Uutiset

Yleinen

Hallitukselta odotetaan kotimaisen energian ratkaisuja

Bioenergia ry: Suomi on määrätietoisesti nostanut usean vuoden ajan energiaomavaraisuutta lisäämällä bioenergiaa. Nyt tilanne on kääntymässä huonompaan.

Kivihiilen ja päästöyksikön hinta on alentunut selvästi reilussa parissa vuodessa. Samaan aikaan hallitus päätti leikata puuenergian tukea ja nostaa turpeen veroa. Kotimaisen energian asemaa heikentäneitä päätöksiä tehtäessä kivihiilen uusi tuleminen ei vielä ollut ennustettavissa.

Nyt olosuhteet tiedetään ja muuttunut tilanne tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Tukileikkausten myötä uusiutuvaa puusähköä menetetään koko Suomen tuulivoiman tuotantoa vastaava määrä. Käyttämättä jäävän energiapuun määrä vastaa 200 000 asukkaan kaupungin lämmitystarpeita. Turpeen hidas luvitus ja ylikireä verotus on johtanut tilanteeseen, jossa turvetta on monin paikoin jouduttu korvaamaan kivihiilellä. Tilanne uhkaa merkittävästi heikentää Suomen vaihtotasetta entisestään.

Hallitus päätti jo kaksi vuotta sitten edelleen leikata puulla tuotetun sähkön tukea ja nostaa turpeen veroa vuoden 2015 alusta lukien.

Marginaalisesti valtiolle tuloja tuovien päätöksiä vasten tulee asettaa toimialan tuomat kymmenet tuhannet kotimaiset työpaikat ja niiden verokertymät. Kotimaisen energian ahdinko näkyy nyt irtisanomisina eri puolilla Suomea.

Hallituksen päätökset osuvat ennen kaikkea koneyrittäjiin ja heidän työntekijöihinsä ympäri Suomea. Metsä- ja turveyrittäjät ovat investoineet satoja miljoonia euroja metsäkoneisiin, hakkureihin, turveteknologiaan ja kuljetuskalustoon. Hallituksen päätösten myötä useiden suurten kaupunkien lämmön hinta uhkaa nousta.

Hallituksen tulisi olemassa olevan perustan heiluttamisen sijaan keskittyä uusien teknologioiden ja lämpöyrittäjyyden edistämiseen. Bionesteiden ja biokaasujen edistäminen tuo uutta työtä Suomeen. Samoin lämpöyrittäjyys mahdollistaa kustannustehokkaat, nopeat ja yksinkertaiset siirtymät kotimaiseen energiaan.

Mikäli veroja kiristetään kaikesta huolimatta edelleen, on puun ja turpeen kilpailukyky todella kovien haasteiden edessä. Maaliskuun kehysriihi on paikka, jossa hallituksen on tehtävä tarkistus harjoitettuun politiikkaan.

Tämä onnistuisi muutamin konkreettisin toimin:

·Palautetaan metsähakkeen tuki ja turpeen vero vuoden 2012 tasolle. Suomen kannalta paras ratkaisu olisi kotimaisten energialähteiden verorasitteista luopuminen.

·Päätetään investointien lupajärjestelmän yksinkertaistamisesta ja nopeuttamisesta. Erityisesti turveluvitus on nyt ongelmissa.

·Linjataan ensi vuoden pienpuun energiatuen malli ja riittävät määrärahat. Toimiva ratkaisu olisi jatkaa nykyisellä kemera-tuella vuosi 2015 ja valmistella uusi, riittävän yksinkertainen malli tämän vuoden puolella.

·Turvataan alan yleinen rahoitus. Rahoitustarvetta on uusien investointien liikkeelle saamiseen sekä pienten toimijoiden suhdannerahoitukselle.

TP

Lue seuraavaksi