Uutiset

Yleinen

EuroTier ja BioEnergy -näyttelyt 2010

Bioenergiaosastoilla biokaasuun liittyvä tarjonta oli valtavan laajaa. Jotakuta sekin toki kiinnostaa tulevaisuutta silmälläpitäen, mutta biokaasun käyttö Suomessa kuitenkin on vielä lastenkengissä. Tai siitä on ainakin haastavaa saada aikaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa.

Lue artikkeli oheisesta pdf-tiedostosta:

Lue seuraavaksi