Uutiset

Yleinen

Energiapuun kauppa jatkunut vauhdikkaana

(UU-arkistokuva)

”Metsänomistajat ovat entistä tietoisempia energiapuuhun liittyvistä mahdollisuuksista: energiapuun korjaaminen nuorista metsistä edistää metsien kasvamista tuottavasti ja tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuksia lisätuloihin uudistushakkuilta saatavien energiapuiden – latvusmassan ja kantojen ohella. Lisäksi olemme saaneet viime vuosina logistisen ketjumme erinomaiseen kuntoon, mikä on tehnyt energiapuun korjaamisesta luotettavaa ja kustannustehokasta samalla, kun metsähakkeen toimitusvarmuus voimalaitoksille voidaan taata käytännössä kaikissa tilanteissa”, sanoo metsäpäällikkö Pekka Moilanen L&T Biowatista.

Puupohjaisen bioenergian hyödyntäminen energiantuotannossa ei polttoaineen hyvästä saatavuudesta huolimatta ole kehittynyt talven aikana suotuisasti. Päästöoikeuksien alhainen hintataso on murentanut puun kilpailukykyä ja tehnyt fossiilisten polttoaineiden käytön taloudellisesti houkuttelevaksi.

”Suomen on entistä vaikeampaa saavuttaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäystavoitteensa, jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä jatketaan nykymitassa. Suomen tulee pikaisesti löytää keinot, joilla lisätään metsäenergian houkuttelevuutta energiantuottajien silmissä. Tällainen keino olisi rahoitusjärjestelmien toimivuuden varmistamisen lisäksi muun muassa puukaupan kilpailuesteiden purkaminen niin, että tieto metsien hoitotarpeesta olisi alan kaikkien palveluyritysten saatavilla”, Moilanen toteaa.

Metsähaketta käytettiin Suomessa vuonna 2008 Metsäntutkimuslaitoksen mukaan runsaat 4 miljoonaa kuutiometriä. L&T Biowatti arvioi, että kotimaisen metsähakkeen käyttö säilyi suunnilleen samalla tasolla vuonna 2009. Suomi on sitoutunut ilmasto- ja energiastrategiassaan käyttämään metsähaketta 12 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2020. Uusimpien arvioiden mukaan uusiutuvien velvoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin metsähakkeen käytön nostamisen aina 18 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä.

Biowatti.fi

Lue seuraavaksi