Uutiset

Yleinen

Hankintaa ja huoltoa AGCO Suomen malliin

Kokonaispalvelu ratkaisee yhä useammin, mikä on asiakkaan merkkivalinta traktoria tai työkonetta hankittaessa. Kokonaispalveluun vaikuttaa luotettavuus, varaosien saanti, huollon saatavuus ja huollon ammattitaito. Riippumatta siitä onko traktori uusi vai vanha, palveluverkosto ratkaisee tulevina vuosina, miten koneella työ saadaan tehtyä.  

Traktori on työlaitteena monikäyttöinen, ketterä ja arvonsa säilyttävä. Traktorihankintoja suunnitellaan yleensä pidempään kuin työkonehankintoja. Osasyynä siihen on toki investoinnin hinta. Traktorin käyttötarkoitus hankintahetkellä on useimmiten selvä, mutta hankintahetkellä pitäisi olla jonkinlainen käsitys käyttötarkoituksesta myös tulevina vuosina.

Käyttötarkoituksen laajentamiseen pääsee vaikuttamaan uutta traktoria tilatessa. Tarpeellisen varusteet tekevät työstä miellyttävää ja joutuisaa. Yhden lisävarusteen, kuten Valtran TwinTrac-taakseajolaitteen, puuttuminen saattaa ratkaisee työsuunnan myös niissä töissä, jotka olisi mahdollista jossain vaiheessa tehdä taakseajolaitteella. Kaukaa viisas uuden ja miksei myös käytetyn koneen ostaja huomioi mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuuden käytön.

Etenkin maatalouteen hankittavien traktoreiden ostajilla on toki ollut haasteita tulopuolella, joten menopuoleen on vaikutettu viivästyttämällä hankintoja. Uusien koneiden myyntimäärät ovat laskeneet. Tämä taas on vaikuttanut lisäävästi varaosien ja huoltopalveluiden kysyntään.

Traktoreiden keski-ikä kasvaa

Kun kalusto ikääntyy uuden kaluston myynnin taittuessa, huollon ja varaosien saatavuus pitää olla kunnossa. Tätä AGCO Suomi Oy:ssä on pidetty tärkeänä jo vuosikymmeniä. Huoltoverkosto on maanlaajuinen ja syrjemmälläkin huolehditaan, että sopimushuoltajalla on laitteet ja ammattitaito kunnossa. Jari Luoma-Aho AGCO Suomen jälkimarkkinoinnista toteaa, että jokaisen asiakkaan traktori on meille tärkeä koko traktorin elinkaaren ajan.

-Emme voi aivan kaikkeen vaikuttaa, mutta asiakkaita muistutetaan säännöllisesti huoltojen tärkeydestä, Jari muotoilee. Ennakoivaa huoltoa on syytä tehdä ja mahdollisia ongelmapaikkoja voidaan katsoa ammattitaitoisessa huollossa. Kun tavoitteena asiakkaillakin ovat keskeytymättömät sesongit, siihen päästään todennäköisemmin aikanaan tehdyillä huolloilla, Jari painottaa. Ennakoivassa huollossa voidaan sovittaa aikatauluja.

Kuvassa AGCO Suomen Kuopion sopimushuollon toimipiste ja arkirealismia. Huolto on haastava yrittäjille, mutta rempseällä suhtautumisella selviää monista haasteista. Yrittäjänä tehdään myös asennustöitä ja tehdään paperitöiden lisäksi. Vasemmalla on Arto Rissanen ja oikealla Kimmo Matilainen.

Jos koneita huolletaan asianmukaisesti, ne toki kestävät pidempään ilman murheita. Valitettavasti kaikkia koneita ei huolleta ohjelman mukaan ja siitä seuraa asiakkaille yleensä myös kustannuksia ja aikataulumuutoksia.

-Pakkotahtiseksi tilanne muuttuu, jos kone jostain syystä särkyy. Mahdollisten rikkoutumisten jälkeen kone on tavoitteena saada ilman tarpeetonta viivettä jälleen liikkeelle. Tämä koskee kaikkia AGCO Suomen myymiä ja huoltamia tuotteita eikä pelkästään traktoreita. Varaosavarasto, henkilökunta koulutuksineen ja työkalut ovat suunniteltu ja mitoitettu vastaamaan haasteisiin, Jari lupaa.

– Meillähän maanlaajuinen verkosto koostuu omista huoltopisteistä ja sopimushuolloista. Myös kuljetusjärjestelmät ovat suunniteltu koko maata ajatellen. Tavoitteena on pitää huollot kohtuullisella etäisyydellä kaikille asiakkaille. Maantieteellisiä katveita toki jää, mutta niitä on vähän.

Valikoimaa myynnissä

AGCO Suomen varaosamyymälöissä valikoima vaihtelee myymälän koon ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Perusvalikoima on AGCO Suomen omien merkkien ja myynnissä olevien merkkien varaosia. Vuosien varrella myymälöiden valikoima on kasvanut etenkin työkoneiden varaosien puolella, kun esimerkiksi tieterät ja metsänhoitovälineet, ovat yhä laajemmin valikoimissa. Tarjolla on esimerkiksi pilkekoneita ja perävaunuja.

-Haluamme asiakkaille tarjota myös muuta tarpeellista kuin varaosia, Jari toteaa.

Kimmo varaosapisteellä, josta saadaan kätevästi noudettua tarvittavat osat seinän toiselle puolelle huoltoon ja ratkottua asiakkaiden ongelmia. Varaosatiskin takana on Antti Pietikäinen.

Huoltotarvikkeiden ja varaosien saatavuuteen on viime vuosina panostettu. Kun asiakas tilaa pikatilauksena varaosan, se on varaosapisteellä seuraavana päivänä hyvin todennäköisesti, jollei se löydy jo heti toimipisteestä, Jari lupaa. Keskusvarasto Suolahdessa toimii kahdessa vuorossa klo 06-22. Keräilyä varastossa tehdään kello 20 saakka, jolloin viimeiset rahdinkuljettajat tekevät noudot ja tilatut varaosat ovat viime vuonna olleet lupausten mukaan yli 97 %:sti varaosapisteessä seuraavana päivänä. Tuo tilasto sisälsi noin 73000 riviä tilauksia ja rivillä saattoi olla yksi tai useampia tuotteita. Tavoitteena on ollut 97 %, joten tavoite ylitettiin. Asiakkaan tai huollon tehdessä varaosatilausta ei ole ollut tiedossa, onko tilattua tavaraa varastossa. Varaosatilanne varastossa on ollut odotusten mukainen ja järjestelmä on myös toiminut.

-Tällä palvelulupauksella olemme aivan toisessa asemassa kuin muut tavarantoimittajat, Jari pohtii. Toki parannettavaakin on. Jari jatkaa, että olemme olleet myös kilpailukykyisiä hinnoissa ja se on osittain seurausta siitä, että myymälässä on muutakin tarjolla. Tällöin toimipisteellä on mahdollisuus menestyä ja verkosto pysyy yllä. Verkostoa tarvitsevat traktoreiden haltijat mutta myös huoltopisteet.

-Jotta asiakkaiden koneet saadaan pysymään liikkeellä ja minimoidaan käyttökatkoja, pitää työtä tehdä koko ajan. Verkoston pitää toimia ja kyllähän meidän henkilökunta, sopimuskumppanit mukaan lukien, antavat toiminnalle kasvot, Jari pohtii. Henkilökuntaa koulutetaan, jotta he osaavat opastaa asiakkaita ongelmatilanteissa mutta etenkin ennakoinnissa.

Asiakkaan metsävarusteltu yhdistelmä on huollossa. Runsaat tunnit tuovat huoltoa ja pientä laittoa. Traktori ja sen varusteet eivät pääse metsässä helpolla.

Verkoston tavoitteena on toki myös ylläpitää asiakkaiden koneiden arvoa ja turvallisuutta. Asiakkaalle koneiden arvo konkretisoituu hankintahetkellä, työssä ja vaihtokoneena konetta myytäessä. Alussa ja lopussa koneen arvoa mitataan rahassa, mutta työssä arvo muodostuu moniulotteisemmin; esimerkiksi käytettävyys, turvallisuus ja jaksaminen. Jos työt saadaan tehtyä sesonkina ilman ongelmia, niin onnistumisen tunne on hyvä.

-Jos tulee katkoja ja esimerkiksi joku paikka särkyy, mitataan taas meidän onnistumista, Jari puntaroi. Mitä nopeammin työ jatkuu, sitä tyytyväisempi asiakas on. Särkyminen aiheuttaa kustannuksia ja vaivaa, mutta ne useimmiten unohtuvat nopeasti, kunhan asiakkaan ongelman ratkaisu etenee.

-Se on meidän tehtävä, Jari kuvailee.

Dokumentit kunnossa

Säännöllinen määräaikaishuolto ei vapauta käyttäjää kuitenkaan välirasvauksista ja tarkistuksista määräaikaishuoltojen välillä. Kun traktori tai työkone käy säännöllisesti huollossa, pysyy se ”tunnettuna” ja sen arvo säilyy.

-Huolto tehtaan valtuuttamassa huollossa tarkoittaa myös alkuperäisosien ja voiteluaineiden käyttöä ja tekemisen laatua oikeilla välineillä, Jari painottaa. Perusosien vaihdosta vanhoissa koneissa selviää vähemmillä, mekaanisilla työkaluilla. Uudemmat traktorit edellyttävät jo työkaluja, joilla päästään lukemaan traktorin sähköiset järjestelmät ja optimoimaan ne. Niitä ei ole kuin valtuutetuilla huolloilla, jotka ovat saaneet myös koulutuksen.

-Kun huolto ei aina riitä ja tulee ongelmia, niin asiakkaan ongelmahan on myös meidän ongelma ja se pitää saada ratkaistua nopeasti, Jari kertaa. Organisaatio on rakennettu juuri sitä ongelmien ratkaisua varten eli tavoitteena on pitää asiakkaiden koneet liikkeellä. Koulutuksen tavoitteena on yhtä hyvä laatu huollossa ja varaosien toimituksissa joka Suomen kolkassa. Esimerkiksi urakoitsijan ollessa töissä missä tahansa Suomessa, hänellä on verkosto käytettävissään lähellä.

-Asiakkaan kokeman palvelun laatu on tärkeää. Varaosatiskin takana oleva varaosamyyjä tai huoltoa tekevä ammattilainen ratkaisee sen, millainen tunne asiakkaalle jää. Joka päivä ei ole kaikille hyvä päivä, mutta tavoitteena on tuottaa hyvää tunnetta palvelusta ja tehdä työtä positiivisesti, Jari puntaroi.

Pitää myös muistaa, että asiakkaalta saatava kritiikki voi olla rakentavaa. Havaittuja puutteita korjataan ja pyritään kehittämään toimintaa palautteen avulla.

Noutona Suolahdesta

Meidän yksi ehdoton etu on noutopalvelu varaosavarastolta Suolahdesta. Se nopeuttaa varaosan toimitusta kiireaikana. Nouto palvelupisteestä onnistuu, kun tavara on tilattu etukäteen. Asiakas voi olla tiliasiakas tai maksu voidaan suorittaa kortilla. Etenkin sesonkiaikaan noutopiste on yksi merkittävä lisäpalvelu asiakkaille.

Palvelua on hoitaa asiakkaan asia ajoissa kerralla kuntoon. Toinen yritys aiheuttaa aina mielipahaa ja kustannuksia jollekin. Varaosatoimituksissa ajoissa kerralla kuntoon -lupaus on helpompi toteuttaa kuin huollossa. Särkyneen koneen kunnostamisen aikataulu ja hinta eivät aina ole ennakoitavissa.

Reman eli tehdaskunnostetut tuotteet; moottorit, vaihteistot, suunnanvaihtajat jne ovat yksi korjauksen kestoa ja sen ennakointia helpottava tuoteryhmä. Kuva KoneAgriasta AGCO Suomen osastolta, missä esiteltiin tehdaskunnostettuja moottoreita ja polttoainejärjestelmiä.

-Osa asiakkaistamme osaa niitä jo kysyä ja yhä useammin niitä asiakkaalle myös tarjotaan, jolloin ennakoitavuus paranee ja seisokkiajat lyhenevät huomattavasti, kun työ voidaan suunnitella tarkemmin, Jari muistuttaa.

Mielenkiinnolla odotamme erilaisten sähköisten järjestelmien tuloa markkinoille ja niiden vastaanottoa. Valtra Connect voidaan kytkeä huollon järjestelmiin ja esimerkiksi traktorin antureiden mittaustuloksia voidaan tarkastella haluttaessa etäyhteyden kautta. Sähköisiin järjestelmiin saadaan myös muistutuksia huolloista.  

Pesupaikka on syytä olla kunnossa, koska sillä helpotetaan koko huollon toimintaa. Koneet saadaan puhdistettuna huoltoon ja talvella traktori saadaan etukäteen sulamaan, jolloin ei tarvitse käpistellä kylmää metallia.

Lue seuraavaksi