Uutiset

Yleinen

Horsch – maatilapajasta arvostetuksi työkonerakentajaksi

Horschin päätehdas sijaitsee noin 120 kilometriä Münchenistä pohjoiseen Schwandorfin Sitzenhofista. Maatilan pajasta 26 vuodessa Horsch on laajentunut merkittäväksi ja arvostetuksi koneenrakentajaksi. Samaisen maatilan pihapiiristä toiminta on laajentunut ensin hitaasti, sitten ripeämmin, kun maine on kasvanut. Maatilan rakennukset ovat olleet alkuun kokoonpanohalleina ja varastoina.

Horschin omistajat ovat edelleen maanviljelijöitä, kuten moni heidän työntekijöistäänkin. Se antaa tuotekehitykseen oman säväyksensä, kun tuotteet kehitetään käyttäjien tarpeiden mukaan. Monet suvun jäsenet, Michaelin isä, kolme poikaa, veli, eno, serkkuja, on yrityksessä töissä.

Michaelin kiinnostus suuntautui maatalouteen ja tekniikkaan. Yritystalous ei ollut hänen vahvin puolensa ja siksi Michaelin isä ja setä ottivat huolekseen kirjanpidon ja talousasiat. Uusia suunnitelmia esiteltiin piirroksin verstaan lattialla työntekijöille. Siinä aikoinaan arvioitiin, toimiiko joku tekninen ratkaisu vai ei.

Uusia tavoitteita

Horschin toimintatapana on ollut kehittää uutta ja uuden kehittelyssä 250 hehtaarin tila on antanut sopivat puitteet. Kyntämättä viljely on ollut yksi koneenrakennuksen pääidea. Koneet rakennettiin alusta saakka isoiksi, eivätkä kyseiset laitteet oikein sopineen Baijerin tiloille. Moni muu lähiseudulla ei tarvinnut 12-metristä kylvökonetta. Markkinoita haettiin heti alkuun Ranskasta ja Isosta-Britanniasta.

Uudet menetelmät

Kyntö on etenkin saksalaiseen kulttuuriin iskostunut syvään, eikä se ole huono menetelmä sekoittaa oljet maahan. Muillekin menetelmille oli kuitenkin sijansa etenkin Horschin mielessä, ja kyntämättä viljelyyn kehiteltiin kultivaattoreita.

Saksojen yhdistyminen vuonna 1989 oli suuri harppaus myös Horschille. Aiemman DDR:n alueille tilakoko jäi suureksi; normaali tila oli 1500 hehtaaria ja suurimmat olivat 15000 hehtaaria. Horschin kotimarkkina kasvoi merkittävästi.

– Meillä oli oikeat koneet tarjolla suurille tiloille, kertoo Frank Jäger, Horschin tuotekoulutuksesta. Kun Horschin koneita on suunniteltu, tavoitteena on ollut tehdä koneista vahvoja. Mitä vaihtelevammat olosuhteet, jäykkää maata, kiviä, sitä paremmin koneemme ovat toimineet, Frank vakuuttaa.

Horschin kylvökoneita on toimitettu etenkin maatalousmaihin, joissa tila- ja lohkokoko ovat isoja, kuten USA, Venäjä, Kazagstan ja Ukraina. Saksan osuus liikevaihdosta on noin 25 %.
– Frank jatkaa, että Horshilla pienempien koneiden valmistaminen aloitettiin vasta myöhemmin. Monella muulla valmistajalla on aloitettu pikkukoneista ja laitteiden koko on kasvanut vähitellen.

Uutta tuotantotilaa

Yksi isompi askel tuotannon laajentamisessa otettiin 1991, kun myyntimäärät olivat kasvaneet. Tuona vuonna otettiin käyttöön uusi kokoonpano- ja maalaushalli. Tuolloin vuonna 1991 henkilökuntaa oli 24 henkilöä. Tuotannon kasvussa ei olisi selvitty ilman laajaa alihankintayhteistyötä metallinkäsittelyssä, maalauksessa ja kokoonpanossa.

Vuonna 1998 rakennettiin Sitzenhofiin koulutustilat, joissa aloitettiin jälleenmyyjien ja huoltohenkilökunnan systemaattinen koulutus. Koulutukseen kutsuttiin myös viljelijöitä eri maista, koska käyttäjäkoulutus ja koneen toimintojen syvällisempi tunteminen parantaa lopputulosta, kun konetta osataan paremmin käyttää. Horschin tiloissa on järjestetty myös maatalousseminaareja, jolloin tuotteet ovat tulleet laajasti tutuiksi. Vuonna 2001 rakennettiin jälleen uusi tuotantohalli.

Oma koekenttä

Horschin omalla pellolla on myös koekenttä, jossa on neljä eri linjaa eri muokkaustavoille 1. aina kynnetty 25 senttiin. 2. kultivoitu 20 senttiin. 3. kultivoitu 10 senttiin. 4. suorakylvö. Eri muokkaustavoilla käsiteltyyn maahan on kylvetty myös eri kasvit. Esimerkiksi yksi sama havainto oli tehty öljykasveista kuin julkisuudessa on esitetty muutenkin. Syvämuokkaus parantaa öljykasvien satoa.

Seuraa tulosta

Kustannusten kertymisestä ja kustannusten säästöstä oli paljon puhetta. Pitää muistaa, että pelkästään alhaiset kustannukset eivät elätä. Viljelyä pitää tarkastella kokonaisuutena ja lopputulos katsotaan, kun selviävät lopulliset kustannukset ja tuotot. Kun laskennassa katsotaan kustannuksia myytyä satotonnia kohti pitäen mielessä vielä satotonnin hinta, ollaan oikeilla jäljillä.

Pitkässä juoksussa tärkeää on pitää maa tuottavassa kunnossa. Aiemmin ihannoitiin leveää puimurin työleveyttä. Nyt kun satotasot ovat kasvaneet ja olkea tulee paljon, tulee oljesta ongelma. Kun puimurissa on leveä pöytä, olkea ei saadakaan levitettyä samalle leveydelle. Tämä haittaa etenkin pelloilla, joilla käytetään kevennettyä muokkausta ja suorakylvöä.

Testikeskus

Koneenrakennus nykyään Horschilla perustuu systemaattiseen mallinnukseen ja testaamiseen. Mallinnuksen avulla voidaan seurata koneen toimintoja. Testauksessa rakenteilla oleva konemalli testataan rasittamalla sitä fyysisesti. Koneen runkoa taivutetaan eri paikoista hydraulisesti ja noin 10 päivän testeillä voidaan koneelle aikaansaada sama rasitus kuin oikeissa töissä 10 vuodessa. Näin päästään osittain eroon aikaa vievästä peruskenttätestauksesta, jota sitäkin tehdään edelleen.

– On pidemmän päälle halvempaa testata ja laittaa koneet alusta saakka kuntoon kuin korjata 100 konetta eri puolilla Eurooppaa, Frank vertaa. Testaus on käynnissä ympäri vuorokauden ja antureilla ja kameroilla seurataan muutoksia. Kameran kuvista voidaan jälkeenpäin katsoa, miten rakenne murtui, ja missä vaiheessa.

Kameroilla seurataan myös esimerkiksi, miten siemen tai lannoite kulkee järjestelmässä.

Ronneburgin tehdas

250 kilometriä pohjoiseen Schwandorfista sijaitsee Horschin Ronneburgin tehdas. Tuotantoa piti laajentaa, kun kysyntä kasvoi etenkin Itä-Euroopassa. Kyseinen tehdas oli tuotantovalmis lokakuussa 2007 parahiksi, kun lisää kapasiteettia tarvittiin. Kyseisenä vuonna Horschin liikevaihto kasvoi 73 %.

Tehtaassa on 15.000 neliötä tuotantotilaa ja se sijaitsee aivan A4 moottoritien varressa. Ronneburgin tehtaassa valmistetaan lähinnä Horschin pienempiä malleja omilla tuotantolinjoilla.

Lue seuraavaksi