Uutiset

Yleinen

Dewulfin tehtaalla

Dewulfin pääomistajina ovat Dewulfin perheen jäsenet. Perhe omistaa myös osakkeita  alihankkijoina toimivista yrityksistä. Tämä on yksi tapa sitouttaa kumppanimme osaksi Dewulfin alihankintaketjua, kertoo Hendrik Decramer yhtiön toiminnasta.

Yrityksen perustaja Robert Dewulf aloitti vaatimattomissa olosuhteissa nostokoneiden valmistamisen ensin perunalle ja sitten muille vihanneksille; porkkanoille, sipulille sekä sokerijuurikkaalle. Belgian alueella on sopivaa maata kyseisten kasvien viljelyyn ja lähimaissa Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa olosuhteet ovat myös suotuisat. Tällä alueella oli luonnostaan kysyntää näille nostokoneille.

Hinattavia ja itsekulkevia

Korjuukoneiden kehitys kulki ja kulkee edelleen kahta reittiä. Alkuun valmistettiin traktorikäyttöisiä, hinattavia nostokoneita. 60-luvulta lähtien mallistoon tuli ajettava porkkanannostokone ja siitä lähtien on valmistettu hinattavien koneiden rinnalla itsekulkevia, omamoottorisia nostokoneita. Hinattavia koneita valmistetaan edelleen runsaasti ja myös sillä puolella esitellään uusia malleja.

Robert menehtyi vuonna 1979 ja hänen tyttärensä Rika otti yrityksen ohjat käsiinsä. Tuotekehitystä jatkettiin ja etenkin vientimarkkinointiin panostettiin entistä enemmän. Vuonna 1989 tehtiin ensimmäinen itsekulkeva kolmipyöräinen perunannostokone, jota valmistettiin vuoteen 1997. Vaikka vanhimmat koneet ovat jo kolmattakymmentä vuotta vanhoja, esimerkiksi vuoden 1989 koneita on edelleen käytössä esimerkiksi Suomessa kaksi kappaletta.

Vuonna 2000 mukaan yrityksen johtoon seuraavasta sukupolvesta tuli Hendrik, joka hoitaa nyt tuotekehityksen. Karel tuli mukaan vuonna 2001. Hän hoitaa myynnin ja markkinoinnin. Willem tuli yrityksen toimintaan 2005. Viimeisenä mukaan on tullut veljesten siskon mies, Thomas, joka hoitaa nyt tuotantoa.

200 konetta vuodessa

Nykyinen tehdas on lähellä Roeselaren kaupunkia. Käytössä on vanhaa teollisuustilaa ja 2008 valmistunut uusi kokoonpanohalli, joissa tilaa on yhteensä 17000 m2. Uutta tilaa on suunniteltu hankittavaksi vähintään 6000 m2.

Dewufilta valmistuu reilu 200 konetta vuodessa. Korjuukoneiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Dewulfin markkinoista kuitenkin 25 % on Belgiassa, muiden lähialuemaiden osuus on 35 % ja Venäjän ja Kiinan yhteensä 23 %.
– Belgian asiakkaat ovat olleet merkittävässä asemassa tuotekehityksessä. Belgiassa koneet ovat urakoitsijoiden käytössä ja niiden käyttömäärät vuodessa ovat suuria, kun nostettavaa pinta-alaa kertyy paljon. Erityisesti näiltä koneiden käyttäjiltä saadaan arvokasta tietoa, miten koneiden pitää toimia paremmin, Hendrik kertoo.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Tuotekehitystä on tekemässä 15 henkilöä, jotka suunnittelevat koneen eri rakenteita. Tuotekehitys ja kokoonpano ovat läheisessä yhteydessä fyysisestikin, kun tuotannon ja suunnittelun osastoja erottaa vain lasiseinä. Näin voidaan koneesta tehdä helpommin toimiva.

Tuotekehityksen perusperiaate on KISS, keep it super simple, pidä toiminta erityisen yksinkertaisena. Tämä näkyy sitten kaikissa koneiden elinkaaren vaiheissa. Koneet rakennetaan mahdollisimman pitkälti samoista standardikomponenteista, jolloin varasto ja varaosahallinta ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Esimerkiksi hydrauliikkapumppu on mahdollista löytää myös hydrauliikkaliikkeestä. Koneet ovat myös edullisempia valmistaa ja huoltaa, kun niissä on mahdollisimman vähän särkyviä osia ja huolto on mahdollisimman nopea tehdä. Koneilla kun on sesonkina tarkoitus nostaa tuoretuotteita pellosta.

Uusia koneita

Kun tehdas suunnittelee uutta konetta, tai vanhoihin koneisiin suunnitellaan uusia rakenteita, komponentit sovitetaan kokonaisuuteen ja toiminnallisuus tarkastetaan 3D -ohjelmalla. Komponenteille pitää olla tarkka paikka ja liikkuvilla osilla pitää olla riittävästi tilaa liikkua.

Ensimmäiset uuden yksilöt mallisarjasta tehdään aina alusta saakka itse. Näin voidaan todeta, miten uusi kone toimii ja miten paljon sen valmistaminen maksaa. Kun ensimmäinen kone on tehty, tilataan seuraavan muutaman kappaleen sarjan metalliosat ja komponentit alihankkijalta. Kokoonpano tehdään kuitenkin itse, vaikka rakenteet kuten runko tulee valmiiksi koottuna. Näin kokoaminen säilyy koko ajan kokoonpanon ja suunnittelun yhteisenä hankkeena. Tarvittaessa suunnitelmia muutetaan.

Ensimmäinen sarja annetaan koeajoon asiakkaille. Uuteen, tammikuussa esiteltyyn neljä riviä perunaa kerralla nostavaan Kwatroon, oli yhtenä korjuukautena ajettu 1100 tuntia, jona aikana se oli käynyt muutaman kerran tehtaalla huollossa ja tarkastettavana.
– Asiakkaat ajavat meidän valmistamiamme koneita ja heiltä saadaan arvokkaita kokemuksia. Itse asiassa jatkuva palaute asiakkailta kertoo osaltaan siitä, miten koneet toimivat, mutta myös sen miten ne kestävät, Hendrik kertoo.

Telakoneet nostoon

Tammikuussa ensiesiteltiin ja myös Interpomissa näytillä oli Dewulfin telakone, neljä riviä perunaa nostava Kwatro. Tälle kaudelle toimitettiin ensimmäiset koneet ja toimitus sattuikin oikeaan vuoteen. Keski-Euroopassa oli märkä vuosi. Käyttäjien kokemuksena oli esimerkiksi se, että muilla koneilla pellolle ei asiaa välttämättä ollutkaan. Jos perunapenkissä uppoaa jalkamies polviaan myöden, on korjuu millä tahansa koneella hankalaa, mutta useimmilla mahdotonta.

– Telakoneella perunaa saatiin nostettua. Eiväthän telat koneen painoa poista, mutta kantopinta on 3,6 kertainen perinteiseen renkaaseen verrattuna ja vetokyky huimasti parempi. Koneessa on Claasin telasto, Hendrik kertoo.
Telojen ongelma on se, että jos koneella ajetaan vuodessa noin 1000 tuntia, pitää telat uusia suunnilleen joka kolmas vuosi. Vaihtoehtona nostokoneessa on myös, että hyvissä olosuhteissa ajetaan normaalisti pyörillä ja telat laitetaan alle, kun olosuhteet sitä edellyttävät. Dewulfilla telastot oletetaan lähivuosina asennettavan joka kolmanteen koneeseen.

Telat voidaan asentaa tietyin rajoituksin myös vanhempaan kalustoon. Vanhempia malleja ei ole alun perin kuitenkaan suunniteltu käytettäväksi teloilla, mutta alennusvaihteet ja akselisto vaihtamalla telojen käyttö on mahdollista.

Kokoonpanoa kone kerrallaan

Kokoonpanoa tehdään esikokoonpanossa ennen maalausta ja maalauksen jälkeen kootaan isompia kokonaisuuksia. Tällöin koottava kone saadaan valmiiksi noin kahdessa viikossa. Kokoonpanohallissa on 4–5 konetta kerralla ja joka koneen ympärillä on konetta kokoava ryhmä.

Komponentit ovat mahdollisimman paljon samoja peruskomponentteja kaikissa koneissa, vaikka jossain olisi sitten hieman ylimitoitettu komponentti. Tällöin tuotannossa ja varastonhallinnassa päästään hieman vähemmällä.

Varaosavarasto kunnossa

Kun korjuukoneiden sesonki on hektinen, pitää myös varaosavaraston olla kunnossa. Korjuukoneen pysähtyminen seisauttaa koko korjuuketjun ja varaosa pitää saada nopeasti. Dewulfin varastossa on uusia ja peruskunnostettuja vaihteistoja, alennusvaihteita, hydraulipumppuja ja kaikkea muutakin, mitä koneesta saattaa käytössä rikkoontua. Kun tehtaalle palautetaan rikkoontunut osa, vaikka alennusvaihde, hyvitetään siitä ja osa peruskunnostetaan, jos se on mahdollista. Vakiohydraulipumppu saattaa löytyä myös lähempää, mutta pumppuja valmistavalta tehtaalta toimitusaika on monesti viikkoja.

Periaatteessa kaikki osat löytyvät alle 10 vuotta vanhoihin koneisiin suoraan varastosta.
– Vakiokomponentit antavat asiakkaalle kuitenkin mahdollisuuden hakea nopein ja edullisin vaihtoehto, ja saada kone taas liikkeelle, Hendrik muistuttaa.

www.avagro.fi
www.dewulf.be

Lue seuraavaksi