Uutiset

Yleinen

Energiapuulle uudet ohjeet – metsähakkeen korjuu aiotaan kolminkertaistaa nykyisestä

Metsähakkeen korjuumäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Vuosituhannen alussa haketta käytti noin 250 laitosta, nyt yli 750. Energiapuun korjuusta myös tiedetään nyt enemmän kuin ennen.

Suosituksissa tarkennetaan muun muassa sitä, mitkä kohteet sopivat energiapuuharvennukseen ja mistä kannattaa korjata sellupuuta. Yksi selvitettävistä asioista on, kannattaisiko metsien hoidossa erikoistua osalla kohteista energiapuun kasvatukseen.

Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että metsähakkeen käyttö lisääntyy vuoteen 2020 mennessä 12 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyisten korjuumäärien kolminkertaistamista.

– Nyt noin 70 prosenttia metsähakkeesta tulee kuusikoiden hakkuiden yhteydessä kerättävistä hakkuutähteistä ja kannoista, mutta suurin kasvupotentiaali on nuorissa metsissä, kertoo erikoistutkija Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitokselta.

Energian raaka-ainetta riittää hänen mukaansa runsaasti, mutta sen keruu nuorista metsistä on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kuin päätehakkualoilta.

Energiapuun korjuu- ja kasvatussuositusten tarkastustyöhön osallistuu yli 20 metsä- ja energia-alalla toimivaa tahoa.

Lähde: Bioweb/Metsälehden Metsäuutiset

Lue seuraavaksi