Uutiset

Yleinen

Fortum investoi Joensuussa

Fortum investoi Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen kehittämiseen asentamalla laitokselle energiatehokkaan savukaasulauhduttimen. Uusi savukaasulauhdutin kasvattaa Joensuun voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 30 megawatilla (MW). Lisäksi voimalaitoksen rikki- ja hiukkaspäästöt alenevat, ja nykyiselläänkin hyvin matalat hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta voidaan nostaa entisestään. Lämpökattilan tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa savukaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä. Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos käyttää polttoaineenaan puuhaketta ja turvetta.

Savukaasulauhduttimen asennustyöt alkavat vuoden 2015 kevättalvella, ja se otetaan käyttöön marraskuussa. Joensuun Kontiosuolla sijaitseva sähkön ja lämmön tuotantolaitos tuottaa kaukolämpöä noin 42 000 joensuulaiselle sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 130 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 50 MW. Lisäksi laitoksen kupeeseen integroitiin vuonna 2013 bioöljyn tuotantolaitos.

TP

Lue seuraavaksi