Uutiset

Yleinen

Hallitus päätti vuoden 2014 satovahinkokorvauksista

Hallitus vahvisti 26.3. vuoden 2014 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten korvausprosentin. Valtion korvausosuus on aiempien vuosien tapaan 90 prosenttia viljelijöiden omavastuuosuuden ja muiden mahdollisten korvausten ylittävästä satovahingon määrästä.

Viljelijöiden omavastuuosuus vahingoista on 30 prosenttia. Omavastuu lasketaan koko viljelmän korvauskelpoisten kasvien sadon arvosta. Sadon arvo lasketaan käyttämällä vahinkovuotta edeltäneiden viiden vuoden satomäärien aritmeettista keskiarvoa ja kyseiselle kasville Maaseutuviraston antaman määräyksen mukaista yksikköhintaa.

Vuonna 2014 satovahinkoja oli tavanomaista vähemmän. Satovahinkoja maksetaan noin kolmellesadalle tilalle. Vahingoittunut ala oli yhteensä noin 8 000 hehtaaria, josta noin 3 000 hehtaaria on täysin tuhoutunutta alaa. Satovahinkokorvaushakemuksia on jätetty noin neljäsataa kappaletta.

Lue seuraavaksi