Uutiset

Yleinen

Farmikko-energiakoura ilman säätöongelmia

Farmikon energiakourassa on sylintereiden ohjaus hoidettu Kratoksen Q-Controlilla, joka ohjaa öljyn sylintereihin vuoroperiaatteella. Seuraava sylinteri ei lähde liikkeelle ennen kuin edellinen on tehnyt liikkeensä määrättyyn asemaan. Tällöin vältytään säätämiseltä ja monesti huonosti toimivilta laitteilta. Järjestelmän on patentoinut Kratos Oy ja samaa järjestelmää voidaan toteuttaa moniin muihinkin laitteisiin, joissa hydraulisylintereiden liikkeiltä edellytetään järjestystä.

Energiapuukourassa pieneen tilaan pitäisi laittaa paljon tekniikkaa, peräkkäisiä liikesarjoja sylintereillä, mutta painoa ei saisi tulla ja kaiken pitäisi toimia mielellään ilman sähköjä ja oikeassa järjestyksessä.

Kratos on kuopiolainen yritys, joka on keskittynyt hydraulisten laitteiden kehittelyyn. Kratos on patentoinut Q-Controlin, joka on ohjausjärjestelmä vuorotellen liikkuvien sylintereiden ohjaamiseen. Farmikko ja Kratos tekivät yhteistyötä ratkoessaan energiapuukouran toimintaa, jotta sekvenssiventtiileitä ei tarvita, eikä paineita tarvitse säätää erikseen. Q-Control-toiminto perustuu sylinterin asentotunnistukseen, ja asennon ohjaamaan öljyvirtaan, joka vapauttaa seuraavan sylinterin toimimaan ennalta määrätysti. Sylinterit saadaan palautumaan eri järjestyksessä kuin ne ovat liikkuneet ensimmäisessä vaiheessa, joten 1,2,3,4:n palautusjärjestys voikin olla vaikka 2,4,1,3, jolloin asiakaskohtaiset sovellutukset ovat mahdollisia.

Q-Control voi olla yksittäisistä venttiileistä rakennettu tai monen sylinterin ohjaamiseen rakennettu jakotukki, jossa on hydrauliöljyä ohjaavat patruunat ja jossa sylinteriltä annetaan pilottiletkun kautta ohjauskäsky seuraavalla toiminnolle.

Kun sylinterit toimivat ohjauspisteeseen saakka, saadaan liike loppumaan oikein ja seuraava liike alkamaan ja siten liikesarja toimimaan oikein. Seuraavaa sylinteriä ohjaava reikä aukeaa vasta kun sylinterin ennalta määrätty asema on saavutettu. Painerajan tunnistavissa järjestelmissä vaikka ison puun katkaisussa seuraava liike saattaakin alkaa liian aikaisin, kun paineraja aukaisee venttiilin. Tällä Q-Control-järjestelmällä ei pysty tekemään ristiriitoja, Mikko selvittää.

– Tämän järjestelmän paras puoli vaikka nyt Farmikon energiakourassa on se, ettei laitetta tarvitse erikoisemmin säätää. Aikaisemmassa mallissa ongelmana olivat erilaiset paineet ja virtaukset järjestelmissä. Asiakkaat joutuivat säätelemään paineita olosuhteiden mukaan. Sekin vaikutti toimintoihin, onko öljy jo lämmintä vai ei. Asiakkaiden kanssa säädöistä oli pitkiä puheluita ja puhelun jälkeen vaivasi mieltä tulivatko säädöt täydellisesti kohdallaan vaikka laite toimikin. Tämän uudenFarmikon voi laittaa vaikka päiväksi jollekin vuokrakäyttöön ja se toimii, Mikko perustelee.

Kun perkausta ja harvennusta tehdään, polttoainekulutuksella on sitä suurempi merkitys mitä enemmän työtä tehdään. Kun koura toimii täsmällisesti, vältetään turhaa vatkaamista ja työ etenee mahdollisimman vähillä liikkeillä, mikä säästää polttoainetta mutta myös kuljettajan hermoja. Käpälät ovat kiinni, terä on leikannut ja tiltti on kaatamassa puuta. Kaikki vaiheet ovat toimineet täsmällisesti.

Kun liikkeen pysäyttää kesken, niin tiltin voi jättää pystyyn tai haluttuun kulmaan, jolloin kuorman voi tuoda pellon reunasta pystyssä tai puolikaadettuna pois ja kaataa vasta kasalla. Tämä mahdollistaa myös katkomisen esim. ojan penkasta kaltevassa asennossa.

Koura kannattaa laskea runkoa pitkin ja nostaa hieman kun ottaa maahan kiinni. Tällöin ei jää kiviä ja moskaa terälle.

Kun Kratoksella hydraulijärjestelmien toimintaa asiakkaan kanssa suunnitellaan, kartoitetaan ensin tilanne ja luodaan asiakkaan tarvitseman järjestelmän luonnos paperilla ja järjestelmä voidaan testata pöydällä sylintereillä. Kratoksen nimi tälle projektille on Proto-Shop, joka on ns. kevyempi projekti, jossa lopputuote on proto (enemmän Kratoksen sivuilla). Tämän jälkeen voidaan edetä System-Shoppiin joka sisältää enemmän eli nollasarjaan asti. System-Shop on ns. täydellisempi projekti, josta myös enemmän Kratoksen sivuilla. System-Shopissa tehdään tarkat mitoitukset ja rakennetaan 0-sarja. Tämän jälkeen korjataan 0-sarjan virheet, kuten missä tahansa tuotekehitysprojektissa ja tuloksena asiakkaalla on toimiva sarjavalmistettava tuote.

Lue seuraavaksi