivurissa ollut vilja paloi. Viljamassa haisi öljylle.”

Tapaus osoittaa, että ammattilaisen tekemällä poltinlaitteiden huollolla varmistetaan laitoksen turvallisuuden lisäksi myös oikea tehokas palaminen. Huollon kustannukset tulevat takaisin pienempänä öljynkulutuksena.

Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) kouluttaa asennusliikkeiden vastuuhenkilöitä ja asentajia. Yhdistyksen jäsenenä on yli 300 asennusoikeudet omaavaa lämmitysalan ammattiliikettä. LEY:n nettisivuilta (www.ley.fi) löytyy ”URAKOITSIJAHAKU”, josta löytyvät vaadittavat pätevyydet omaavat lämmitysalan ammattilaiset paikkakunnittain.

TP

Lue seuraavaksi