Uutiset

Yleinen

EU:n maitokriisituen perusteet hyväksytty

Hallitus hyväksyi 12.2. perusteet, joilla maidontuottajille maksetaan Euroopan unionin varoista rahoitettavaa tukea Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen vuoksi. EU edellyttää, että tuki on jaettava maidontuottajille puolueettomuus- ja syrjimättömyysperusteita noudattaen siten, että tuki ei aiheuta kilpailun vääristymistä. Suomi voi myöntää tukea yhteensä enintään 10 729 307 euroa.

Tukea maksetaan koko Suomessa kaikille niille maidontuottajille, joilla oli maidon tuotantoa vähintään yhtenä päivänä 1. päivänä syyskuuta ja 31. päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana. Tukea maksetaan kiintiörekisterin perusteella markkinointiin ostetusta maidosta enintään 1,45 senttiä litralta. Tukea ei makseta kuluttajille suoraan myydystä maidosta.

Tukihakulomake löytyy internetistä osoitteesta www.suomi.fi. Tukihaku aukeaa helmikuun 18. päivänä ja lomake pitää palauttaa kuntaan viimeistään 9. päivänä maaliskuuta 2015. Tuen hakemisesta ohjeistaa Maaseutuvirasto. Tuki maksetaan tuottajille viimeistään 31. päivänä toukokuuta 2015.

Lue seuraavaksi