Uutiset

Yleinen

Energia 08 –messut

Yhden merkittävän bioenergiayrityksen itsenäinen kulku päättyi, kun siitä tuli osa isompaa yritystä. KSM Lämpötekniikka Oy:n liiketoiminta siirtyi kokonaan St1 Oy:lle. Seurauksena markkinoilla kyseisten yritysten yhteenlaskettu arvo lienee suurempi kuin aiemmin erillään.

KSM Lämpötekniikka Oy:n koko liiketoiminta on kattanut kiinteän polttoaineen kattiloita, aurinkokeräimiä, briketöintikoneita, öljynpuristimia ja monipolttoainepolttimia toimivina paketteina. St 1 taas on nestemäisten polttoaineiden osaaja, jonka toiminta on laajentunut myös tuulen hyödyntämiseen. Synergia on siis merkittävä, kun asiakkaille voidaan tarjota periaatteessa kaikki vaihtoehdot.

St1:n energiapalveluiden johtaja Jari Suominen pohti Suomen mahdollisia vaihtoehtoja hajautettuun sähköntuotantoon, joka varmistaisi osaltaan sähkön saannin, vaikka valtakunnanverkko katkeaisi. Saksassahan näin toimitaan. Pientuulivoima ja tuulivoimapuistot tulevat yleistymään, kunhan niiden hyödyt huomataan. Erityisesti haja-asutusalueiden energiatuotanto voidaan hoitaa hajautetusti, koska se varmistaa osaltaan energian saannin. Paljon puhutaan lähellä tuottamisesta, jolloin tuottaja ja käyttäjä ovat samalla maaperällä ja siihen liiketoimintaan St 1 on valmis panostamaan.

– Tuuli on yksi mielenkiintoinen energialähde Suomessa teollisessakin mielessä. Nythän eri puolille Suomea perustetaan hajautetusti tuulivoimaloita, Jari pohtii.

Lue seuraavaksi