Uutiset

Yleinen

Etukuormainohjaus uudelle tasolle

Ålö suunnitteli kuormaimen ohjausjärjestelmän kokonaan uudestaan ja antoi sille nimeksi Loader Control System (LCS). Järjestelmä perustuu aivan uuteen hydrauliikkalohkoon. Perinteisestihän etukuormainten lohkona on käytetty tavanomaisia hydraulilohkoja, mutta niiden kanssa on jouduttu tekemään tiettyjä kompromisseja. Uutta lohkoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa käyttötarkoituksissa, joten kompromisseihin ei ole nyt tarvetta.

Lohkon paineensäätöventtiili vaikuttaa vain kuormaimen (190 bar) paineeseen. Tämän ansiosta traktorin hydrauliikassa voidaan käyttää korkeampaa painetta kuin etukuormaimessa. Aiemmin paineentasausventtiili on rajoittanut koko traktorin hydrauliikan paineen samaan tasoon. Nykyaikaisten lisälaitteiden korkeat painevaatimukset voidaan näin ollen ottaa entistä paremmin huomioon.

Kuormaimeen saadaan kuormantunteva ominaisuus, vaikka traktori olisi perinteisellä hydrauliikalla. Tämän ansiosta hallittavuus paranee ja samalla säästyy energiaa. Uiva asento on aisaston lisäksi kauhapiirissä, mistä on etua esimerkiksi lumitöissä, koska painotus voidaan tehdä pelkän kauhan tai auran painolla.

Sylinterien pakkotäyttö pitää sylinterin vastapuolen täynnä öljyä myös esimerkiksi silloin, kun aisasto lasketaan nopeasti alas ison kuorman kanssa, erityisesti joutokäynnillä. Järjestelmissä on tällöin tullut ilmaa männän vastapuolelle, koska pumppu ei ehdi täyttää sitä niin nopeasti kuin tarvitsisi männän liikkuessa toiseen suuntaan. LCS-järjestelmä ohjaa paluuöljyn suoraan männän toiselle puolelle, eikä ilmasta johtuvaa liikeviivettä enää muodostu.

Letkujen pikakiinnikkeessä käytetään uuden sukupolven ”flat face” -tyyppisiä, niin sanottuja teollisuustyypin pikaliittimiä. Näiden etuna on perinteisiin liittimiin verrattuna on suurempi virtaama, pidempi kestoikä ja helpompi puhdistettavuus. Pikaliittimet voidaan varustaa pienellä ja helppokäyttöisellä MultiCoupler 4 -pikakytkentäyksiköllä, jolloin kaikki neljä hydrauliletkua sekä sähköpistoke saadaan auki ja kiinni yhdellä liikkeellä. Venttiililohkossa on paineenpoisto ja pikakytkin voidaan avata ja kiinnittää myös paineenalaisena.

Kolme ohjainmahdollisuutta

LCS-ohjauksessa on kolme erilaista mahdollisuutta toteuttaa kuormaimen ohjaus. Yksinkertaisimmillaan kuormainta ohjataan traktorin omalla ohjaimella, johon uudessa järjestelmässä on sovite monien merkkien osalta. Järjestelmä voidaan kytkeä myös Can-väylään, ohjaimen ja venttiililohkon välinen yhteys on toteutettu myös väylätekniikalla.

Ohjaus voi olla myös perinteinen vaijerivälitteinen ohjaussauva, joka tunnetaan nimellä Ergodrive. Tälläkin ohjaimella saavutetaan uuden venttiililohkon monet edut, kuten kuormantuntevuus ja muuhun traktorin hydrauliikkaan vaikuttamaton paineenrajoitus. Kolmas ja neljäs toiminto ovat tässäkin ohjaimessa sähkönappuloilla.

Täysi hyöty uudesta venttiililohkosta saadaan sähköisellä Electrodrive-ohjaimella. Kuormainta ohjataan tässä pienellä joystickillä, mikä käy parhaiten peukalolla. Kolmas ja neljäs toiminto ovat muilla sormilla käytettäviä kytkimiä. Ohjaimessa on näyttö, josta voidaan nähdä erilaisia asioita ja sen kautta voidaan tehdä erilaisia ohjelmointeja, esimerkiksi pikatoimintoja nappuloille.

Ohjelmallisesti voidaan säätää monia toimintoja. Esimerkiksi kuormaimen liikenopeutta voidaan säätää tiettyä työtä varten sopivaksi kolmivaiheisen hidastustoiminnon avulla. Valmiista ohjelmista mainittakoon kauhan ravistus, jolla saadaan sopiva ravistus aikaiseksi nappia painamalla – ravistustaajuutta voidaan säätää materiaalin mukaan sopivaksi.

Asennus on yksinkertaista valmiiden johtosarjojen ansiosta. Electrodrive-ohjain voidaan asentaa vaikka istuimen käsinojaan, jos se on sopivan muotoinen. Useassa tapauksessa hyvä kiinnitys saadaan ”joutsenkaulakiinnikkeellä”, jolla ohjain saadaan helppokäyttöiseen paikkaan varsin helposti melkein missä tahansa ohjaamossa.

Ålö valmistaa etukuormaimia Quicke- ja Trima-merkeillä sekä toimittaa monien merkkien alkuperäiskuormaimet. Uusi LCS-ohjainjärjestelmä sopii sekä molempiin omiin merkkeihin että traktorivalmistajien kautta myytyihin kuormaimiin. Järjestelmä on mahdollista jälkiasentaa myös vanhoihin kuormaimiin.

 

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi