Uutiset

Yleinen

Energiapuulla kova noste yksityismetsissä

Energiapuun korjuu- ja haketusmäärät ovat suuruusluokaltaan jo samalla tasolla kuin koko viime vuoden tulos. Tukea korjuuseen on käytetty 5,3 ja haketukseen 1,2 miljoonaa euroa.

– Tulokset kertovat metsähakkeen kysynnän lisääntymisestä sekä metsänomistajien kiinnostuksesta tuottaa energiapuuta ja hoitaa nuoria metsiään. Suomelle on asetettu kovat ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet, joiden täyttämisessä energiapuulla ja metsillä laajemminkin on merkittävä rooli. Energiapuun korjuulla on myös työllistävä vaikutus, sanoo Tapion johtaja Ritva Toivonen.

Tukia ei riitä koko vuodeksi

Myös nuoren metsän hoito on nyt suositumpaa kuin koskaan. Siihen valtion tukea on käytetty 13,5 miljoonaa euroa. Tuella on tehty töitä kaikkiaan 75 000 hehtaarilla.

Vuoden suoritetavoitteesta on saavutettu keskimäärin 62 prosenttia ja osassa metsäkeskuksista lähestytään jo koko vuoden tavoitetta. Esimerkiksi Häme-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella tavoitteesta on saavutettu 84 prosenttia.

Muista työlajeista kunnostusojituksen määrät ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuodesta. Ongelmana on kuitenkin se, että työtä vauhdittavat valtion tuet uhkaavat tänäkin vuonna loppua kesken.

– Kierteen katkaisemiseksi metsäkeskukset ja Tapio ovat esittäneet 20 miljoonan euron kertalisäystä Kemera-varoihin, Toivonen sanoo

Lähde: finbioenergy.fi

Lue seuraavaksi