Uutiset

Yleinen

Eläinaktivistin kirja loukkaa tuottajia

5.3.2014 julkistettu Eveliina Lundqvistin ”Salainen päiväkirja kotieläintiloilta” on subjektiivinen eläinaktivistin ja vegaanin kotieläintuotantoa mustamaalaava esiintulo. Kahden vuoden takaisiin päiväkirjamerkintöihin pohjautuva kirja keskittyy kertomaan siitä, mitä kirjailija itse olettaa tuotantoeläinten tuntemuksista. Kirjaan valikoidut asiat ja tapahtumat eivät anna oikeaa ja kokonaisvaltaista kuvaa suomalaisesta kotieläintuotannosta, tuotantoeläinten kohtelusta tai maatilojen arjesta.

MTK ei hyväksy eläinsuojelulain rikkomuksia maatiloilla. Mikäli rikkomuksia ilmenee, on niihin puututtava viipymättä. 

MTK on huolissaan tuottajien henkisestä jaksamisesta ja maatilojen turvallisuudesta, mikäli eläinaktivistien julkisuushakuinen, kotieläintuotannon lopettamiseen tähtäävä toiminta kovenee. Avointa keskustelua tuotantoeläinten ja tuottajien hyvinvoinnista sekä kuluttajille suunnattuja vierailumahdollisuuksia maatiloille tarvitaan. Eläinaktivistien toiminta lisää kuitenkin vastuullisesti toimivien, kasvaneen byrokratian ja kannattavuusongelmien kanssa painivien tuottajien henkistä ahdinkoa. Mistä tulevaisuudessa löytyy uusia kotimaisen ruuan tuottajia tai harjoittelijoita maatiloillemme, kun elinkeinot ovat sairaita eläinyksilöitä jatkuvasti esille tuovien aktivistien salakuvausten ja nyt myös soluttautumisen kohteena?

Tuotantoeläintiloilla eläinten terveydestä huolehditaan suurenkin työmäärän ja hallinnollisen taakan alla. Tuotantoeläinten terveydenhuolto, jossa eläinlääkäri käy tilalla säännöllisesti, kattaa yli 90 prosenttia sikatiloista ja yli puolet nautatiloista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Tuotantoeläinten sairaus- ja kuolemantapauksilta ei alalla kuitenkaan kokonaan voida välttyä. Ne ovat osa tuotantoeläintenkin elämää.

Eläinten hyvinvointia on Suomessa kehitetty viime vuosina monin eri tavoin liha-alan omasta toimesta. Esimerkiksi sianlihan tuottajia on koulutettu virikemateriaalin käytöstä ja eläinten toiminnan havainnoinnista, elinkeino on määritellyt vastuullisen tuotannon raja-arvot. Myös sikojen käyttäytymisen havainnointiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota eläinlääkärikäynneillä.

Tuotantoeläinten olosuhteita maatiloilla voidaan entisestään parantaa suomalaisen kuluttajan toiveiden mukaisesti. Tuotantoa on kuitenkin voitava kehittää markkina- ja elinkeinolähtöisesti. Byrokratian lisääminen ja elinkeinojen toimintaedellytysten heikentäminen ei ole oikea tie heikosti kannattavien elinkeinojen kehittämisessä. Yhteiskunnan sekä kaupan ja teollisuuden tulee myös osaltaan varmistaa, että tuottaja saa jatkossa nykyistä reilumman osuuden elintarvikkeen hinnasta, jotta hän pystyy investoimaan ja kehittämään tuotanto-olosuhteitaan kuluttajien toivomaan suuntaan. Kuluttaja auttaa suomalaisia tuottajia parhaiten suosimalla kotimaista.

MTK haluaa parantaa ja edistää suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvointia. Parhaiten se tapahtuu huolehtimalla tuottajien taloudellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista.

TP

Lue seuraavaksi