Uutiset

Yleinen

Harkittuja investointeja ja verkostoja

Yhdet uudet näyttelyt on nähty ja hyväksi havaittu. Moni näytteilleasettaja sanoi, jotta olisivat mukana enää Okrassa ja MaatalousKonemessuilla. Mieli saattaa toki monta kertaa vielä muuttua, mutta näyttelyn tunnelma oli mielestäni hyvä.

Se, että johtavatko yhteystietojen vaihdot jonkinlaiseen kauppaa, jää nähtäväksi. Jotta kauppaa ylipäätään voidaan tehdä, tarvitaan niitä yhteystietoja. Vasta tämän jälkeen alkaa keskustelut ja tarjouksien vertailu. Konepuolellakin investointeja tarvitaan, jotta tarpeelliset työt tulisivat tehdyiksi vastaisuudessakin.

Yksittäisen maatilan investoinnit ovat tehty omista lähtökohdista ja tarpeista. Suunta on kuitenkin selvä. Maataloudessa investoinneista pitäisi tulla entistä harkitumpia, kun harha-askeliin ei ole varaa. Tällöin investoinnilla pitää olla pitkä suunnittelujänne. Pitäisi miettiä vaihtoehtoja, miten työt tehdään ja ketjutetaan, jotta kalustoa ja työvaiheita ei kerry turhaan. Mitä vähemmän tarvitaan ihmistyötä, sitä nopeammin voidaan siirtyä seuraavaan työhön.

Erilainen automatiikka puhututtaa paljon ja automatiikkaa pidetään monesti negatiivisena. Automatiikka on kuitenkin usein vain väline, jolla rutiinia saadaan vähemmäksi ja voidaan keskittyä johonkin tärkeämpään. Miksi haaskata työaikaa sellaiseen, mihin aikaa ei tarvita. Tästä on esimerkki tämän lehden kuivaamojutussa.

Uutta tekniikkaa esitellään ja sitä voidaan hyödyntää. Elhon uusi silppurivaunu Cobra 7700W ja hinattava tarkkuusilppuri Cobra 7700T ovat aivan uudesta suunniteltuja. MaatalousKonemessuilla ne saivat palkintoraadilta kultaa. Silppurivaunun vaunuosana käytetään Multivan kolmeakselista 44,5 m3:n rehuvaunua. Silppurin suunnitteluun lähdettäessä oli huomattu, että markkinoilla on ajosilppureiden ja erilaisten vaunujen välillä aukko. Noukinvaunuissa silppu on aina pidempää kuin tarkkuussilppureissa. Aiemmin tehdyt silppurivaunut ovat sopineet maksimissaan 250 hv traktoreille. Elhon uutuuden tehosuositus on 250-400 hv. Uudelle silppurivaunulle on tarve, kun traktoreiden tehot ovat kasvaneet, suoraveto ja poikittain oleva silppuri sopi tähän tarkoitukseen. 

Verkostoidu sopivasti

Investointi pitää saada tuottamaan ja monesti investointi tehdään suunnitellen se yhdessä yhden tai useamman kumppanin kanssa. Tällöin yksittäiselle yrittäjälle tuleva kustannus on pienempi, puolet, kolmasosa tai jopa pienempi osuus. Yhteisissä koneissa on omat haasteensa. Jonkinlaiset sopimukset asian tiimoilta kannattaa laatia, jotta kaikki tietävät, millaisia oikeuksia ja vastuita yhteiskoneista on. Toisaalta sekin pitäisi tehdä heti alkuun selväksi, miten yhteiskoneosuudesta pääsee eroon. Jonkun tarve koneelle saattaa loppua nopeastikin vaikka sairastumisen vuoksi

Vaunuun piti rakentaa toimiva noukin ja se toteutettiin kelapöyhintekniikalla. Noukkimen kehänopeus on kolme kertaa isompi kuin normaalin noukkijan kehänopeus, jolloin piikit repivät ja purkavat karhoa yläkautta nopeasti sisään kahdeksan millin piikkijaolla. Jokainen piikki on varmistettu pultilla, jolloin turhia katkoja ei tule. Noukkimen jälkeen tavaraa vie eteenpäin kaksoissivukuljetin, missä on ruuvikierteet. Kierteet syöttävät sadon telojen väliin, jotka pyörivät hydrauliikalla.

Urakoinnissa kustannukset jakaantuvat myös useamman maksettavaksi, vaikka urakoitsija kantaa lopullisen vastuun kokonaisuudesta ja saa toivottavasti työstään vielä voittoa. Voittotavoite erottaa urakoinnin selkeästi yhteiskoneesta. Yhteiskoneella on tavoite vain saada osakkaiden työt tehtyä ja he hyötyvät lopputuloksesta. Urakoinnissa sen sijaan on aina mahdollisuus myös epäonnistua, koneet voivat särkyä, töitä ei olekaan riittävästi, sairastutaan. Epäonnistumisen mahdollisuuden lisäksi pitää olla mahdollisuus myös onnistua ja päästä hyötymään riskien ottamisen vastapainosta. Voitto, taloudellinen menestys on seurausta ammattitaidosta, jossa on onnistuttu välttämään yritystoiminnan karikot ja turhat katkenneet akselit. Taloudellinen menestys on seurausta oikeista valinnoista ja ahkeruudesta. Yritystoiminnassa valinnat liittyvät kalustoon ja työmenetelmiin, oikeaan ajoitukseen, mahdollisesti onnistuneeseen rekrytointiin, mutta myös esimerkiksi asiakaspalveluun ja jämäkkyyteen laskutuksissa.

Yrittäjät voivat rakentaa keskenään toimivia verkostoja, joita täydennetään tarpeen mukaan. Laajoissa koneketjuissa vastuuta voidaan jakaa ja ketjun osakkaat ovat kaikki urakoitsijoita. Laskuja asiakkaalle toimitetaan yksi tai useampia. Nurmikorjuuketju esimerkiksi voidaan toteuttaa hajautettuna ketjuna, mutta samalla yksi on yleensä pääurakoitsija, joka esimerkiksi hoitaa tilausjärjestelyt. Laajimmillaan verkostot ovat työyhteenliittymiä, joilla voidaan isojakin urakoita kokonaisuuksina.

Elhon noukkimessa on vieraan esineen tunnistin koputusanturilla, joka vieraan esineen tunnistettuaan pysäyttää puristustelat  ja nostaa noukkimen automaattisesti päisteasentoon. Tämän jälkeen puristusteloja voidaan peruuttaa hydrauliikalla ja poistaa tukos ja vieras esine putoaa maahan, kun silppurin ja noukkimen väliin aukeaa sauma päisteasennossa. Traktori ja silppuri saa olla koko ajan työkierroksilla.

Verkostot voivat olla laajat niin maatalousurakointi kuin kiinteistöpuolellakin. Yksi olennainen seikka on, että parhaiten työhön sopiva kalusto ja ammattitaitoinen tekijä saadaan tekemään työ. Kiinteistöpuolella esimerkiksi auraus- ja hiekoitustyö sujuvat kohteesta riippuen eri tavalla eri kalustolla. Jos hinnoitteluperusteet on urakoissa mietitty oikein, niin urakoitsijan tavoitteena on saada työmaalle toimivin ja tehokkain mahdollinen kalusto. Se on urakoitsijankin etu.

Elhon metrin leveä silppurin roottori painaa 750 kiloa. Silppurissa on 12 terää kierroksella kahdessa rivissä. Ajosilppurissa on rajoittavana tekijänä pyöräväli eli tilaa jää silppurin roottorille noin 80 senttiä. Puhallustehoa saadaan riittävästi ilman kiihdytintä, kun ilma puhaltuu ulos roottorin keskeltä torveen osaltaan viistojen terien ansiosta. Puhalluksen toteutus on yksi osa koneeseen liittyvää patenttihakemusta.

Lue seuraavaksi