Uutiset

Yleinen

Gasumin ja KSS Energian biokaasuhanke etenee – laitoksen paikaksi kaksi vaihtoehtoa Kouvolassa

Kuva: gasum.fi, kaasuputken liitos, arkistokuva

Myllykosken vahvuutena pidetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Anjalankosken Hyötyvirta puolestaan on suuri kierrätysmateriaalien yrityskeskittymä, jossa on myös logistiikkapalveluita ja mahdollisia kumppaneita. Molempien paikkojen merkittävä etu on keskeinen sijainti Kouvolan seudun viljelyalueella. Samoin etu on lähellä kulkeva Gasumin kaasuverkko, johon biokaasu syötetään.

Laitos maksaa yli 30 miljoonaa euroa

Gasum ja KSS Energia tekivät aiesopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta viime vuonna. Toukokuussa yhtiöt tekevät päätöksen hankkeen jatkamisesta. Mikäli jatkopäätös tehdään, aloitetaan vielä kuluvan vuoden aikana laitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja toteutussuunnittelu. Tavoitteena on, että laitoksen rakentaminen aloitetaan vuonna 2013 ja se valmistuu 2014. Valmistuttuaan laitos tuottaa vuodessa biokaasua 100 GWh, joka kattaa noin 250 kaupunkiliikennebussin tai 4 000 henkilöauton vuotuisen polttoainetarpeen. Biokaasulaitoksen kokonaisinvestointi on 30–40 miljoonaa euroa.

Lähellä viljeltyjä energiakasveja tarvitaan 100 000 tonnia raaka-aineeksi

Laitoksen raaka-aineena käytetään Kouvolan seudulta hankittavia energiakasveja, joita tarvitaan 100 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineen tuotanto tarjoaa oivan lisäansiomahdollisuuden paikallisille maanviljelijöille. Energiakasvit eivät vie pinta-alaa myöskään ruoan tuotannosta, sillä energiakasvin viljely tapahtuu vuoroviljelyssä tai kesantopelloilla. Laitoksen arvioidaan työllistävän reilut 20 henkilöä raaka-ainetuotannosta valmistukseen.

Biokaasulla paras hyötysuhde

Uusiutuvaa biokaasua valmistetaan mädättämällä energiakasveja. Parhaillaan tehdään selvitystä, mitkä energiakasvilajit soveltuvat parhaiten raaka-aineiksi biokaasun tuotantoon. Esimerkiksi apilan ja timotei-heinän soveltuvuus mädätykseen on ollut erittäin rohkaisevaa tehdyissä kokeissa. Biokaasu on tehokkain tapa hyödyntää pelloilla viljeltäviä kasveja energiantuotannossa. Hyötysuhde on korkeampi kuin käytettäessä kasveja polttoaineena lämmöntuotannossa tai valmistettaessa niistä nestemäisiä liikenteen polttoaineita.

www.gasum.fi