Uutiset

Yleinen

Hallitukselta uskottava näkymä kotimaisen metsähakkeen ja turpeen käytölle

Kotimaisten polttoaineiden yhteenlaskettu käyttö on laskenut merkittävässä viime vuosina. Kysyntää ovat rasittaneet aiemmat vero- ja tukipäätökset sekä turpeen luvituksen lupasuma.

Stubbin hallitus ilmoitti jo aiemmin, että turpeen ja metsähakkeen osalta hallitus tulee tekemään ratkaisuja, jotka varmistavat niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen.

Vuoden 2015 turveveron alennus 4,9 eurosta 3,4 euroon MWh:lta ja sitä vastaava metsähaketuen nosto ei vielä varmista kotimaisten kilpailukykyä suhteessa hiileen. Osin ongelmat tulevat ensi vuonna jatkumaan.

Sitä vastoin turveveron alennus 1,9 euron ja sitä vastaava metsähaketuen nosto turvaa kotimaisten polttoaineiden aseman suhteessa kivihiileen. Tämä muutos ajoitetaan vuoden 2016 alkuun.

– Hallituksen ratkaisu on merkittävä. Työpaikkoja olisi syntynyt nopeammin mikäli vuodelle 2016 aiottu taso olisi saatu jo ensi vuoden alusta voimaan. Uskottava reitti ja näky tähän on nyt kuitenkin olemassa. Hallitus on asettanut tähtäimen aivan oikeaan suuntaan, kiittelee Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa.

Mahdollinen metsähakkeen tuen rajaus tulisi valmistella riittävän ajan kanssa ja alan keskeisiä toimijoita kuullen. Toistaiseksi näin ei ole menetelty.

Mahdolliseen tuen muutoksen voimaansaattamiseen tulisi varata riittävä siirtymäaika, muuten riskinä on energiapuunmarkkinoiden häiriintyminen.

TP

Lue seuraavaksi