Uutiset

Yleinen

Energiatoimisto edistää energia-alaa Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto edistää alan hanketoimintaa, kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä järjestää energia-alan tapahtumia. Energiatoimisto välittää tutkimustietoa ja antaa myös neuvoja energiaan liittyvissä kysymyksissä niin energian tuottajille kuin kuluttajillekin. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Metlan Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman, Oulunkaaren Uusiutuvan energian yrityskeskus -hankkeen sekä maakunnan muiden energiatoimijoiden kanssa.

Energiatoimiston työ edistää sekä kansallisia että kansainvälisiä energia- ja ilmastotavoitteita, joita ovat mm. uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Hanke kestää vuoden 2010 loppuun. Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) rahoittaa siitä 70 % ja kunnat sekä yksityiset yritykset 30 %.

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö Eija-Riitta Hämäläinen, p. 010 211 3750, eija-riitta.hamalainen @ metla.fi
  • Avustava tutkija Sanna Virkkunen, p. 010 211 3760, sanna.virkkunen @ metla.fi
  • Muhoksen toimintayksikön johtaja Eero Kubin, p. 010 211 3710, eero.kubin @ metla.fi

Lue seuraavaksi