Uutiset

Yleinen

Elvytyksen ykköskohteiksi energiansäästö ja bioenergia

– Pienen kokoluokan bioenergiahankkeet antaisivat vauhtia niin metsätalouteen, konepajateollisuuteen kuin rakennusalallekin. Hankkeet rahoitetaan suurimmaksi osaksi yksityisellä rahalla, joten julkisen rahan vipuvaikutus on niissä poikkeuksellisen suuri. Bioenergiahankkeet luovat myös pysyvää kysyntää kotimaisille uusiutuville polttoaineille.

Julkisten rakennusten energiaparannukset taas tuottavat säästöä valtion ja kuntien kassaan, mikä tekee niistä erityisen sopivia väliaikaiseen elvyttämiseen, Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta perustelee.

Valtion ja kuntien omistamassa rakennuskannassa on valtavat taloudellisesti kannattavat mahdollisuudet säästää energiaa korjausrakentamisella. Talotekniikan korjaukset, lisäeristäminen ja -tiivistäminen, ikkunoiden ja ovien vaihto, lämmön talteenoton lisääminen tai parantaminen sekä tehokkaiden sähkölaitteiden ja hanojen suuttimien valinta voivat enemmän kuin puolittaa rakennuksen energiantarpeen.

Hankkeet maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa, mikä varmistaa, että rasitus valtiontaloudelle jää väliaikaiseksi ja luottamus julkiseen talouteen säilyy. Kun energiaa säästävä korjaustoiminta on saatu käyntiin, on alan osaamiselle jatkossa suuri kysyntä sekä Suomessa että ulkomailla.

Greenpeacen ehdotukset toteutuvat niin, että korjausrakentamishankkeille asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet energian tarpeen vähentämiseksi. Uusiutuvaa bioenergiaa käyttäville pienen kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille sekä biokaasulaitoksille tulee myöntää investointitukia 40 prosenttiin asti ja investointitukiin vuodelle 2009 varattu määräraha tulee kaksinkertaistaa nykyisestä. Ensi vuoden aikana käynnistyvillä tuulivoimahankkeilla on myös merkittävä elvyttävä vaikutus ja niiden rahoitus tulee varmistaa.

Greenpeace julkaisi joulukuussa Kestävän energian vallankumous -energiaskenaarion, joka osoittaa, miten ilmastopäästöjä voidaan vähentää kotimaassa 35 prosenttia vuoteen 2020, irtautua sähkön tuontiriippuvuudesta ja välttää ydinvoiman lisärakentaminen. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategian, jolla päästään vain 5-10 prosentin kotimaisiin päästövähennyksiin. Greenpeacen ohjelmassa investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energian käytön tehostamiseen luovat huomattavasti enemmän työpaikkoja ja liiketoimintaa Suomeen.

Ympäristö on Suomessa jäänyt sivuun talouden elvyttämisestä keskusteltaessa. Yhdysvalloissa presidentti Barack Obama on asettanut tavoitteekseen luoda maahan viisi miljoonaa ympäristöalan työpaikkaa. Euroopassa pelkästään uusiutuvan energian tuotanto ja tutkimus työllistävät jo 450 000 ihmistä.

Lisää Greenpeacen energiaskenaariosta:
http://www.greenpeace.org/finland/fi/dokumentit/kestaevaen-energian-vallankumous

Lisää talouskriisistä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta:
http://blogi.greenpeace-online.net/muuta-2/talouskriisi-koettelee-poliitikkojen-
vihreytta/

Teksti: Greenpeace – Suomi
Kuva:
Wikipedia Commons

Lue seuraavaksi