Uutiset

Yleinen

Hankkija Oy investoi erikoisrehujen valmistukseen

Hankkija   Oy:n   nautarehujen   myyntivolyymi   on   kasvanut   voimakkaasti   viimeisen   kahden   vuoden  aikana.  Kaikkien  nautarehujen valmistusmäärät  ovat  kasvaneet  ja  etenkin  asiakaskohtaiset  Sopiva-­‐rehut   ovat   lyöneet   itsensä   läpi   suomalaisessa   rehumarkkinassa.   Kasvaneisiin   myyntimääriin  vastaaminen  edellyttää  investointeja  tuotantoon  ja  valmistusprosessiin.Hankkija   Oy:n   Säkylän   tehdas   on   keskittynyt   erikoisrehujen   valmistukseen.   Tehtaalla   tuotetaan  suurin  osa  Hankkijan  kivennäis-­‐ja  erikoisrehuista.  Säkylässä  valmistetaan  näiden  lisäksi  nautojen  ja  sikojen  tehdasrehuja  sekä  kaikki  kotimainen  melassileike.Hankkija   rakentaa   Säkylän   rehutehtaalle   uuden   raaka-­‐aineiden   annosteluaseman.   Asemalla  voidaan  annostella  aiempaa  tehokkaammin  ja  tarkemmin  tilakohtaisesti  valmistettaviin  tuotteisiin  tarvittavia  raaka-­‐aineita.Investointi  mahdollistaa  Säkylän  rehutehtaalle  entistäjoustavamman  ja  monipuolisemman   reseptiikan,jonka   ansiosta   tehdas   kykenee   käyttämään   jopa   satoja   uusia  erikoisraaka-­‐aineita  kotieläintilojen  tarpeisiin.”Investoinnilla  rehuvalmistuksen   markkinajohtajaHankkija   Oy   tavoittelee   entistä  kustannustehokkaampaa   tuotantoprosessia,   joka   turvaa   yhtiön   kilpailukyvyn   jatuotannon  joustavuuden   tulevaisuudessa.   Kotimainen   kotieläintuotanto   tehostuu   ja   rakennemuutoksen  seurauksena   tilojen   ruokintaratkaisut   ja   tavoitteet   erilaistuvat”,   linjaa   rehuliiketoimen   johtaja  Henrik  Willberg.

Lue seuraavaksi