Uutiset

Yleinen

Fortum ja puolalainen PGE aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä

Kuva: Fortum - Meri-Porin voimalaitos

Molemmilla yhtiöillä on omat kehityshankkeensa tähdäten Euroopan komission tukemaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointiohjelmaan. Euroopan komissio pyrkii aikaansaamaan 10-12 suuren mittakaavan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin koehanketta jäsenmaissa vuodesta 2015 alkaen.

PGE:n voimalaitos sijaitsee Belchatowissa, Puolan keskiosassa ja on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin fossiilisia polttoaineita käyttävä voimalaitos. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 4 440 megawattia (MW).

Fortumin on tarkoitus toteuttaa koehanke yhteistyössä Teollisuuden Voiman (TVO) kanssa Meri-Porin voimalaitoksella, mikä puolestaan on yksi Euroopan puhtaimmista ja tehokkaimmista hiililaitoksista. Laitos on valmistunut vuonna 1993 ja sen sähköntuotantokapasiteetti on 565 MW. Voimalaitos on Fortumin ja TVO:n yhteisomistuksessa.

Fortum on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja pyrkii pitämään toimintansa ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Fortum on jo nyt Euroopan puhtaimpien energiayhtiöiden joukossa ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilidioksidineutraali sähkö- ja lämpöyhtiö.

Fortum.fi

Lue seuraavaksi