Uutiset

Yleinen

Elektroniikkaa eläintenhoitoon

Normaalia korvamerkkiä pienempi, elektroninen merkki, ei hinnaltaan merkittävästi eroa perinteistä korvamerkistä, mutta se on vahva kilpailija etenkin, kun kotieläintiloille tarjoaa kotieläintiloille muita hyötyjä. Sähköisesti luettava korvamerkkikään ei ole aktiivinen, vaan se sisältää vain numerosarjatiedon eläimestä kuten tavallinenkin korvamerkki.

Lukija tärkeä

Lisähinta korvamerkistä on sinänsä mitätön kustannus, jos korvamerkki pysyy varmemmin paikallaan ja se helpottaa työtä muuten. Sähköinen korvamerkki on kuin EAN-koodi kaupan kassalla tai viivakoodi laskussa. Koodi ei sinällään sisällä aktiivista tietoa. Kaikki aktiivinen tieto on tietokannassa. Tieto haetaan eläimen tunnistetietojen perusteella ja tuota tietoa saadaan muokattua käyttökelpoiseen ja hyödylliseen muotoon.

Sähköinen korvamerkkihän on jo vanha keksintö, mutta toimivia, kenttäkelpoisia lukijoita ei ole oikein ollut. Nyt niitä on markkinoille löytynyt. Tarjolla on porttilukija ja käsikäyttöinen sauvalukija, joka viedään noin 10 sentin päähän korvamerkistä ja jolla voidaan lukea yksittäisen eläimen tunnistetiedot.

Perinteinen korvamerkki likaantuu ja se pitäisi pestä, jotta eläimen tunnistaa. Elektroninen korvamerkki ei liasta välitä. Kun rekisteröinti tehdään portissa, myös eläinten turhat häiriöt vähentyvät. Tällöinhän eläin saa vain juosta portista ja rekisteröinti on tehty.

Alkuperäinen oletus oli, että lihakarjassa riittää käsilukulaite. Käytäntö on osoittanut, että lukuportti on lähes välttämätön. Siihen kiinnitettiin myös huomiota, mitkä laitteet lukevat merkit parhaiten. Toiset laitteet vain tunnistavat merkit herkemmin.

Kätevää tarkastusta

Hattulalaisella karjatilalla kasvatetaan lihakarjaa siten, että eläimet ovat kahden tilan omistuksessa. – On käytännössä mahdotonta aina tietää, kumman eläimiä on missäkin karsinassa tai milläkin laitumella ja tämä on aiheuttanut yleensä useampi päiväisen eu-tarkastuksen.

– Kun hankimme sähköiset korvamerkit ja ajoimme karjan porteista läpi, saimme päivitetyn tiedon tarkastajille parissa tunnissa, kertovat karjanpitäjät. Elektronisen portin avulla työ voidaan tehdä turvallisesti ja nopeasti.

Sähköinen korvamerkki helpottaa kotieläintilan elämää, kun karja pysyy näpeissä kaikissa tilanteissa kätevästi. Aina kun karjaa siirretään ja karja kulkee portista, jossa on lukijalaite, saadaan selville ”ketä” on paikalla.

Yksi kriitisistä hetkistä etenkin lihakarjan kasvattajalle on eläinten ajo teurasautoon. Eläimet ovat saattaneet hyppiä aitojen yli ja tietyssä karsinassa onkin ylimääräinen eläin. Tärkeä hetki karjankasvattajan kannalta onkin se, kun juuri oikeat eläimet ovat teurasauton kuormassa. Jos väärä eläin, joka ei ole kirjattu teurastettavaksi teurastetaan, karjankasvattaja jää ilman rahojaan. Lisäkustannus sähköisistä merkeistä tulee siis esimerkiksi siinä takaisin.

Pysyy paremmin

Etenkin laidunkauden jälkeen eläimiltä puuttuu korvamerkkejä. Joskus puuttuvat molemmat merkit. Puuttuvat merkit pitää tilata ja katsoa, kuka on kuka.

Nyt vajaan kahden vuoden kokemuksella voidaan sanoa, että pienempi e-merkki pysyy paremmin korvassa kuin perinteinen korvamerkki. Pienempi merkki ei etenkään laidunkaudella tartu kiinni ja irtoa kuten perinteinen korvamerkki.

Tietojen päivitys

Hyötyä tulee eläinten tietojen päivitettävyyden helppoudesta. Sähköinen korvamerkki on kätevä monessa suhteessa, kun sitä hyödynnetään tietokantaohjelman kanssa. Se helpottaa tietojen ylläpitoa, kun kaikki eläinten tiedot ovat sähköisenä tietokoneella. Tietoja voidaan myös muuttaa joko lukulaitteella tai tietokoneella ja tiedot päivittyvät rekisteriin muutosten jälkeen.

Lihakarjassa päivittäin uutta merkittävää tietoa ei välttämättä tarvitse päivittää, mutta tunnistaminen pitää tarvittaessa tehdä. Tunnistamiseen voidaan yhdistää myös vaikka painotiedon kerääminen, vaikka karjan lopullinen arvo määritellään vasta teurastamon vaa´alla.

Kun karjaa ohjataan portin läpi, voidaan karja jakaa myös useampaan ryhmään tunnistuksen jälkeen esimerkiksi kääntyvällä portilla. Tällöin voidaan päättää kuka menee millekin laitumelle ja esimerkiksi ottaa halutut eläimet kuljetusvaunuun ryhmissä.

Ohjelmistot käyttäjien tarpeisiin

Ohjelmistot on suunniteltu käyttäjien tarpeisiin. Ohjelmistoihin on lisätty uusia ominaisuuksia tarpeen mukaan ja oma tietokone päivittää ohjelman internetissä. Ohjelma on helppo käyttää, kun se on saatavilla suomeksi.

– Ohjelma on kehitetty alusta saakka yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme tarkkaan kuunnelleet karjankasvattajien tarpeita ja laatineet ohjelman siten, että kaikkea mahdollista tarvittavaa tietoa voidaan syöttää eläimestä tietokantaan. Myös maito- ja sikatiloille on olemassa omat sovelluksensa, kertoo Jari Salmela.

Eläinten tiedot voidaan tallettaa myös ryhmiin karsinoissa ja laitumella, jolloin vaikka laidunkauden päättyessä voidaan katsoa, että kaikki tietyn laitumen eläimet ovat tallessa ja siirretty talviruokintaan. Samoin voidaan karsinoiden eläimiä seurata ryhmänä tai katsoa suoraan tietokoneelta, missä karsinassa on etsitty eläin.

Vähemmän inhimillisiä virheitä

Mitä suurempi karja, sitä helpommin tarkastuksissa tulee inhimillisiä virheitä. Esimerkiksi korvamerkki saatetaan lukea väärin. Sähköinen luku vähentää osaltaan inhimillisten virheiden mahdollisuutta, kun luettua korvamerkkiä verrataan aktiivisesti tallennettuun rekisteriin. Tämä vähentää hankaluuksia tarkastuksissa ja nopeuttaa käsittelyä.

Tarkastusten kesto voidaan porttien kanssa jopa ennakoida tarkemmin, kun ylimääräiseen työhön ei kulu aikaa. Eläimet vain ajetaan porteista läpi.

Käsilukulaite parsinavetassa ja pienissä karsinoissa taas on kätevä, kun eläimet ovat valmiiksi kytkettynä.

– Itse asiassa näiden laitteistojen hankintaan kannattaisi suhtautua viranomaisten puoleltakin suopeasti, Pekka kuvailee.

Enemmän luettavaa

Kun elektronisia korvamerkkejä halutaan käyttää, tarvitaan aluksi uudet korvamerkit. Niiden vaihto voidaan porrastaa. Kun on hankittu ohjelma ja lukulaitteet, päästään hyödyntämään järjestelmää. Jokaisella tilalla ei tarvitse olla omaa lukulaitetta, vaan tunnistaminen voidaan tehdä yhteisillä laitteilla. Eu-tarkastajalla taas voi olla oma lukulaite.

Periaatteessa myös yksi urakoitsija voi hankkia järjestelmän ja lukulaitteet, joilla ylläpidetään useamman karjan hallintaa.

Valoa, ääntä, värinää

Portti ilmoittaa valolla ja äänellä, kun korvamerkki on tunnistettu. Käsilukulaitteessa on valot ja värinä sekä ääni. Eläimet eivät häiriinny äänestä.

Kun lukija on tunnistanut eläimenkorvamerkin, tieto siirtyy saman tien kämmenmikron näytölle. Tieto liikkuu langattomasti lukulaitteesta kämmenmikroon. Kämmenmikrossa voidaan hakea eläimen tiedot ja muokata niitä, kun ollaan yhteydessä internetin kautta tietokantaan.

Kun tietokantaa eläimistä käsitellään internetissä, voidaan muutokset tehdä sähköisesti. Jos eläin poistuu karjasta, poistotapa valitaan ja eläin voidaan syntymätunnuksen mukaan siirtää sähköisesti vaikka toiselle omistajalle tai välitykseen, jolla on käytössä sama järjestelmä.

Tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta tehdä muutokset sähköisesti myös viralliseen järjestelmään. Lääkinnät ja lääkkeiden varoajat voidaan myös tallentaa ajastettuna tietokantaan. Tietokantaan voidaan kirjata eläimeen liittyvät tiedot luonteesta ja sorkkahoidoista lähtien.

Kokemukset laitteistoista ovat olleet positiivisia, kun hyödyt huomaa esimerkiksi tarkastuksissa. Uutta teknologiaa ollaan käytetty ja mukana olevat ovat huomanneet hyödyt.

Markkinointi alkanut

Id-Import tuo laitteet ja NeuroAgent tekee ohjelmat, joilla hallitaan eläintietokantaa. Pakettia tarjotaan kokonaisuutena. Laitteistot ovat suunniteltu niin, että ne kestävät talvellakin. Kuluvia osia laitteistossa ei ole.

www.neuroagent.com

Lue seuraavaksi