Uutiset

Yleinen

FinnMetko 8/2018

Raiko-polannemurtajaa ei ole hetkeen näkynyt näyttelyissä. Tekniikkaa laitteessa on yksinkertainen, kun metallipiikkejä painetaan jäätä vasten ja joustavampi taipuu. 
www.sah-ko.fi

Uutuus tämä ei ole mutta muistutus tulevanakin talvena odottamattomasta liukkaudesta. Kun kippiä nostetaan taaksepäin, kevennetään samaan aikaan myös traktorin takapyöriä. Tämä on ongelma etenkin liukkaalla. Seppo Kuisma Oy:n valmistamassa kombivaunussa tätä ongelmaa ei ole, kun kippi nousee saranoituna eteenpäin ja hiekka levitetään traktorin ja perävaunun väliin. Aivan pistämätön tämä on hiekoitusyhdistelmässä, missä voidaan vielä pahoissa paikoissa ravistaa etunostolaitteessa tai etukuormaimessa olevasta hiekoittimesta luistamaton alusta traktorille. www.seppokuismaoy.fi

Pentin Paja Naarva-tuotteineen Joensuusta on laittanut kuntoon maanmuokkaimen uudisaloille. Itse muokkaimen idea esiteltiin jo vuonna 2016. Runkoa piti kokemusten perusteella hieman vahvistaa, kun muokkainta on vedetty ajokoneella isojen lohkareiden seassa. Muokkaimeen on lisätty sylinterit, millä saadaan säädettyä muokkaussyvyyttä. Muokkauskoneen käyttö ajoittuu pääasiassa keväälle, jolloin kylvetään kuusta, mäntyä ja koivua. Toki samaa muokkainta voidaan käyttää myös istutusaloilla vastaavassa tarkoituksessa, paljastamassa kasvillisuuden alta pohjamaata. Kone on varustettu mekaanisesti toimivalla kylvöyksiköllä ja voima välittyy pyörivästä akselista. Kyseisellä koneella on muokattu ja kylvetty nyt noin 120 hehtaaria. Männylle muokkaus on riittävä, kun kivennäismaata ei kaiveta turhaan esiin, joten muokkaussyvyyden säätö on tärkeä etenkin silloin. Siemenen määrän kanssa on syytä olla tarkkana, koska turha kalliin siemenen levitys ei ole järkevää. Varaedustajan laittaminen siemenen viereen toki varmistaa, että laikkuun tulee uusi puu, mutta samalla lisätään hankalaa raivaussahatyötä.

Nähtävillä oli Naarva-halkomakone isommille pölleille. Maksimissaan 62-senttinen pölli pitää olla katkaistu oikeaan mittaan, kun se laitetaan halkomakoneeseen. Pölli nostetaan halkaisuun kuormaimella ja puristetaan hydraulisylinterillä kiilat portaittain väkisin pöllistä läpi. Vaiheita/portaita on neljä ja maksimissaan 60-70 senttiä halkaisijaltaan oleva pölli pilkotaan 24 osaan. Tämä on kätevä laite, jos halottavana on esimerkiksi paljon oksaisia pihapuita, kun pölliä halkaistaan maksimissaan 27 tonnin voimalla. Pilkkeet voidaan pudottaa maahan ja lastata siitä. Saatavilla on myös säkkiteline, jolloin varastointi alkaa heti. www.naarva.fi

Lue seuraavaksi