Uutiset

Yleinen

Biopolttoaineiden kysyntä sata miljardia euroa vuonna 2020

”Jo nyt markkinat ovat suuremmat kuin koko maailman aikakauslehtipaperimarkkinat. Vuonna 2020 se on lähes koko painopaperimarkkinan suuruinen”, vertaa UPM:n uusista liiketoiminnoista ja biopolttoaineista vastaava johtaja Hans Sohlström.

Ei siis mikään ihme, että biojalostamon tuoteidea on keskeisessä asemassa UPM:n tulevaisuuden rakentamisessa. Toistaiseksi 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee kuitenkin paperista.

”Mutta on hyvä muistaa, että uuden luominen vie oman aikansa. Esimerkiksi Raflatac ylitti miljardin euron liikevaihdon vasta viime vuonna.”

Öljy-yhtiöt eivät suhtautuneet aluksi metsäteollisuuden biopolttoaineiden jalostussuunnitelmiin kovinkaan kiinnostuneesti. Mutta nyt yhtiöt ovat tajunneet, että olemme vakavissamme liikkeellä ja kiinnostus on lisääntynyt, sanoo Sohlström.

Biodieseliä ehkä vuonna 2012

Maailmaa koetteleva rahoituskriisi ja taantuma vaikuttavat myös biojalostamoja koskeviin investointipäätöksiin.

Kun päätös biojalostamon rakentamisesta aikanaan tehdään, kestää sen jälkeen vielä 2–3 vuotta ennen kuin kaupallisen mittakaavan laitos on käynnissä, sanoo Sohlström. Hän arvioi, että tuolloin eletään vuosia 2012–2014.

”Emme elä enää ideointivaihetta, vaan olemme jo siirtyneet tekemään esitutkimuksia.”

UPM on suunnitellut rakentavansa 2–3 biodieselin tuotantolaitosta Suomeen. Jotta toisen sukupolven biodieseliä voitaisiin valmistaa kustannustehokkaasti, on laitos rakennettava paperitehtaan yhteyteen.

Päätöstä biodieselin tuotantolaitosten sijoituspaikkakunnista UPM ei ole vielä julkistanut. Biojalostamokehityskeskuksensa metsäyhtiö on sijoittanut Kaukaan tehdasalueelle Lappeenrantaan.

Sohlström kertoo, että yhden biodieselin tuotantolaitoksen raaka-aineen tarve vuodessa on noin kolme miljoonaa kuutiometriä hakkuutähteitä. Hankinta-alue on ulotettava yli sadan kilometrin päähän laitoksesta.

Biodieselin valmistus on erittäin pääomavaltainen toimiala. 200 miljoonan euron liikevaihtoon yltävän biodieseliä tuottavan laitoksen investointiin tarvitaan 400 miljoonaa euroa.

Vertailun vuoksi bioetanolin tuotannon aloitus vaatii noin 10 miljoonan euron investoinnin, jolla päästään 10 miljoonan euron liikevaihtoon.

Sohlström puhui Metsäteollisuusinstituutin järjestämän Studia Forestria ‑luentosarjan luennoitsijana tiistaina Lappeenrannassa.

Sari Penttinen
Lähde: Finbioenergy.fi

Lue seuraavaksi