Uutiset

Yleinen

Energiapuun hakkuukertymä pieneni vuonna 2019

Energiakäyttöön menevän runkopuun hakkuut ovat laskeneet jo kaksi vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen julkistamista vuoden 2019 runkopuun hakkuukertymistä. Uusimmat tiedot osoittavat hyvin sen, että metsästä tuleva energiapuu syntyy metsätalouden sivuvirtana.

Luonnonvarakeskus julkisti tänään tiedot vuoden 2019 runkopuun hakkuukertymistä. Ennakkotietojen mukaan hakkuut vähenivät huippuvuodesta 2018. Yhteensä hakattiin 72 milj.m3, eli 6 milj.m3 vähemmän kuin 2018. Energiantuotantoon korjattiin 8,6 milj.m3 (2018: 8,9 milj. m3), mikä oli 12 % runkopuun hakkuukertymästä (2018: 11,4 %). Lisäksi energiakäyttöön korjattiin 2,2 milj. m3 (2018: 2,3 milj. m3) latvusmassaa ja kantoja.

”Uusimmat tiedot osoittavat hyvin sen, että metsästä tuleva energiapuu syntyy metsätalouden sivuvirtana. Energiakäyttöön menevän runkopuun hakkuut ovat laskeneet jo kaksi vuotta peräkkäin, vaikka vuosi 2018 oli hakkuissa suhdannehuippu. Viime vuoden kertymä oli energiapuun osalta pienempi kuin 2012, vaikka bioenergian käyttö on kasvanut Suomessa”, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Luonnonvarakeskuksen mukaan uusimpien inventaariotietojen mukaan Suomen metsien kasvu on 108 milj. m3. Kun puuston poistuma pieneni 7 milj. m3 vuodesta 2018, puuston hiilivarasto kasvoi vuonna 2019 noin 21 milj. m3. Tämä tarkoittanee sitä, että Suomen hiilinielu tulee vuonna 2019 olemaan merkittävästi vuotta 2018 parempi. Viime vuodesta saatujen tietojen mukaan näyttää myös siltä, että hiilidioksidipäästöt ovat 2019 merkittävästi vuotta 2018 alhaisemmat. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 14 % ja myös sähköntuotannon päästöt laskivat oleellisesti. Tammi-syyskuun tietojen mukaan polttoaineiden kokonaisenergiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 11 prosenttia edellisestä vuodesta.

Bioenergia ry on edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on mahdollistaa Suomen hiilineutraliteetti kotimaisia polttoaineita hyödyntämällä. Vuonna 2018 Suomen energiankulutuksesta 30 % oli bioenergiaa ja 5 % turvetta.

Lue seuraavaksi