Uutiset

Yleinen

Biopolttoaine­tavoite 20 prosenttia onkin käytännössä 10 prosenttia

Miksi sitten Suomessa tavoitellaan 20 prosentin tasoa?

Kestävyyskriteerien mukaisesti RES-direktiivi pyrkii myös edistämään uusien, ruoaksi kelpaamattomiin raaka-aineisiin perustuvien biopolttoaineiden markkinoille tuloa.

Tämän vuoksi RES-direktiivin mukaan jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta ja lignoselluloosasta valmistettujen biopolttoaineiden energiasisältö tulee ottaa huomioon kaksinkertaisena (ns. tuplalaskenta) direktiivin mukaisen liikenteen 10 %:n uusiutuvan tavoitteen täyttämisessä sekä kansallisissa kiintiö- ja velvoitejärjestelmissä.

Koska maassamme on jo toiminnassa laitoksia, jotka tuottavat tällaisia biopolttoaineita ja vireillä on uusien, suurempien laitosten rakentamishankkeita, lainmuutosta tehtäessä on ennakoitu, että 20 %:n jakeluvelvoite vuodelle 2020 voidaan täyttää pääosin sellaisilla biopolttoaineilla, joihin voidaan soveltaa mainittua tuplalaskentaa.

Tällöin 20 %:n laskennallinen energiaosuus saavutetaan jo 10 %:n sekoituksella, jos käytettävät biopolttoainetuotteet täyttävät edellä mainitut tuplalaskennan ehdot. Näin toimien liikenne osallistuisi myös yleiseen, uusitutuvan energian käyttöönottotavoitteen toteuttamiseen ja uuden teknologian edistämiseen.

Lähde VTT

Lue seuraavaksi